Året 2019 - Varmt och blött

År 2019 blev varmare än normalt i hela Sverige. Det gäller i synnerhet i sydligaste delen av landet. På de flesta håll var det även blötare än normalt, vilket kan verka som en paradox eftersom det även var låga grundvattennivåer i framför allt södra Sverige. Vädermässigt var det kanske inte något av de mest extrema åren. Men stormen Alfrida på nyårsdagen blir nog länge ihågkommen i framför allt östra Svealand.

Temperatur - Längst i söder ett av de varmaste åren

2019 blev varmare än normalt i hela Sverige. De största temperaturöverskotten återfanns i södra delen av landet. Längst i söder fick några stationer en årsmedeltemperatur över 10 grader, vilket i Sverige tidigare bara inträffat åren 1990, 2014 och 2018.

För Sverige som helhet var det det tionde varmaste året sedan nationell statistik började föras 1860.

Nya eller tangerade rekord för högsta årsmedeltemperatur noterades i bland annat Malmö, Hoburg, Visby och Kalmar.

Temperaturöverskotten avtog längre norrut i landet. Lokalt i norra Norrland var överskottet bara cirka ½ grad. Till detta bidrog kallt väder i framför allt januari, oktober och november.

Årets högsta temperatur blev 34,8° i Markusvinsa i Norrbotten den 26 juli. Detta är för övrigt den högsta temperatur som uppmätts vid en station norr om polcirkeln i Sverige.

Det blev på månadsbasis även ett nytt nationellt värmerekord för landet. Nämligen i februari, då Karlshamn i Blekinge hade 16,7° den 26 februari.

Årets lägsta temperatur blev -39,5° i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen den 31 januari. Därmed blev 2019 det enda året under decenniet då temperaturen inte sjönk under -40° någonstans i landet.

Karta över medeltemperaturen för året 2019.
Medeltemperaturen för året 2019. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala för året 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, året 2019. Förstora Bild

Nederbörd - Övervägande blött år, men skyfallen var fåtaliga

På de flesta håll var år 2019 blötare än normalt, vilket kan verka som en paradox eftersom det även var låga grundvattennivåer i framför allt södra Sverige.

Den förhållandevis nederbördsrikaste månaden var maj, som på flera håll i mellersta och nordligaste Norrland bjöd på nya regnrekord.

Den torraste månaden var april. Vid ett flertal stationer både i norr och söder sattes nya rekord för minsta månadsnederbörd.

Den minsta årsnederbörden var 337,1 mm vid Ölands norra udde och den största var 1455,8 mm i Källsjö i Halland.

Den största dygnsnederbörden under året var 70,1 mm i Ramsjöholm i Småland den 29 juli. Detta är en förhållandevis blygsam siffra och vi får faktiskt gå tillbaka till 1970 för att finna ett år som inte kunnat uppvisa en större dygnsnederbörd för landet som helhet.

Karta över nederbördsumma i mm 2019.
Nederbördsumma året 2019. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under året 2019.
Nederbörden i procent av det normala under året 2019. Förstora Bild

Vind - Fyra namngivna stormar

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2019. Förstora Bild

År 2019 inleddes med fyra namngivna stormar under januari och februari. Störst skador i samhället orsakade stormen Alfrida vid nyår. Då uppmättes också årets högsta vindhastighet utanför fjällen med 29,4 m/s den 2 januari i Örskär vid Upplandskusten.

Under årets återstående tio månader var det dock inga stormtillfällen i svenska kustfarvatten.

Årets högsta medelvindhastighet i fjälltrakterna blev 42,0 m/s i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen i samband med stormen Jan den 10 januari.

Solskenstiden - Förhållandevis soligast i söder

Karta med soltimmar året 2019.
Antal soltimmar året 2019. Förstora Bild

Solskenstiden var förhållandevis längst i Götaland med flest soltimmar i Hoburg på sydligaste Gotland med 2342 soltimmar. Där var det för övrigt tillsammans med Karskrona och Växjö det fjärde solrikaste året.

Kall inledning på året i nordost

Den inledande vintern startade med en kall januarimånad i nordöstra Norrland. Men i februari blev det mildare än normalt i hela Sverige. Det var fyra namngivna stormar. Alfrida och Jan i januari och Julia och Mats i februari.

Både väta och torka under våren

Våren bjöd på nederbördsrikt väder i mars och maj, men däremellan mycket torrt, varmt och soligt väder i april.

Övervägande varm sommar

Sommaren som helhet blev varmare än normalt även om den inte nådde samma rekordnivåer som 2018. Årets högsta temperatur rapporterades från Markusvinsa i Norrbotten med 34,8° den 26 juli. Det är den högsta temperatur som observerats norr om polcirkeln i Sverige.

Stormfri höst

Hösten blev lite kallare än normalt i norr och lite varmare än normalt i södra delen av landet. Höststormarna uteblev detta år.

Mild och blöt julmånad

Den nya vintern inleddes med en decembermånad som var övervägande mild och nederbördsrik med en strid ström av frontpassager.