Januari 2019 - Två stormar och kalla nätter

År 2019 började med storm. Redan på nyårsdagen kom stormen Alfrida. Några dagar senare kom stormen Jan med orkanstyrka i fjällen. Det blev många kalla nätter i norr i slutet av månaden. Nio dygn i rad uppmättes temperaturer till under -30°.

Temperatur

Första hälften av månaden var medeltemperaturen högre än normalt. Det var främst Norrland som hade den största positiva temperaturavvikelsen. Den andra hälften av månaden blev kallare än normalt. Även här var det Norrland som skilde sig mest från det normala, men nu med en negativ temperaturavvikelse.

Januari totalt blev varmare än normalt på de flesta platser i Sverige. Undantaget är ett område i västra Värmland och norra Norrland, bortsett från fjällkedjan, där det blev kallare än normalt. Den största positiva temperaturavvikelsen hittas i södra Norrland.   

I norra Norrland var det flera kalla nätter i rad med temperaturer under -30°. Månadens lägsta temperatur blev -39,5° uppmätt i Nikkaluokta i norra Lappland natten till den 31. Varmast var det redan på nyårsdagen med 9,0° i Vänersborg i Västergötland.

Karta över månadsmedeltemperaturen för januari 2019.
Månadsmedeltemperaturen för januari 2019. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2019. Förstora Bild

Nederbörd

Nederbörden har varit under den normala i större delen av landet. I delar av fjällkedjan och delar av södra Norrland har nederbörden däremot varit över det normala.

Karta över nederbörd januari 2019.
Nederbördssumma i mm januari 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i januari 2019 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i januari 2019 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2019
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2019. Förstora Bild

Den 1 januari drog lågtrycket Alfrida in med årets första storm. Det var nordliga vindar och stormen kulminerade under natten till den 2. Den högsta medelvinden som uppmättes var 29,4 m/s och den högsta byvinden var 38,5 m/s. Båda uppmättes vid stationen i Örskär i Uppland. Det blev rekord för byvinden vid Fårösund där byvinden nådde som mest 35,2 m/s. Det tidigare rekordet var på 34,6 m/s från 2014. Stationen har funnits sedan 1995.

Den 10-11 januari drabbade stormen Jan fjällkedjan. Det blåste orkan i medelvinden vid stationen i Stekenjokk i Lappland 1036 meter över havet. Medelvinden uppmättes till 42,0 m/s och byvinden till 49,7 m/s.

Större delen av landet hade i genomsnitt vindbyar runt eller under det normala. Undantaget är främst delar av fjällkedjan där det blåste mer än normalt.

Snö

I början av januari var hela Norrland och norra Svealand täckt med snö. Den 8 drog ett snöområde in och stora delar av Götaland blev tillfälligt snötäckt. Nästan hela Sverige bortsett från delar av Skåne blev snötäckt när ett omfattande snöväder drog in över södra Sverige den 27-28 januari.

Det största snödjupet uppmättes i Katterjåkk, där det var 120 cm på morgonen den 13 januari.

Snödjupskarta för 31 januari 2019.
Snödjupskarta för 31 januari 2019. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 januari 2019.
Snödjupskarta för 15 januari 2019. Förstora Bild

Solskenstid

I januari blev det fler antal solskenstimmar än normalt i nästan hela landet. Falsterbo fick 23 soltimmar mer än normalt. Karlskrona, som fick 59 solskenstimmar, var bara 1 timma ifrån sitt rekord från 2016 med flest antal soltimmar. Stationen har dock bara funnits sedan 2009. Flest antal solskenstimmar hade Nordkoster med 64 timmar.

Karta med soltimmar januari 2019.
Antal soltimmar i januari 2019. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2019. Förstora Bild

Åska

Ingen åska har rapporterats under januari.

Totalt antal blixtar under januari 2019.
Totalt antal blixtar under januari 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under januari 2019.
Antal åskdagar under januari 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Stormen Alfrida

Analys av väderläget klockan 01 den 2 januari 2019.
Analys av väderläget klockan 01 den 2 januari 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

Under nyårsnatten passerade ett intensivt lågtryck norra Sverige. Bakom lågtrycket tilltog kraftiga nordvindar. Till kvällen den 1 mätte stationen vid Bjuröklubb i Västerbotten stormstyrka i medelvinden, vilket medförde att årets första storm kom redan på nyårsdagen. Stormen döptes till Alfrida. Under natten till den 2 kulminerade stormen och stormvindar uppmättes även vid Örskär och Söderarm i Uppland och vid Fårösund på Gotland.

