September 2019 - Orkanen Dorian drabbade Bahamas

Orkansäsongen var i full fart och kategori 5-orkanen Dorian drabbade Bahamas hårt. Årets september blev globalt sett den varmaste som uppmätts. Mongoliet samt centrala och östra USA tillhörde de med störst temperaturöverskott. Oväder gav stora mängder regn i Texas och sydöstra Spanien.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i september 2019
Global temperaturanomali (vänster bild) i september 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var september 2019 globalt sett den varmaste som uppmätts. Marginalen till september 2016 på andra plats är dock liten, bara 0,02°.

Månadsvis global temperaturavvikelse från januari 1979 till september 2019
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till september 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive septembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Regnoväder i sydöstra Spanien

Större delen av Europa fick en varmare september än normalt. Temperaturen låg på 2-3 grader över den normala i delar av sydöstra Europa, vid västra Medelhavet och på västra Island. Kyligare var det i sydöstra Ryssland som fick ett underskott på 0-2 grader.

Månadens högsta inrapporterade temperatur hade Alvega i Portugal med 40,7° den 4 september. Lägsta hade Colle Major i Italien (4750 möh) med -19,1° den 8. Bland stationer under 1000 möh var Latnivaara i Sverige kallast med -9,7° den 24.

Vädret var högtrycksbetonat över Centraleuropa, framförallt i mitten av månaden. Några stationer på hög höjd i Schweiz slog sina lufttrycksrekord. Exempelvis Säntis observerade 769,2 hPa i stationens nivå den 13 september, det högsta sedan mätseriens början 1882.

Medellufttryck över Europa i september 2019.
Medellufttryck över Europa i september 2019. Förstora Bild

På Island gav lågtrycksbetonat väder en nederbördsrik och varm månad. På västra sidan av ön slog flera stationer sina nederbördsrekord för september.

Även Danmark fick mer nederbörd än vanligt och noterade sin sjunde våtaste september sedan mätningarna började 1874.

Ett oväder gav extremt stora regnmängder i sydöstra Spanien den 10-14. I området Vega Baja del Segura som drabbades värst, har inget liknande inträffat de åtminstone senaste hundra åren. Under ett par timmar från morgonen den 12 till den 13 föll i genomsnitt lika mycket nederbörd som under ett år för området. Beniarrés fick under 24 timmar den 12 sammanlagt 359,0 mm. Under 48 timmar kom där 452,4 mm. Perioden den 10-14 september uppmättes totalt 521,6 mm i Orihuela och 482,8 mm i Gaianes. Minst sex stationer i regionen Valencia fick sammanlagt över 400 mm regn och minst 47 stationer tillhörande den spanska vädertjänsten AEMET fick mer än 100 mm.

Den 21 förekom åska och intensivt regn i sydöstra Frankrike och på Korsika. I Frankrike fick Argelès-sur-Mer 118 mm i dygnsnederbörd varav 100 mm på två timmar. Solenzara på Korsika fick sammanlagt 91,5 mm varav 55,5 mm på en timme. Kraftiga byvindar uppmättes också på Korsika. Île-Rousse registrerade 43 m/s (154 km/h).

Nordamerika/Karibien - Bahamas svårt drabbat av orkan

September var varmare än normalt i en stor del av Nordamerika. I mellersta och sydöstra USA låg temperaturöverskottet på 4-5 grader som mest. Områden med lite lägre temperatur än vanligt fanns bland annat i sydöstra och sydvästra Kanada.

För USA som helhet blev det den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i en mätserie på 125 år. September 2015 var lika varm som årets och allra varmast var den 1998. För delstaterna Texas, New Mexico, Louisiana, Colorado och Ohio blev årets september den varmaste. Mer än 100 städer i USA upplevde en av sina tre varmaste septembermånader någonsin och mer än 50 platser sin varmaste.

Den 1 steg temperaturen till 48,9° (120F) i Death Valley i Kalifornien. Kallare var det i Alaska där -27,8° (-18F) uppmättes vid Denali Foot Camp (4300 möh) den 26. Bland stationer på lägre höjd noterade Hendrickson Creek i Kanada -16,1° den 30.

På många håll i södra och östra USA blev det en nederbördsfattig månad. I delstaterna West Virginia, Kentucky, Georgia, Mississippi, Alabama och Florida var det den torraste september som noterats. Exempelvis Nashville i Tennessee uppmätte sin torraste september och näst torraste månad sedan mätningarna började 1871. Allra torrast där var oktober 1963.

