Hösten 2019 – En tämligen odramatisk höst

Hösten 2019 fick en ovanligt mild inledning. Den 1 september fick Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan ett tropiskt dygn och i både Målilla och Norrköping blev det nytt temperaturrekord för september. Hösten som helhet blev mild i Götaland och upp till Hälsingland. Det största temperaturöverskottet fick sydligaste Götaland. I övriga delar av landet blev hösten kall. Kall inledning av oktober bidrog till att hela landet fick höst den 3 oktober, vilket är första gången på 40 år det händer så tidigt. Nederbördsmässigt blev det ganska normalt men med ett underskott i främst Lapplandsfjällen och i Västerbotten.

Temperatur - Ovanligt tidig höst i söder

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under hösten 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2019. Förstora Bild

Det blev ett temperaturöverskott i Götaland och Svealand, med undantag för fjällen, samt i Gästrikland och en stor del av Hälsingland. Det största överskottet fick sydöstra Götaland med omkring 1,5 grader men det räcker med att gå tillbaka till 2018 för att hitta en allmänt varmare höst. 

I nordligaste Värmland, Dalafjällen och Norrland utom Gävleborgs län blev hösten kallare än normalt. Det största temperaturunderskottet fick norra Norrland med upp mot 2 grader jämfört med normalperioden 1961-1990. Nikkaluokta, ett av landets köldhål, hade nästan 3 grader under det normala. För att hitta en kallare höst i norr räcker det att gå tillbaka till 2010, längst i norr 2002. Kvikkjokk-Årrenjarka (startår 1888) hade tillsammans med 1968 och 1952 sin femte kallaste höst och Naimakka (startår 1944) noterade sin sjunde kallaste höst.

Ovanligt sent tropiskt dygn

Höstens högsta temperatur uppmättes den 1 september i Målilla i Småland med 29,0°C, vilket var endast en tiondel ifrån det svenska septemberrekordet på 29,1°C, uppmätt i Stehag i Skåne den 1 september 1975. För Målilla och även Norrköping i Östergötland blev det en rekordvarm inledning på hösten. Två stationer i Blekinge; Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan, noterade ett tropiskt dygn och att det händer i början av september är ovanligt sent.
Höstens lägsta temperatur noterades på -34,6°C i Nikkaluokta i Lappland den 11 november, vilket är ovanligt kallt för att vara så tidigt i november. 

Tidig höst i hela landet

I början av oktober fördes för årstiden väldigt kall luft ner över landet. Detta bidrog till att den meteorologiska sommaren lämnade landets södra delar ovanligt tidigt. För första gången på 40 år fick hela landet meteorologisk höst redan en vecka in i oktober.
I slutet av oktober fördes tillfälligt varm luft in över hela landet och den 24 uppmättes 17,8°C i Göteborg, vilket här är den högsta temperaturen som noterats där så sent i oktober på 100 år.

Nederbörd - Välbehövlig nederbörd

Karta över nederbörd i procent av den normala, hösten 2019.
Nederbörden i procent av den normala, hösten 2019. Förstora Bild

Hösten 2019 gav på många håll ganska normala nederbördsmängder.
I stora delar av Norrlandsfjällen samt i Västerbotten och södra Norrbotten blev hösten något torrare än normalt. I Västerbotten och Norrbotten räcker det med att gå tillbaka till 2018 för att hitta en torrare höst och för större delen av fjällen 2016.

I trakterna kring Dalälven blev hösten på flera håll blötare än normalt. För Moras del (startår 1931)  blev det den näst blötaste hösten efter 1984. Örskär (startår 1881) i Norduppland, Särna (startår 1879) i Dalarna samt Gävle (startår 1860) i Gästrikland hade sin sjätte blötaste höst. Marby vid Storsjön i Jämtland med startår 1987 fick sin blötaste höst sedan mätningar startade.

Höstens största dygnsnederbörd blev 60,1 mm i Ystad i Skåne den 10 september.

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under hösten 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under hösten 2019. Förstora Bild

Vid några tillfällen var det blåsigt i fjällen samt på några håll vid våra kuster, men höststormarna har hållit sig borta från landet. Senast det hände att vi inte hade någon höststorm var 2012. En stormfri höst är inte så ovanligt. Ser vi tillbaka i statistiken är det i snitt var femte år som landet inte drabbas av storm någon gång under höstmånaderna.

Sammanfattningsvis blev byvinden i medeltal runt det normala i större delen av landet. I inre delarna av norra Norrland blev det något mindre blåsigt än normalt.