Alfridas högsta medelvind uppmättes till 29,4 m/s vid stationen i Örskär i Uppland. Vid samma station mättes även den högsta byvinden till 38,5 m/s. Vindbyarna nådde stormstyrka (25 m/s) även vid ett par stationer i inlandet, nämligen Malung i Dalarna och Uppsala flygplats.

Mildare luft

Natten till den 3 januari blev kall. Det var minusgrader i nästan hela landet. Kallast var det i Pajala i Norrbotten med -29,3°. En varmfront passerade under dagen och delar av den norra halvan av landet fick snö. Bakom varmfronten fördes betydligt varmare luft in och det blev plusgrader på flera håll, bland annat i fjällkedjan. Det blev stor temperaturskillnad längst upp i norr på den västra och östra sidan. På den östra sidan där varmfronten inte hade passerat var det flera minusgrader.

Under den 4 låg den mildare luften kvar och plusgrader mättes vid stationer över hela Sverige, men i den nordöstra delen var det fortsatt kall luft. Ett nederbördsområde över mellersta Sverige gav ifrån sig mestadels regn.

Högtryck och mulet

Ett högtryck växte in under den 5 januari och det var mulet på många håll. Den 6 var det också mulet i stort sett hela landet. Det var fortsatt en mild luftmassa över hela Sverige med mestadels temperaturer över det normala. Störst temperaturavvikelse från det normala var det i nordvästra Norrland där det var mer än 10 grader varmare än normalt. Även den 7 var det mulet i stort sett hela landet. Västliga vindar drog in snöbyar i fjällen och det blev blåsigt i norra Lappland.

Lågtryck med nederbörd

Ett omfattande lågtryck med nederbörd närmade sig västerifrån och under natten till den 8 berörde lågtrycket den södra halvan av landet. Nederbörden fortsatte sedan under dagen. Mest nederbörd kom det i nordöstra Svealand, där nederbörden kom som snö. Älvkarleby, Svanberga och Östervåla, alla belägna i Uppland, uppmätte 21 mm i smält form. Lågtrycket drog vidare och den 9 växte en högtrycksrygg in över landet och på många håll blev det klart väder.

Stormen Jan

Analys av väderläget klockan 01 den 11 januari 2019.
Analys av väderläget klockan 01 den 11 januari 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

Ett nytt djupt lågtryck närmade sig norra Sverige den 10 januari och drog in ett snöområde över Norrlandsfjällen. Vinden tilltog i norra Sverige och det blev rejält blåsigt. Vid Stekenjokk i södra Lappland (1036 möh) mättes en medelvind på 42,0 m/s vilket är orkanstyrka. Byvinden vid samma station mättes som mest till 49,7 m/s. Lågtrycket fortsatte att ge rejält blåsigt väder i norra Sverige under förmiddagen den 11, men vinden avtog sedan under eftermiddagen. Även snön fortsatte att falla i Norrlandsfjällen.

Lågtryck passerar

Den 12 januari passerade ett lågtryck Götaland och det blev nederbörd i södra och mellersta Götaland. Nederbörden föll mest som regn, men delar av Smålands inland fick snö. Två nya lågtryck närmade sig västerifrån och kom in över land den 13. Det ena lågtrycket, som kom på en nordligare bana, berörde delar av norra Norrland med en större mängd snö. Den största snödjupsökningen var vid Glommersträsk där snödjupet ökade med 26 cm. Det andra lågtrycket kom på en sydligare bana och berörde södra Götaland med regn och snö, men norra Götaland och delar av Svealand fick mestadels snö.

Lågtrycket på den nordligare banan stannade upp så delar av norra Norrland fick snö även den 14. I övriga landet var vädret mestadels klart med en kall nordlig vind.

Den 15 januari drog lågtrycket som hade gett snö i norra Norrland vidare och ett högtryck växte in över landet. Natten var klar på de flesta håll bortsett från norra Norrland och Norrlandskusten. Under dagen mulnade det på västerifrån och en front kom in över landets södra halva med nederbörd.

