September 2019 - I allmänhet lite varmare än normalt

September blev för landet som helhet en lite varmare månad än normalt. Månaden blev i allmänhet nederbördsrikare än normalt i främst den västra delen av landet. Dock var det mestadels torrare än normalt i Östersjölandskapen där grundvattennivåerna var som lägst. Månadens mest minnesvärda händelse var den 1 då Målilla i Småland uppmätte den högsta septembertemperaturen i Sverige sedan 1975 medan två stationer i Blekinge hade ett ovanligt sent tropiskt dygn. En kallfront svepte med blixt och dunder bort sommarkänslan senare samma dag.

Temperatur - Lite varmare än normalt med extremt varm inledning

Månaden blev som helhet lite varmare än normalt i större delen av landet med temperaturöverskott på 0-2 grader från nuvarande normalperiod 1961-1990. I delar av västra Norrland var det däremot lite kyligare än normalt på sina håll med temperaturunderskott på som mest 0,5 grader.

September bjöd på en osedvanligt varm inledning. Allra varmast var det i Målilla (startår 1946) i Småland med 29,0° som blev månadens högsta temperatur. Värdet är endast en tiondel ifrån det svenska septemberrekordet på 29,1° uppmätt i Stehag i Skåne den 1 september 1975. För Målillas del är detta dock nytt stationsrekord och överträffar således de 28,3° som uppmättes där 1975. 

Även i Norrköping (startår 1944) i Östergötland blev det nytt septemberrekord. Där uppmätte man 27,8° vilket slog rekordet på 27,6° från 1968.

På månadens första dag noterade två stationer i Blekinge, Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan, ett tropiskt dygn vilket är ovanligt sent. Vad vi känner till är det tidigare endast 2002 och 1997 som ett tropiskt dygn observerats i september månad.

I samband med kyligt väder i norr noterades månadens lägsta temperatur på -9,7° den 24 i Latnivaara i Lappland.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2019. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under september 2019..
Månadsmedeltemperaturen under september 2019. Förstora Bild

Nederbörd - Allmänt blötare i väster men torrt i östra Götaland

September bjöd på ett välbehövligt nederbördsöverskott, framför allt i Jämtland, nordöstra Norrland, längs västkusten och på Gotland. I Karesuando (startår 1878) i norra Lappland var detta den femte nederbördsrikaste septembermånaden som observerats. Där är det bara september 1932, 1919, 1918 och 1978 som det fallit mer nederbörd än i år. I Göteborg (startår 1859) i Västergötland var detta den åttonde blötaste septembermånaden och den blötaste sedan år 1994. Fyra av de sju blötaste septembermånaderna i Göteborg inträffade för övrigt under 1800-talet. 

Med undantag för Gotland föll det i allmänhet mindre nederbörd än normalt i landets sydöstra delar. Lokalt föll runt 50-60% av normal nederbörd i bland annat östra Småland och Uppland. 

Av månadens första 15 dygn noterades en maximal dygnsmängd på minst 20,0 mm någonstans i landet under inte mindre än 11 av dessa. Därefter följde en period med stabilare väder innan månaden avslutades med ostadigt och lågtrycksbetonat väder.

Septembers största dygnsnederbörd blev 60,1 mm uppmätt i Ystad i Skåne den 10.

Karta över nederbörd september 2019.
Nederbördssumma i mm september 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2019 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i september 2019 (100 kB, pdf)

Vind - Ingen höststorm i september

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2019. Förstora Bild

September är en höstmånad och ibland uppträder den första höststormen redan då. Så icke i år. Månadens blåsigaste dygn blev den 15 då det blåste stormstyrka i byvinden vid flera av södra Sveriges kuststationer. Som mest uppmättes då 26,8 m/s ute vid Måseskär i Bohuslän. Högst medelvind stod Väderöarna för där det blåste 21,3 m/s på kvällen den 14 och kring midnatt den 15.

Två högre byvindar från våra kuststationer registrerades dock. Den 1 uppmättes 27,2 m/s ute på Gotska Sandön. Detta var dock ett lokalt fenomen och sannolikt kopplat till kalla fallvindar i samband med den passerande kallfronten. Även i det andra fallet var stormbyarna en lokal företeelse. I samband med att kalla nordvästvindar fördes ner över landet den 17 uppmättes 29,4 m/s i byvinden i Falsterbo i Skåne.

Månadens högsta byvindsvärde stod Blåhammaren i Jämtland för som den 20 rapporterade 29,5 m/s.

Snö - Första snön i Kittelfjäll

Månadens största snödjup på 14 cm uppmättes i Jukkasjärvi i Lappland den 30. Det första mätbara snödjupet inträffade däremot den 19 i Kittelfjäll i södra Lapplandsfjällen.

