Sommaren 2019 - Varmare än normalt

Sommaren 2019 bjöd på temperaturöverskott i hela landet med de största överskotten i Skåne. Dock var överskotten små i Tornedalen och längs med norra Norrlandskusten. I sydöstra Sverige bjöd juni lokalt på nya värmerekord. Den 26-27 juli noterades sommarens varmaste dagar i landet med flera nya julirekord. Den 26-28 augusti noterades för årstiden extremt höga temperaturer på sina håll i landet med lokalt 30° i söder. Nederbördsmässigt blev det en varierande kompott runtom i landet utan några riktigt extrema skyfall.

Temperatur – Mycket varm sommar i Skåne, normal i Tornedalen

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2019. Förstora Bild

Hela Sverige fick temperaturöverskott även om de var små längs med norra Norrlandskusten och Tornedalen. De största temperaturöverskotten på omkring 2 grader från normalperioden 1961-1990 återfanns i södra Götaland. 

Årets sommar blev mycket varm i Skåne där några stationer med längre mätserier hade en av de varmaste somrarna som observerats. 

I Malmö (startår 1917), Lund (startår 1859) och Helsingborg (startår 1948) blev det den näst varmaste sommaren som observerats efter rekordsommaren 2018 som dock var i en klass för sig. För Lunds del gäller att sommaren 2006 var lika varm som i år. I Helsingborg var det däremot sommaren 1992 som var lika varm som årets upplaga.

I Falsterbo hamnade årets sommar tillsammans med 2006 på en tredjeplats efter 2018 och 1997.

Även annorstädes i södra Götaland blev sommaren lokalt en av de fem varmaste som observerats. Borås (startår 1884) i Västergötland och Ölands södra udde (startår 1937) hade båda sin fjärde varmaste sommar. I både Karlshamn (startår 1860) i Blekinge och ute vid Hoburg (startår 1879) på Gotland blev det den femte varmaste sommaren.

Årshögsta uppmättes den 26 juli i Norrbotten

Sommarens högsta temperatur på 34,8° uppmättes i Markusvinsa i Norrbotten den 26 juli. Värdet är det högsta som observerats i norra Norrland sedan den 17 juli 1945 då Harads i Norrbotten uppmätte Norrlandsrekordet på 36,9°. Den 26 juli var även för Götaland och Svealand sommarens varmaste dag. 

Den lägsta temperaturen på -3,6° uppmättes den 1 juni vid höghöjdsstationen Blåhammaren (1090 möh) i Jämtland samt den 2 juni i Latnivaara i Lappland.

Högsommardagar - Flest antal i Lund och Målilla

Antal högsommardagar under sommaren 2019.
Antal högsommardagar under sommaren 2019. Förstora Bild

Flest antal högsommardagar fick Lund i Skåne med 38 stycken följt av Målilla i Småland som noterade 35 stycken. Även höghöjdsstationerna Blåhammaren (1090 möh), Sylarna (1030 möh) som båda ligger i Jämtland samt Stekenjokk (1036 möh) i södra Lappland noterade maximitemperatur på 25,0° eller högre vid minst ett tillfälle. Fyra stationer i landet noterade ingen högsommardag. Dessa var Tarfala (1150 möh) i Lapplandsfjällen samt kuststationerna Skagsudde i Ångermanland, Ölands södra udde och Utklippan i Blekinge skärgård.

Tropiska nätter - Förekom ovanligt tidigt och ovanligt sent

Natten till nationaldagen den 6 juni rapporterades en tropisk natt (minimitemperatur minst 20°) från Halmstad i Halland vilket är ett ovanligt tidigt datum för en tropisk natt i Sverige. I samband med mycket varmt väder i juli följde ytterligare några tropiska nätter. Dessa förekom inte bara ute vid kuststationerna utan även i inlandet. Exempelvis hade Kilsbergen-Suttarboda, Zinkgruvan och Kettstaka, alla tre i Närke, en tropisk natt den 26 juli. I Vänersborg och Mariestad, båda i Västergötland, noterades en sådan den 28 juli.

Den 28-29 augusti noterade några enstaka kuststationer i södra Götaland tropiska nätter vilket är ovanligt sent på året. 

Nederbörd – Förhållandevis omkring normal 

Nederbörden i procent av den normala, sommaren 2019.
Nederbörden i procent av den normala under sommaren 2019. Förstora Bild

Sommaren 2019 bjöd i stora delar av landet på förhållandevis normala nederbördsmängder. 

Inom flera mindre områden i främst Härjedalen, Jämtland,  Ångermanland samt sydligaste Lappland var dock sommaren mer allmänt torrare än normalt. 

I delar av norra Lappland var sommaren allmänt lite blötare än normalt.

Sommarens största dygnsnederbörd blev 70,1 mm i Ramsjöholm i Småland den 29 juli.

Några andra stora dygnsmängder värda att nämna är 68,0 mm i Norberg i Västmanland den 12 juni, 65,6 mm i Kolmården-Strömsfors i norra Östergötland den 27 augusti och 64,4 mm som föll i Stehag i Skåne den 14 juli.