I nordväst, från de stora sjöarna och västerut, kom däremot mer nederbörd än vanligt. I en del områden föll mer än tre gånger så mycket som normalt. Delstaten North Dakota fick rekordmycket nederbörd för september. Stormen Imelda bidrog till att en del stationer med långa mätserier i Texas också noterade sin nederbördsrikaste septembermånad.

Ett omfattande lågtryckssystem i nordvästra USA i slutet av månaden gav upphov till ett ovanligt tidigt snöoväder där. En del stationer slog sina septemberrekord för nysnö, dygnsnederbörd eller lägsta temperatur. I Montana rapporterade Babb största sammanlagda mängden nysnö med 132 cm (52 inches). Lågtrycket gav även mycket snö i delstaten Alberta i Kanada, där Waterton fick sammanlagt 95 cm. Den 29 fick Calgary (start 1884) 24,6 cm nysnö vilket är nytt dygnsrekord för september. Det tidigare var 22,9 cm den 19 september 1895.

Tropiska cykloner

Åtta tropiska cykloner var aktiva på Atlanten under månaden och sex stycken på östra Stilla havet.

Den mest förödande var Dorian som gick in över Acabo Island i norra Bahamas den 1 september som en kategori 5-orkan på Saffir-Simpsonskalan. Den 2-3 passerade den över Grand Bahama Island. Dorian stannade till över Bahamas i mer än 20 timmar, större delen av tiden som en kategori 5-orkan. Endast en orkan, Labor Day-orkanen 1935, har i termer av maximal medelvind varit lika intensiv då den nått land som Dorian. Enligt satellitbaserade beräkningar från NASA fick delar av Abaco Island och Grand Bahama Island från morgonen den 28 augusti till förmiddagen den 3 september sammanlagt mer än 610 mm (24 inches) nederbörd.

Den 6 gick Dorian som en kategori 1-orkan in över land i North Carolina. Ögruppen Outer Banks drabbades av omfattande översvämningar. Dorian fortsatte sedan snabbt norrut mot Kanada och gick in över land i Nova Scotia den 7, där några stationer fick runt 130 mm i nederbörd totalt. Senare passerade Dorian över Newfoundland.

Fernand nådde som en tropisk storm land strax norr om La Pesca i Tamaulipas i östra Mexiko den 4. Stationen Radiosondeo i Nuevo León, Mexiko rapporterade 528 mm nederbörd för dygnet.

Den 17 gick den tropiska stormen Imelda in över land nära Freeport, Texas. Imelda rörde sig långsamt och medförde översvämningar i delar av Texas den 19. Beaumont observerade en dygnsnederbörd på 502,9 mm (19,8 inches) för den 18. Sammanlagt gav ovädret 1125 mm (44,29 inches) utanför Fannett i Texas, varav 787 mm (31 inches) föll på 12 timmar. Det gjorde Imelda till den sjunde mest regngivande cyklonen i USAs mäthistoria såväl som den fjärde våtaste tropiska cyklonen som berört Texas.

Den tropiska cyklonen Karen orsakade översvämningar på Trinidad och Tobago från den 21- 22. Senare passerade den över Puerto Rico och gav 50-100 mm regn, lokalt mer.

De tropiska cyklonerna Lorena och Narda rörde sig norrut längs den Mexikanska västkusten under andra halvan av september och gav lokalt 200-300 mm i dygnsnederbörd.

Den 29 förstärktes den tropiska cyklonen Lorenzo till en kategori 5-orkan. Den blev då den starkaste orkanen som någonsin observerats så långt österut på Atlanten. Den 30 hade Lorenzo försvagats till en kategori 2-orkan och var på väg mot Azorerna. Mer om Lorenzo kommer i oktoberkrönikan.

Asien – Flera tropiska cykloner berörde Japan

Även stora delar av Asien fick en varm månad. Mongoliet hade ett temperaturöverskott på 3-6 grader. Områden med temperaturer 0-2 grader under de normala fanns bland annat i Indien, västra Kazakstan och på norra Filippinerna.

Hong Kong noterade sin sjunde varmaste septembermånad sedan mätseriens början 1885. I Japan fick några stationer nya värmerekord för högsta maximitemperatur i september.