Via sociala medier uppmärksammades även ett ovanligt tidigt snöfall i norra Värmland den 17 september. Ingen av våra mätstationer registrerade något snödjup i samband med denna händelse. Mätbart snödjup i Värmland redan i september är ovanligt och har såvitt känt endast inträffat 1995 och 1957.

Solskenstid - I allmänhet lite soligare än normalt

På de flesta av våra solstationer registrerades fler soltimmar än normalt. De största överskotten från normalvärdet återfanns på Gotland och i norra Norrland. Två stationer, Lund och Östersund, hade underskott på drygt 20 soltimmar.

I absoluta tal hade Hoburg på Gotland mest sol med 231 soltimmar medan Östersund i Jämtland hade minst med sammanlagt 92 soltimmar.

Karta med soltimmar under september 2019.
Antal soltimmar i september 2019. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2019. Förstora Bild

Åska - Blixt och dunder den 1

I samband med att en kallfront puttade undan den för årstiden extremt varma sensommarvärmen den 1 registrerades hela 20649 blixturladdningar. Detta blev även årets tredje åskrikaste dygn efter den 28 augusti (28996 urladdningar) och den 7 juni (22610 urladdningar). 

Totalt antal blixtar under september 2019.
Totalt antal blixtar under september 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under september 2019.
Antal åskdagar under september 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Sommarkänslan försvann med dunder och brak den 1

För årstiden extremt varm luft täckte inledningsvis den södra delen av landet. Vid midnatt den 1 september rapporterade Falsterbo i Skåne hela 24,4° vilket även blev månadens högsta temperatur där. Detta är den högsta temperatur som observerats där i september sedan rekordvärdet på 24,8° uppmättes 1939. Flera stationer i södra Götaland hade över 20° nattetid vilket är definitionen på en tropisk natt. En av dessa var Hörby i inre Skåne vilket får anses som mycket anmärkningsvärt då tropiska nätter i inlandet är ovanliga även under högsommarmånaderna juli och augusti.

Under dagen var det extremt varmt i främst östra Götaland, östra Svealand samt sydostligaste Norrland med temperaturer på omkring 25° på många håll. Allra varmast var det i Målilla i Småland med 29,0° vilket är endast en tiondel ifrån det svenska septemberrekordet på 29,1° uppmätt i Stehag i Skåne den 1 september 1975. För Målillas (startår 1947) del är detta dock nytt stationsrekord och överträffar således de 28,3° som uppmättes där 1975. 

Även i Norrköping i Östergötland blev det nytt septemberrekord. Där uppmätte man 27,8° vilket slog rekordet på 27,6° från 1968.

På flera andra håll i landet får man gå tillbaka flera decennier för att hitta en högre temperatur i september. I exempelvis Uppsala, Linköping-Malmslätt och Södertälje får man gå tillbaka till 1968 för att finna en varmare septemberdag medan man i Visby får gå tillbaka till 1947. Den mest extrema värmen orkade nätt och jämnt upp till sydligaste Norrland där Gävle kom upp i 27,4°. Detta är stationens högsta temperatur sedan 1983 då Norrlandsrekordet för september på 28,0° uppmättes. Gävles värde på 27,4° är Norrlands fjärde högsta temperatur i september. Svealands högsta värde i september blev 27,2° i Uppsala.

En kallfront med svalare luft fanns ute i väster och denna rörde sig under dagen österut med både regn och åska. Lokalt föll stora mängder regn i nordöstra Götaland, nordvästra Gotland, delar av inre Svealand och sydostligaste Norrland. Långshyttan i Dalarna fick 47,1 mm.

Två stationer hade ett tropiskt dygn

I samband med att kallfronten drog in svalare luft från väster sjönk temperaturen på många håll i söder under 20° vilket gjorde att det inte blev något tropiskt dygn där. För två stationer, Karlskrona-Söderstjerna och Utklippan, båda belägna i Blekinge lyckades dock temperaturen hålla sig över 20° under hela dygnet. Där blev det således ett tropiskt dygn. Att det sker i september är ovanligt och vad vi vet har detta endast inträffat 2002 och 1997.

Ostadigt väder och mer normala temperaturer

Den 2 bjöd på ostadigt väder i hela Sverige. I norra Norrland utvecklades ett mindre lågtryck i anslutning till den kallfront som föregående dygn puttat undan den sensommarvarma luften. I samband med detta föll stora mängder regn i nordöstra Norrland. Parkalompolo i Norrbotten uppmätte 33,7 mm. I västra Svealand förekom åska med en del kraftiga blixturladdningar på minst 100.000 Ampere.