Snödjup - Långsam utbredning av snötäcket

Snödjupskarta för 15 november 2019.
Snödjupskarta för 15 november 2019. Förstora Bild

Första snödjupet (1 cm) uppmättes den 19 september i Kittelfjäll i södra Lapplandsfjällen. Via sociala medier uppmärksammades däremot ett ovanligt tidigt snöfall i norra Värmland den 17 september. Dock var det inga av våra mätstationer som noterade något snödjup vid detta tillfälle. Mätbart snödjup i Värmland redan i september är ovanligt och har såvitt känt endast inträffat 1995 och 1957.

Snötäckets utbredning i norr var ganska tunt under början av hösten. Oftast var det främst i fjällen och inre Lappland som det noterades snödjup. Då oktober var ganska torr i norr dröjde det först mot slutet av oktober innan snötäcket började breda ut sig i norr. Mellan den 7 och 12 november fick även södra Norrland, Dalarna och Värmland ett utbrett snötäcke. 

Både den 10 och 11 november noterades snötäcke i delar av Småland, Östergötland, Västergötland samt Dalsland. Då mildare luft därefter fördes in över landet töade snötäcket i Götaland snabbt bort och även i Svealand och längs Norrlandskusten minskade snötäcket men fick nytt tillskott de sista dagarna i november. Största uppmätta snödjupet blev 63 cm både den 5 och den 6 november i Katterjåkk i norra Lapplandsfjällen.

Soltimmar - Solfattigt i södra halvan

På de flesta håll blev september soligare än normalt men i oktober blev det lite färre soltimmar än normalt. Under november var det många molniga dagar och solfattigt. I landets norra delar blev hösten lite soligare än normalt men i stora delar av Götaland och Svealand blev det färre soltimmar än normalt. Karlskrona fick sin näst solfattigaste höst och Svenska Högarna sin tredje solfattigaste. Mätserierna för dessa stationer är dock korta (11 respektive 13 år av data). Tittar vi på de längre mätserierna för Östersund och Borlänge var det den tredje solfattigaste hösten (64 respektive 33 år med mätningar). För Göteborgs del blev det den fjärde solfattigaste hösten (37 år av data).

September - Ovanligt varm inledning

September fick en ovanligt varm inledning. Månadens högsta temperatur uppmättes den 1 då Målilla i Småland noterade 29,0°C, vilket blev ett nytt septemberrekord för Målilla (startår 1946). Även i Norrköping (startår 1944) blev det en rekordvarm septemberdag. Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan noterade samtidigt ett tropiskt dygn, vilket är ovanligt sent på året. Tropisk natt i september har bara tidigare noterats 2002 och 1997. Svalare luft drog tidvis in över landet men som helhet blev månaden på många håll lite varmare än normalt.

Flera regnområden passerade landet och främst den västra halvan av landet fick mer nederbörd än normalt. Karesuando (startår 1878) i norra Lappland fick sin femte nederbördsrikaste septembermånad.

Oktober - Kyla som höll i sig i norr

Oktober 2019 fick en kall inledning i hela landet och i landets södra del var det en ovanligt kall start på månaden och den meteorologiska sommaren lämnade landet ovanligt tidigt. Här fördes efterhand mildare luft in och gjorde att månaden som helhet fick en ganska normal temperatur. I landets norra halva höll däremot kylan i sig och vintern bredde ut sig över norra Norrland och södra Norrlandsfjällen. 

Månadens högsta temperatur på 17,8°C noterades i Göteborg den 24 och stack ut som ovanligt varm för Göteborgs del, för att vara så sent i oktober. Även månadens lägsta temperatur stack ut. Den 28 hade Karesuando -23,9°C och det är här den lägsta oktobertemperaturen på 35 år.

Nederbörden var koncentrerad till främst södra halvan, längst i norr blev det en torr månad.

November - Solfattigt

Det blev en kall start på november 2019 och i Norrland var det på många håll temperatur mycket under det normala. Innan kylan hann slå igenom helt längst i söder noterades 12,3°C den 3 i Falsterbo, Skåne. Kallast blev det i Nikkaluokta i Lappland som den 11 fick -34,6°C. Mildluft fördes efterhand in över landet men de sista dagarna började kall luft återigen dra ner över landet. Månaden som helhet blev varmare än normalt i söder men annars kallare än normalt.

Det blev många molniga dagar vilket bidrog till en solfattig november. Det var, trots molnen, inte så många nederbördsområden som passerade landet och i sydvästra Götaland och norra Norrland blev månaden generellt torrare än normalt.