Månadens högsta inrapporterade temperatur i Asien blev 49,7° i Deshgah Dahram, Iran den 6. Desto lägre temperaturer registrerades i slutet av månaden. Den 28 hade Talaya i Sibirien -18,3° och den 30 hade stationen Balcony (8430 möh) nära toppen av Mount Everest -24,9°.

Tropiska cykloner och monsunregn

Sju namngivna tropiska cykloner var aktiva på västra Stilla havet under månaden och en på Indiska oceanen.

Den tropiska cyklonen Kajiki gick först in över Hainan i Kina den 1 och därefter centrala Vietnam samt Laos den 3, men återvände sedan till havet.

Under fösta veckan av månaden förflyttade sig den tropiska cyklonen Lingling från öster om Filippinerna till östra Sibirien. På vägen dit gick den in över land på ön Miyako-jima i Okinawa och i provinsen Södra Hwanghae i Nordkorea.

Japan berördes av flera tropiska cykloner. Särskilt förödande var Faxai som kulminerade den 8 med en medelvindhastighet på 43 m/s (155 km/h). Faxai försvagades något innan den tidigt på morgonen den 9 gick in över land vid staden Chiba, där för stationen rekordhöga vindbyar på 57,5 m/s uppmättes. Stationen Kozushima nära Tokyo hade vid samma tillfälle 58,1 m/s. Samma morgon observerades en dygnsnederbörd på 441 mm i Amagisan.

En annan tropisk cyklon var Tapah som försvagades till en extratropisk storm den 22 och gav 509,5 mm nederbörd i Kito, Japan samma dygn.

Den tropiska cyklonen Hikka på Indiska oceanen minskade i styrka från en kategori 1-orkan till storm strax innan den nådde Oman den 24.

Ett lågtrycksområde i Bengaliska viken gav mycket regn i Indien den 3-4. Enligt FloodList fick 100 av 150 stationer i Mumbai och Maharashtra omkring 200 mm på 24 timmar fram till den 4 september.

Ovanligt sent monsunregn medförde översvämningar i norra Indien i slutet av månaden. En del stationer fick omkring 300 mm i dygnsnederbörd.

Arktis – Havsisens säsongsminimum det näst lägsta

Månaden blev i allmänhet mild i Antarktis. Norra kanadensiska Arktis fick ett temperaturöverskott på 3-5 grader.

Allra varmast var det på Pelly Island i Kanada den 8 då temperaturen steg till 17,3°. Kallast var det vid Geosummit på den grönländska inlandsisen med -45,4° den 19. Bland stationer på lägre höjd så hade Kap Morris Jesup på nordligaste Grönland -19,9° den 23.

Jan Mayen fick sammanlagt 155,3 mm nederbörd under månaden, nästan dubbelt så mycket som normalt. 61,0 mm föll den 3 september. Det är den näst högsta dygnsnederbörden som stationen noterat en septembermånad. Dess rekord är 68,5 mm den 11 september 1979.

Havsisens utbredning i Arktis var i medeltal den tredje lägsta för en septembermånad sedan satellitmätningarna började för 41 år sedan. Den var lägst september 2012 och näst lägst 2007. Havsisens säsongsminimum inträffade i år den 18 september och blev det näst lägsta sedan mätningarna startade.

Isutbredning i Arktis i september 2019
Utbredning av isen på norra halvklotet under juli till september 2019. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Antarktis – Både kallt och milt

Temperaturerna i Antarktis hamnade både över och under de normala för månaden. Sydväst om Sydamerika fanns ett överskott på omkring 6-7 grader och vid kusten i östra Weddellhavet ett underskott på runt 4 grader.

Casey, som har en mätserie på 31 år, uppmätte en för stationen rekordlåg maximitemperatur för september med -28,1° den 3.

Den allra lägsta uppmätta temperaturen på Antarktis stod Concordia för med -78,7° den 2. Varmast var det vid Base Esperanza med 7,8° den 26.

Den 25 bröt ett större isberg loss från Amerys shelfis. Enligt Copernicus var det 1582 kvadratmeter stort, lite större än Öland.

Havsisens utbredning i Antarktis närmar sig säsongsmaximum och det kan ha inträffat den 30 september. Utbredningen var då lite under medelvärdet för perioden 1981-2010. Fortsättning följer i oktobersammanfattningen.