Den 3-7 fortsatte det ostadiga vädret i hela landet. Nya nederbördsområden matades in från väster. Däremellan fanns det utrymme för lite sol. Eftra i Halland fick 40,1 mm den 4 medan Baramossa i Halland noterade 35,9 mm den 5. Härryda i Västergötland uppmätte 31,2 mm den 6. Den 5-6 var det dessutom så pass kyligt i norra Norrlandsfjällen att nederbörden hade inslag av snö. Den 7 föll stora mängder nederbörd i både Särna i norra Dalarna och Haparanda i Norrbotten som båda fick 32 mm. För Haparandas (startår 1859) del är det bara 2011 (34 mm) och 1942 (56 mm) som det fallit en större dygnsnederbördsmängd i september. Den 8-9 passerade en svag högtrycksrygg över mellersta och norra Norrland. Natten till den 9 blev därför kylig och klar med frost på flera håll där. I söder fortsatte däremot strömmen av regnområden och lågtrycksaktiviteten. Nu kom dessa dock från kontinenten söderifrån. 

Tillfälligt varmare i söder

Ett lågtryck rörde sig under kvällen den 9 upp över södra Östersjön samtidigt som det fördjupades. Den 10 blev därför en ostadig dag i söder där det lokalt föll stora eller mycket stora mängder regn kopplat till lågtrycket. Ystad och Skurup, båda i sydligaste Skåne, fick 60,1 mm respektive 58,1 mm. Samtidigt fördes varmare luft in från sydost över södra Sverige och temperaturen kom här upp i omkring 20° på många håll. I norra Götaland och en stor del av Svealand blev det utrymme för en del sol. De högsta temperaturerna återfanns i östra Svealand. Allra varmast var det i Uppsala med 24,3°. Lågtrycket i sydost rörde sig under kvällen och natten till den 11 upp över Ålands hav samtidigt som det försvagades och regnet mattades av.

Den varma luften dröjde sig inledningsvis kvar även under dagen den 11 även om det inte var fullt lika varmt då molnen dominerade på de allra flesta håll. I norra Norrland kom Haparanda upp i 20,1°. Detta var sista dagen för året som temperaturen orkade upp i minst 20,0° i norra Norrland. Knappt hade lågtrycket från kontinenten hunnit avvecklas innan ett annat lågtryck ute på Norska havet pressade in en front med sitt regn över landet under eftermiddagen och kvällen. 

Fronten från Norska havet hade till på dagen den 12 passerat större delen av landet. I Svealand och östra Götaland blev det en dag med en hel del sol och temperaturer på som mest omkring 20°. Längst i norr tog det längre tid och där blev det istället en grå och regnig dag. För landet som helhet ytterligare en dag som var betydligt varmare än normalt, framför allt i norr.

(Övergången till för årstiden mer normala temperaturer gjorde att den meteorologiska hösten nu kunde ta sjumilakliv söderut efter att ha stått och stampat under flera veckors tid.)

Allmänt stabilare väderläge men kyligare

Ett högtryck ute över Atlanten växte till den 13 in över Brittiska öarna och förde in lite kyligare nordvästvindar över främst södra Sverige där det blev en solig dag. I norr mer moln. Någon större förändring blev det inte den 14 men i norra Norrland fick man nu en solig dag. 

Det kyligare vädret i framförallt norra Sverige manifesterades under de följande dygnen nattetid och gjorde att det bjöds på nya säsongslägsta under följande dagar.

  • -4,8° i Latnivaara den 14
  • -4,9°i Naimakka den 15
  • -5,1° i Tarfala den 16
  • -5,2° i Mierkenis den 17
  • -5,8° i Latnivaara den 19
  • -7,3° i Latnivaara den 20 och den 22
  • -9,5° i Latnivaara den 23
  • -9,7° i Latnivaara den 24

Värdet på -9,7° i Latnivaara blev till slut även månadens lägsta temperatur.

Djupt lågtryck gav blåsigt väder i söder

Vädret var soligt men blåsigt i södra Sverige den 15.
Vädret var soligt men blåsigt i södra Sverige den 15. Här någonstans i de sörmländska skogarna växte denna flugsvamp. I bakgrunden syns solen lysa igenom träden. Foto Pehr Meldert Förstora Bild

Ett djupt lågtryck hade på dagen den 14 sitt centrum över Island och under kvällen och natten den 15 rörde det sig in över landet. Framför detta bildades ett dellågtryck som till på dagen den 15 hade fått sitt centrum över norra Bottenhavet. Söder om lågtrycket var det blåsigt med stormbyar ute till havs i Götaland. Som mest uppmättes 26,8 m/s ute vid Måseskär i Bohuslän. I Svealand blev det en solig men blåsig söndag. I resten av landet dominerade molnen.

