Vintern 2019 - Mild med mycket milt avslut

Sammanfattningsvis blev vintern 2018/2019 mildare än normalt och nederbörden blev något rikligare än normalt. De mest uppseendeväckande väderhändelserna under vintern var de fyra stormarna, den långa kalla perioden i norr och det svenska värmerekordet för februari. I mitten av februari kom det mild vårluft och stora delar av sydvästra Sverige fick meteorologisk vår redan 15 februari.

Temperatur - Mild men med kallare perioder

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2019. Förstora Bild

Medeltemperaturen under vintern blev högre än normalt i nästan hela landet. Större delen av landet hade 2-3 grader varmare än normalt. Norra Norrland fick i stora drag 0-2 grader varmare än normalt. På några håll var medeltemperaturen 3-4 grader varmare än normalt, där ibland delar av sydvästra Sverige och delar av södra Norrland.

December månad slutade med ett temperaturöverskott i hela landet. Det största temperaturöverskottet återfanns i Norrland. Januari blev kallare än normalt i Norrland medan övriga landet hade varmare än normalt. Februari bjöd på en medeltemperatur över det normala i hela landet.

Trots att vintern blev varmare än normalt blev den, bortsett från vintern 2017/2018, likvärdig eller kallare än de senaste vintrarna.

Vinterns högsta temperatur blev 16,7° uppmätt i Karlshamn den 26 februari, vilket är nationellt värmerekord för februari. Kallast blev det i Nikkaluokta i norra Lappland, där det uppmättes -39,5° den 31 januari.

Nederbörd – Blötare mot slutet

Nederbörden i procent av det normala under vintern 2019.
Nederbörden i procent av det normala under vintern 2019. Förstora Bild

Nederbörden under vintern blev något rikligare än normalt i nästan hela Sverige.

I december fick större delen av Sverige mer nederbörd än normalt. Den största positiva avvikelsen var i östra Norrland, medan delar av Götaland och Svealand fick mindre nederbörd än normalt. Det största underskottet från det normala var på västkusten.

Januari hade mindre nederbörd än normalt i större delen av landet. I delar av fjällkedjan och delar av södra Norrland var nederbörden däremot mer än normal.

I februari var nederbörden rikligare än normalt i nästan hela landet. Den största avvikelsen från det normala var främst i nordvästra Götaland.

På många håll var nederbörden under vintern 2018/2019 ungefär den samma som under vintern 2017/2018. Undantaget är delar av fjällkedjan som var torrare föregående vinter och några områden i södra Norrland och Götaland som var blötare föregående vinter.

Den största nederbördsmängden under ett dygn under vinterm föll i Fotskäl i Västergötland den 8 februari, då det kom 43,8 mm. Totalt för hela vintern kom det mest nederbörd vid automatstationen i Katterjåkk, där det föll 335,0 mm.

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under vintern 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under vintern 2019. Förstora Bild

Under vintern har fyra namngivna stormar passerat landet. Först kom stormen Alfrida på nyårsdagen. Vid stationen i Örskär i Uppland uppmättes den högsta medelvinden på 29,4 m/s och högsta byvind på 38,5 m/s.

Den 10-11 januari drabbade stormen Jan fjällkedjan. Det blåste orkan i medelvinden vid stationen i Stekenjokk i Lappland. Medelvinden uppmättes till 42,0 m/s och byvinden till 49,7 m/s.

Nästa namngivna storm, Julia, kom 16 februari och drabbade främst norra Sverige. Den kraftigaste vinden noterades vid Stora Sjöfallet där det blåste 37,0 m/s i medelvind och 43,5 m/s i byvind.

Även stormen Mats, 24-25 februari, drabbade norra Sverige. Det var åter igen Stora Sjöfallet som noterade de kraftigaste vindarna. Medelvinden uppmättes till 32,5 m/s och byvinden till 39,0 m/s.

Sammanfattningsvis blev byvinden i medeltal runt det normala för större delen av landet. Delar av Norrland fick däremot blåsigare än normalt. Blåsigast blev det i ett område i norra fjällkedjan.

Snö

Vid starten av vintern 2018/2019 fanns det i stort sett bara ett snötäcke i norra delen av fjällkedjan. Snötäcket började växa till sig i början av december. Vid mitten av månaden var större delen av landet snötäckt, men den lilla mängd snö som hade kommit i västra Götaland smälte snabbt bort.

Till början av januari hade i stort sett all snö smält bort i Götaland och södra Svealand. Inte förrän i slutet av januari blev det ett snötäcke som täckte större delen av landet och som fick ligga kvar någon vecka.

Det mesta av snön i Götaland smälte snabbt bort i mitten av februari då vädret blev mildare.

Bortsett från de första dagarna i december var större delen av Norrland täckt av ett snö hela vintern.

Det största snödjupet under vintern uppmättes till 158 cm den 20 februari i Katterjåkk.

December – Mild julmånad men i norr växte snötäcket

Under december månad föll det mer nederbörd än normalt i stora delar av Sverige. Ett snötäcke började växa till sig med början i norr och i mitten av månaden var stora delar av landet snötäckt. Trots några kallare perioder i mitten av månaden och kring jultid blev månaden mildare än normalt i hela Sverige.

Januari – Två stormar och kalla nätter

Januari bjöd på två stormar. Först kom stormen Alfrida den 1-2  som drabbade främst landets sydöstra delar. Sedan kom stormen Jan den 10-11 med orkanstyrka i fjällen. Mot slutet av månaden var det en längre kall period i Norrland. Medeltemperaturen blev över det normala i större delen av landet men delar av norra Norrland och västra Värmland fick kallare än normalt.

Februari – Mild och blåsig

Även februari hade två stormar, Julia och Mats. Båda stormarna drabbade norra Sverige och kom som mest upp i orkanstyrka i fjällen. Andra hälften av månaden blev mycket mild och flera av våra stationer slog sina tidigare värmerekord för månaden.