Temperaturavvikelse i polartrakterna i september 2019
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i september 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Sydamerika – Torka i Chile

I södra Sydamerika och längs Stilla havskusten fanns områden där medeltemperaturen låg 0-2 grader under den normala för september. I övrigt var månaden varm. I Brasilien hamnade temperaturen 3-6 grader över den normala på flera håll. Några stationer i Colombia och minst en i Argentina noterade nya rekord för högsta dagstemperatur i september.

Den 9 steg temperaturen till 44,0° i Jerusalén, Colombia. Vilket enligt colombianska vädertjänsten är septemberrekord för stationen. I Chile sjönk den till -16,2° i Visviri (4048 möh) den 1.

I Chile är den senaste tioårsperioden den torraste sedan mätningarna startade. I Santiago var årets januari-september den näst torraste som uppmätts sedan 1950, med ungefär en fjärdedel av den normala nederbördsmängden för perioden. Torrast var januari-september 1968. I Curicó, Valdivia och Valparaíso har årets januari-september varit den torraste sedan mätningarna började 1950.

Colombia rapporterade de största dygnsnederbördsmängderna i september. Den 1 rapporterades 210 mm i Guayabetal. I slutet av månaden orsakade kraftigt regn översvämningar i norra Colombia. Några stationer observerade då omkring 150 mm i dygnsnederbörd.

Afrika - Ännu en varm månad

Temperaturen låg omkring eller över den normala i större delen av Afrika. I västra Sydafrika och några områden i norra Afrika var det 2-3 varmare än vanligt. I Sydafrika slog ett par stationer med 50-åriga mätserier eller mer sina septemberrekord för högsta dagstemperatur.

Varmast hade Algeriet med 45,8° i In-Salah den 13. Sydafrika stod för månadens lägsta temperatur med -8,7° i Buffelsfontein den 26.

Flera länder i västra och nordvästra Afrika drabbades av översvämningar under augusti och september, exempelvis Niger, Nigeria och Marocko. I provinsen Jendouba i Tunisien uppmätte en station 128 mm för den 1 september. I Senegal orsakade kraftiga regn den 10-17 omfattande skador i regionerna Dakar och Kaolack.

I Algeriet medförde ösregn den 12 omfattande översvämningar i huvudstaden. Så mycket som 40 mm föll på 40 minuter enligt FloodList. Genomsnittet för en hel septembermånad i Algeriet är 28,3 mm. Lokala observatörer ska ha berättat att regnet transporterades av samma vädersystem som påverkade sydöstra Spanien vid samma tid.

Australien/Oceanien – Torr månad i Australien

Temperaturen hamnade omkring eller något under den normala i nordligaste Australien, på Tasmanien och i Nya Zeeland. I Western Australia var det däremot varmare med ett överskott runt 3 grader på sina håll.

För Australien som helhet var september varmare än normalt. Medelvärdet av maximitemperaturen blev den fjärde högsta för september sedan mätstarten 1910 och för Western Australia var den rekordhög. Månadsmedelvärdet av minimitemperaturen för landet som helhet var nära den normala, men i stora delar av östra och norra Australien var den under. 

Nytt köldrekord för delstaten Western Australia sattes för september då -5,5° uppmättes i Salmon Gums den 6 och i Eyre den 8. Delstatens tidigare rekord var -5,1° i Eyre den 14 september 2017.

Månadens högsta temperatur på 41,7° uppmättes den 30 vid Fitzroy Crossing Aero i Western Australia. Lägsta temperatur hade Thredbo i New South Wales med -8,3 den 17°.

Det kom mycket mindre nederbörd än vanligt i större delen av Australien och det blev den tionde torraste september som uppmätts. För South Australia har det varit de torraste första nio månaderna på ett år som någonsin observerats. I samband med ett lågtryckssystem den 6 föll månadens största dygnsnederbörd i Australien med 158,6 mm i Gray på östra Tasmanien.

Temperaturen var omkring den normala i större delen av Nya Zeeland trots flera köldknäppar. Månadens högsta uppmätta temperatur på Nya Zeeland blev 25,8° i Christchurch den 29 och lägsta -8,0° vid Middlemarch den 10.

Nederbörden var under den normala på större delen av sydsidan på både Nordön och Sydön. Mängder över de normala förekom längst norrut. Högsta registrerade dygnsnederbörd enligt NIWA var 128 mm vid Whitianga flygplats på halvön Coromandel öster om Auckland den 9 september. Enligt uppgifter på FloodList hemsida ska det ha kommit mer än 260 mm regn på 24 timmar i Coromandel Forest Park.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.