Till den 16 hade lågtrycket rört sig bort till västra Ryssland. Ett dellågtryck med tillhörande regnområde fanns över Jämtland där de största mängderna hamnade i fjällvärlden. I Götaland och delar av norra Norrland blev det en solig dag medan resten av landet fick dras med molnen. 

Snöfall i höglänt terräng i norra Värmland den 17

Tisdagen den 17 bjöd på ostadigt väder i större delen av landet. I östra Svealand och sydöstra Norrland bjöds det dock på en hel del sol under dagen. Det ostadiga vädret berodde på att en front rörde sig in på en nordvästlig bana från Norska Havet och södra Norge. Fronten hade till på dagen nått fram till nordöstra Götaland där den aktiverades samtidigt som ett nytt dellågtryck utvecklades. Tyngdpunkten på regnet låg främst i Östergötland och på norra Gotland. Där var det även mycket blygsamma dagstemperaturer i regnet på 6-9 plusgrader. Dygnets högsta temperatur var blygsamma 15,1° i Södertälje i Södermanland. I höglänta delar i norra Värmland föll den första snön under förmiddagen, bland annat uppe på Långberget norr om Sysslebäck, där marken tillfälligt snötäcktes. Under eftermiddagen rörde hela lågtryckspaketet sig bort österut och tillsammans med ett högtryck över Brittiska öarna kunde kall luft från norr nu strömma ner över landet. I Falsterbo i Skåne noterades stormstyrka i byvinden med som mest 29,2 m/s. Även ute på Hanö i Blekinge uppmättes stormbyar. 

Meteorologisk vinter i Tarfala den 15

Från den 15 till den 19 höll sig dygnsmedeltemperaturen under 0° uppe på högfjällsstationen Tarfala (1150 möh) i norra Lapplandsfjällen. Därmed uppfylldes SMHIs villkor för den meteorologiska vintern. Ankomstdatumet räknas som det första av fem dygn vilket i det här fallet innebär att vintern gjorde sitt intåg i landet den 15 september. För Tarfalas del är detta ett tidigt ankomstdatum. Sedan stationen upprättades 1995 har ett tidigare ankomstdatum för vintern noterats 2004 (11 september), 2007 (29 augusti) samt 2010 (25 augusti). Data för 2011 och 2000 saknas dock i statistiken.

Soligt och kyligt i söder den 18-19

De kalla nordvindarna fortsatte att behålla sitt grepp över landet den 18 och den 19. Dagstemperaturerna kom även den 18-19 på få ställen i söder upp i 15°. I både Götaland och Svealand blev det på många håll soliga dagar medan det var mer moln i norr. 

Tillfällig sensommarvärme i söder den 21

Ett högtryck över kontinenten styrde tillfälligt upp varmare luft över landet med början på eftermiddagen den 20. Varmluften föregicks av en varmfront med tillhörande nederbörd. I främst Jämtland, nordvästra Ångermanland och sydligaste Lapplandsfjällen föll stora mängder nederbörd med som mest 43,0 mm i Jormlien i Jämtland. Till den 21 bjöds det på sensommarvärme och soligt väder i södra Sverige. I Östersjölandskapen noterades som mest 24,4° i Kalmar i Småland. I Svealand uppmättes 23,7° i Östmark-Åsarna i Värmland. En kallfront med lätt regn i mellersta Norrland avskiljde den sensommarvarma luften i söder från kyligare luft i norr. Ett högtryck över norra Ishavet började växa in norrifrån och pressade långsamt den kalla luften söderut. 

Detta gjorde att påföljande dag, den 22, inleddes med en del sol eller på andra håll dimma som delvis lättade under dagen. Kallfronten med lätt regn rullade in norrifrån över Svealand och Götaland. Innan dess hann temperaturen smita upp till 22,3° i Kosta i Småland. Till den 23 hade högtrycket fått sitt centrum över Bottenhavet och det blev en solig dag på de allra flesta håll i Götaland och södra Svealand samt norra Norrland. Natten var riktigt kall i norra Norrland där Latnivaara uppmätte -9,5°. Även i östra Svealand var det kallt med som lägst -3,5° i Stockholm-Arlanda. Något otippat blev detta även Svealands lägsta temperatur i september. I resten av Svealand och Norrland dominerade molnen och i sydöstra Norrland föll även lätt regn.

