September 2019 - Ökande flöden i västra Sverige, fortsatt lågt i östra delarna

Under september ökade flödena i de västra delarna av landet efter en riklig nederbörd under månaden. I stora delar av östra Sverige var flödena fortsatt under eller mycket under det normala.

Vattenföring

I början av månaden var vattenföringen under eller mycket under det normala för månaden i stora delar av landet. Efter riklig nederbörd ökade flödena i de västra delarna av Götaland och Svealand framförallt i kustområdet samt södra fjälltrakterna och längst upp i norr, där de varit över det normala för månaden. I östra Sverige är flödena fortsatt låga, främst i kustområdena samt i östra Götaland, där de är mycket under det normala för september.

Vattenföring vid 20 mätstationer september 2019 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i Siljan, Mälaren och Hjälmaren var kring det normala för månaden. I Vänern och Vättern var det något under det normala. Vattenståndet i Storsjön var i början av månaden normalt men ökade i slutet på månaden till över det normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar september 2019 (83 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av september var markvattenhalten nära det normala för stora delar av landet. Men i östra Götaland var den fortfarande under det normala liksom för delar av mellersta och östra Norrland och norra fjälltrakterna.

Snö

Under september föll snö i delar av norra Svealand och Norrland, men bara lokalt bildades kvarliggande snötäcke.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 september 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 september 2019. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 september 2019 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 september 2019 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattnet i de små magasinen har i allmänhet återhämtat sig sedan månadsskiftet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande nivåer under eller mycket under det normala. I de stora magasinen var nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

Den senaste tidens nederbörd har medfört att de små magasinen i allmänhet har återhämtat sig och nivåerna var nu nära det normala för årstiden i stora delar av landet. I östra Götaland och sydöstra Svealand har dock situationen försämrats och nivåerna var fortfarande mycket under det normala. För de stora magasinen har situationen inte förändrats nämnvärt sedan månadsskiftet augusti-september.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under det normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand samt i mellersta Norrland. I större delen av landet i övrigt var nivåerna nära det normala och på västkusten var de över det normala.

För att få en normal grundvattensituation i östra Götaland och sydöstra Svealand krävs betydligt mer nederbörd än normalt den närmaste månaden. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer rekommenderas därför att vara uppmärksamma på sin vattentillgång eftersom nivåerna brukar fortsätta att sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under det normala i större delen av landet. Längst upp i norr var nivåerna nära det normala medan nivåerna var mycket under det normala i östra Sveland. För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

SGU rekommenderar att kommunerna följer utvecklingen noggrant och beroende på lokala förutsättningar inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.