Natten till den 16 blev klar och kall i stora delar av mellersta och norra Sverige. Kallast blev det vid stationen Kvikkjokk-Årrenjarka i Lapplandsfjällen, där stationen registrerade -33,2°. Ett nytt lågtryck med fronter närmade sig västerifrån och gav regn eller snö som sedan övergick i regn i södra Sverige. Längre norrut kom nederbörden som snö.

Högtryck och kalla nätter

I landets norra del var det högtryck natten till den 17, medan lågtrycket i södra Sverige rörde sig vidare österut. På ett fåtal platser blev det klart väder och temperaturen sjönk rejält. Kvikkjokk-Årrenjarka noterade den lägsta temperaturen på -34,8°.

Den 18 var det kall luft i hela landet och klart på många håll. Den 19 rörde sig ett lågtryck över mellersta Norrland och gav ifrån sig lättare snöbyar.

Den 20 växte ett högtryck in och det blev återigen klart och kallt på många håll. Kallast blev det vid stationen i Karesuando i nordligaste Lappland. Där registrerade stationen -35,1°. Även natten till den 21 blev rejält kall i Norrland. Den här gången var det Älvsbyn i Norrbotten som registrerade den lägsta temperaturen med -35,4 °. I södra Sverige var det inte riktigt lika kallt. Där växte det in moln som dämpade kylan och lättare snöfall förekom.

De kalla nätterna i Norrland fortsatte. Natten till den 22 var det Gielas (södra Lappland) tur att vara kallast, där stationen registrerade -35,6°. Dagen blev mestadels mulen men ett fåtal hål fanns i molntäcket. Den 23 fortsatte det att vara liknande väderförhållanden som de senaste dagarna.

Den 24-25 januari befann sig ett snöområde över mellersta Norrland. Övriga Sverige fick uppehåll och mestadels mulet.

Ett lågtryck närmade sig västerifrån den 26 men bromsades upp innan det kom in över land. Den 27 kom lågtryckets fronter med nederbörd in över södra Sverige. Nederbörden föll mestadels som snö vilket gjorde att i stort sett hela landet blev snötäckt. Snöfallet fortsatte den 28 men drog sig åt nordost. Det blev ytterligare en kall natt i norr. Stationen i Naimakka registrerade -39,3°.

Den 29 januari klarnade det upp på många håll i västra Sverige, men östra Sverige hade fortsatt mulet och snöfall på en del håll. En kall luftmassa drog in över landet och natten till den 30 blev kall även i södra Sverige. Vid stationen i Arvika i Värmland noterades -28,3° och stationen i Hällum i Västergötland noterade -24,7°. Detta är den lägsta temperaturen i Götaland sedan mars 2013 då Horn i Östergötland hade -27,3°.

Även natten till den 31 blev kall i nästan hela landet. Månadens lägsta temperatur uppmättes i Nikkaluokta i norra Lappland, där det noterades -39,5°. I Sveg i Härjedalen rapporterades det -31,3°.

Högsta temperatur, januari 2019
Norrland +6.7° den 4 Hedeviken (Härjedalen)
Svealand +8.8°den 1 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +9.0° den 1 Vänersborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, januari 2019
Norrland -39.5° den 31 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -29.6° den 21 Särna (Dalarna)
Götaland -24.7° den 30 Hällum (Västergötland)
Högsta nederbörd, januari 2019
Norrland 125.2 mm Sandnäset (Jämtland)
Svealand 60.1 mm Örebro (Närke)
Götaland 77.8 mm Baramossa (Halland)
Lägsta nederbörd, januari 2019
Norrland 6.9 mm Pite-Rönnskär A (Västerbotten)
Svealand 12.8 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 19.8 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, januari 2019
Norrland 1031.8 hPa den 3 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1033.6 hPa den 3 Blomskog (Värmland)
Götaland 1034.7 hPa den 3 Göteborg och Vinga (Västergötland)
Lägsta lufttryck, januari 2019
Norrland 964.0 hPa den 11 Karesuando (Lappland)
Svealand 973.6 hPa den 14 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 973.7 hPa den 13 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, januari 2019
Norrland 120 cm den 13 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 65 cm den 29 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 33 cm den 29-31 Tidaholm (Västergötland)

Dygnsnederbörd över 40 mm januari 2019 (75 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i januari 2019 (84 kB, pdf)