Även natten till den 24 blev ordentligt kall i norra Norrland med som lägst -9,7° i Latnivaara vilket blev månadens lägsta temperatur. Även i Götaland uppmättes månadens lägsta temperatur denna natt. Allra kallast var det i Horn i södra Östergötland med -3,2°. 

Vädret ändrades inte mycket till den 25 förutom att vinden nu vred över till mer sydlig riktning. Detta ihop med mer moln gjorde att natten inte blev fullt lika kall. 

Ostadig avslutning på september i främst söder

Den 26 blev tack vare den svaga högtrycksryggen ytterligare en mellandag i landet med mycket sol i den norra delen. I söder varierade molnigheten och låga moln låg på sina håll kvar under dagen medan solen lyste annorstädes. Samtidigt fanns nu ett omfattande lågtryck i höjd med Brittiska öarna som nu skulle komma att pressa undan högtrycksryggen. Till natten den 27 trycktes en front med tillhörande regn in över Götaland från sydväst. Detta rörde sig bara långsamt upp åt nordost. Detta medförde att det föll stora mängder regn i främst västra delarna av Götaland och Svealand. Allra mest fick Bäckefors i Dalsland med 46,3 mm. I norr blev det istället en dag med varierande molnighet. Till den 28 hade fronten och dess regn sniglat sig upp över landet och sträckte sig i en nord-sydlig riktning från Gotland till Jämtland. Lågtryckscentrumet över Brittiska öarna hade nu förskjutits österut över Nordsjön och låg strax sydväst om Norge. Lågtrycket pressade under förmiddagen in en ny frontzon med mer regn över västra Götaland. Detta gjorde att de största regnmängderna i landet återigen hittades i de västra delarna av Götaland och Svealand. Mest föll i Rörastrand i Bohuslän med 26,4 mm. I mellersta och norra Norrland var det däremot återigen en dag med uppehållsväder.

Till den 29 hade det ostadiga vädret spridit sig upp även över Norrland. Detta hängde samman med att ett mindre lågtryck utvecklades i samband med en kallfront från Ishavet. Det här lågtrycket smälte sedan samman med lågtrycket sydväst om Norge till ett enda elongerat lågtrycksområde. Allra längst i norr började nu temperaturerna långsamt att sjunka och regnet övergick alltmer i snöblandat regn och senare även ren snö. Lågtryckscentrumet förlades nu över norra Norrland där det under kvällen fördjupades när det sakteliga rörde sig bort åt sydost. I främst Norrbotten var det fråga om stora mängder nederbörd. Allra mest föll i Övertorneå i Norrbotten som rapporterade 30,9 mm.

Under månadens sista dygn började kallare luft långsamt föras söderut. I nordligaste Norrland fortsatte nederbörden att falla som snö eller längre österut regn. I söder var det även där ostadigt. Ett litet lågtryck med tillhörande frontzon och nederbörd i släptåg rörde sig under dagen österut över Svealand. Till kvällen hade det fått sitt centrum över Bottenhavet där det fördjupades och gav ifrån sig en hel del nederbörd över främst Ångermanland. Den största rapporterade mängden stod dock Nikkaluokta i Lappland för där det föll 33,2 mm.

Högsta temperatur, september 2019
Norrland +27.4° den 1 Gävle (Gästrikland)
Svealand +27.2° den 1 Uppsala (Uppland)
Götaland +29.0° den 1 Målilla (Småland)
Lägsta temperatur, september 2019
Norrland -9.7° den 24 Latnivaara (Lappland)
Svealand -3.5° den 23 Stockholm/Arlanda (Uppland)
Götaland -3.2° den 24 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, september 2019
Norrland 151.0 mm Edevik (Jämtland)
Svealand 139.6 mm Storbron (Dalarna)
Götaland 212.5 mm Baramossa (Halland)
Lägsta nederbörd, september 2019
Norrland 35.8 mm Norrsundet (Gästrikland)
Svealand 23.0 mm Hacksta (Uppland)
Götaland 28.2 mm Målilla A (Småland)
Högsta lufttryck, september 2019
Norrland 1027.5 hPa den 8 Storlien-Storvallen (Jämtland) och den 9 Åsele (Lappland)
Svealand 1025.8 hPa den 8 Hamra (Dalarna)
Götaland 1032.0 hPa den 14 Falsterbo och Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, september 2019
Norrland 982.7 hPa den 30 Luleå flygplats (Norrbotten)
Svealand 984.1 hPa den 30 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 986.0 hPa den 30 Skillinge (Skåne)
Största snödjup, september 2019
Norrland 14 cm den 30 Jukkasjärvi (Lappland)
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm september 2019 (90 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i september 2019 (80 kB, pdf)