Våren 2019 - En blöt vår trots en rekordsolig april

Våren 2019 inleddes blöt med tät lågtryckstrafik i början av mars. Under april blev det istället torrt och varmt och ett nytt svenskt solskensrekord för april månad noterades i Borlänge, Dalarna. Det typiska aprilvädret som uteblev under månaden fick vi istället uppleva i början av maj med ostadigt väder och byar av regn, snö och hagel. 

Temperatur – Sommaren anlände på de flesta håll

Temperaturavvikelse för våren 2019 (mars, april och maj).
Temperaturavvikelse för våren 2019 (mars, april och maj). Förstora Bild

Medeltemperaturen under våren 2019 blev på de flesta håll 1-3 grader högre än under normalperioden 1961-1990. I delar av fjällkedjan och södra Norrland var medeltemperaturen nära det normala.  Jämfört med tidigare år var våren 2017 kallare än årets vår och 2016 var överlag varmare.

Varmast under våren var det den 22 maj i Kvarn, norra Östergötland med 27,3°. Den 3 mars blev klar och kall i Nikkaluokta där det uppmättes -37,5° och det blev årstidens lägst uppmätta temperatur.

Den meteorologiska sommaren anlände till landet den 17 april, då Örebro flygplats i Närke var först ut att få sommar. Under de varma dagar som följde anlände sommaren till stora delar av Götaland och Svealand och kring den 23 april även till delar av Storsjöområdet, vilket är extremt tidigt. I slutet av maj hade större delen av landet sommar bortsett från fjällkedjan. Som enda mätstation i landet rådde fortsatt meteorologisk vinter vid Tarfala i norra Lapplandsfjällen när våren 2019 nådde sitt slut.

Nederbörd – Rekordblött i Piteå och Linhult

Nederbördsavvikelse för våren 2019 (mars, april och maj).
Nederbördsavvikelse för våren 2019 (mars, april och maj). Förstora Bild

I allmänhet var våren något blötare än normalt, trots att aprilmånaden på sina håll var rekordtorr.

Piteå i Norrbotten hade en rekordblöt vår, där det under vårmånaderna mars-maj uppmättes 193,0 mm. Det tidigare rekordet uppmättes 2015 och var på 186,5 mm.  Även i bland annat Linhult i Västergötland blev årets vår rekordblöt där det uppmättes 307,4 mm. Det tidigare rekordet var från 1920 på 302,0 mm.

I delar av östra Götaland och lokalt i östra Svealand var nederbördsmängden dock något mindre än normalt. Jämfört med tidigare år var våren 2019 blötare än både våren 2018 och våren 2017. 


Den största dygnsnederbördsmängden under våren föll den 17 maj i Brösarp, Skåne med 58,8 mm

Vind – Blåsigare än normalt

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2019. Förstora Bild

I stor del av landet låg medelbyvinden på det normala eller något över det normala under våren. I delar av norra Svealand och södra Norrland blev det istället mindre blåsigt än normalt.

Vårens högst uppmätta byvindhastighet hade Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen den 23 mars med 44,8 m/s.

Snö – Största snödjupet sedan 2000

De tre första veckorna i mars växte snötäcket över mellersta och norra Norrland, medan det bara var ett sporadiskt snötäcke över Götaland och sydligaste Svealand. Från sista veckan i mars började snötäcket i norr smälta och smälte i stort sett bort, bortsett från fjällkedjan, under den varma avslutningen på april. I maj uppmättes återigen fläckvis snötäcke ända ner i Götaland men från mitten av månaden började snötäcket krympa allt mer.

Det största snödjupet under våren 2019 uppmättes den 1 april i Katterjåkk i norra Lapplandsfjällen på 206 cm. Detta är det största snödjupet som observerats i Sverige sedan slutet av mars 2000 då Katterjåkk hade 207 cm.
 

Soltimmar- Rekordsolig april

Våren 2019 var på många håll soligare än normalt, mycket på grund av att april var riktigt solig och på flera håll blev en rekordsolig månad. Under mars och april var solskenstiden närmare det normala.

Solskenstid under våren 2019 i jämförelse med tidigare år
Solskenstid våren 2019 per månad (mars,april och maj) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen har varit i drift angivet med årtal. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag( timmar) under respektive månad. Illustration SMHI. Förstora Bild

Mars 

I och med tät lågtryckstrafik under månadens första hälft var mars 2019 en nederbördsrik månad. Främst i landets sydvästra del där flera marsrekord noterades.  Bland annat i Göteborg (startår 1860) föll det under månaden 141 mm. Det tidigare rekordet var 120,8 mm från 1872. I större delen av Sverige blev månaden varmare än normalt. Störst temperaturöverskott återfanns i Götaland, medan det i norra Norrlands fjälltrakter förekom temperaturunderskott. 

April 

April 2019 kan sammanfattas med tre ord, varm, torr och solig. Temperaturöverskotten i landet blev 2-4 grader från normalperioden 1961-1990. I och med att månaden dominerades av högtryck blev den också torr, lokalt till och med rekordtorr. Det högtrycksbetonade vädret medförde också att månaden blev ovanligt solig och ett nytt svenskt solskensrekord för april månad noterades i Borlänge, Dalarna med 335 soltimmar. Det tidigare rekordet låg på 331 timmar och uppmättes i Lund och i Visby i april 2009.

Maj 

Aprilvädret som uteblev föregående månad anlände lagom till att maj inleddes. Det blev kyligare och ostadigare med byar av regn, snö och hagel. En kall inledning följdes upp av en varm period under månadens mitt och summa summarum blev månaden normal eller nära normal gällande medeltemperatur. På flera håll i landet blev maj 2019 blötare än normalt och i Gäddede i Jämtland blev det en rekordblöt maj månad. Även Piteå i Norrbottens län var det rekordblött.