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2019. Förstora Bild

Det förekom ett par riktigt blåsiga dygn i början av juli med lokalt stormstyrka i vindbyarna ute vid kusten. Den 1 juli uppmätte Hanö i Blekinge 28 m/s i byarna och den 5 juli noterades stormstyrka i vindbyarna ute vid Upplandskusten. Söderarm rapporterade då en maximal byvind på 27,9 m/s medan Svenska Högarna uppmätte 25,9 m/s. Medelvinden vid Söderarm var som mest 23,3 m/s.

Den 16 juli rapporterade Lungö i Ångermanland en maximal byvind på hela 31,9 m/s. 

På sommarens sista dag, den 31 augusti, noterade Sylarna (1030 möh) i Jämtland snudd på orkanstyrka i vindbyarna. Som mest uppmättes då 32,2 m/s.

Soltimmar – Solig sommar

Som så ofta under sommaren var antalet soltimmar störst vid kuststationerna. Allra mest sol fick till slut Svenska Högarna i Uppland med 992 soltimmar. Tätt därefter följde Hoburg på Gotland med 990 timmar medan Visby på Gotland intog tredjeplatsen med 972 soltimmar. I botten hamnade fjällstationerna Tarfala i Lappland med 473 timmar och Storlien-Visjövalen i Jämtland med 562 timmar. 

För sommaren som helhet uppvisade våra solstationer till slut mer sol än under en normal sommar.

Preliminär solskenstid sommaren 2019 per månad
Solskenstid sommaren 2019 per månad (juni, juli och augusti) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift, angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Illustration SMHI Förstora Bild

Åska - 28 augusti åskrikaste dygnet

Sommartid är åsktid. I år var det juni som bjöd på den mesta av åskaktiviteten. De enskilt åskrikaste dygnen blev den 28 augusti följt av den 7 juni och den 29 augusti. Den 28 augusti registrerades 28996 urladdningar medan blixtlokaliseringssystemet registrerade 22610 urladdningar den 7 juni. 

Juni – Lokalt rekordvarm månad i sydost

Juni blev en varm eller mycket varm månad i landet. I sydöstra Sverige till och med rekordvarm på sina håll. Exempelvis noterade Stockholm (startår 1756) i Uppland, Visby (startår 1859) på Gotland och Kalmar (startår 1858) i Småland alla en rekordhög junimedeltemperatur. I Lund (startår 1859) i Skåne uppmättes en månadsmedeltemperatur på 18,9° vilket tangerar deras junirekord från 1889. Junimånaderna 1889 och 1992 är för övrigt de enda som uppvisat en ännu högre månadsmedeltemperatur vid någon station i landet.

Månaden avslutades med mycket varmt väder och den 30 uppmättes 33,7° i Oskarshamn i Småland vilket är den högsta temperatur som uppmätts i juni i Sverige sedan 1970. I Helsingborg (startår 1948) i Skåne noterades denna dag nytt junirekord medan Falsterbo (startår 1880) i Skåne och Västervik/Gladhammar (startår 1859) i Småland tangerade sina respektive junirekord.

Juli – Ovanligt varmt den 26-27

Juli inleddes med kyligt väder och på sina håll fick man den 3-5 uppleva de kallaste julinätterna på flera decennier. På månadens första dag noterades dessutom stormbyar på 28 m/s ute på Hanö i Blekinge.

Efterhand tog värmen över och den 20-28 juli bjöd på varmt eller mycket varmt väder i hela landet. Den 26 och den 27 juli blev på många håll inte bara månadens utan även sommarens varmaste dagar. Den 27 juli noterades nya absoluta värmerekord i Haparanda (Norrbotten, startår 1859), Gunnarn/Stensele (Lappland, startår 1860) samt Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland, startår 1887). I Storlien-Storvallen (startår 1899) i Jämtland inträffade det kuriösa att absolutrekordet på 30,0° från juli 2003 tangerades tre dygn i rad den 26-28.  

Från slutet av juli tog lågtrycksbetonat väder över i landet. I mellersta och norra Norrland blev det trots detta en torr eller mycket torr månad. Exempelvis hade Haparanda i Norrbotten sin torraste julimånad sedan 1945.

Trollskogen på nordostligaste Öland gör skäl för sitt namn.
Trollskogen på nordostligaste Öland gör skäl för sitt namn. Bilden togs den 31 juli. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Augusti – Högsommarvärme i slutet av månaden

Sveriges enda vinddrivna skurkvarn på Öland en solig sommardag.
Solen visade sig från sin bästa sida denna dag i början av augusti då Sveriges enda vinddrivna skurkvarn på Öland besöktes. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Det ostadiga vädret från slutet av juli höll i sig en bra bit in i augusti. Den 24-28 augusti noterades högsommartemperaturer i främst landets södra delar innan svalare luft i väster jobbade sig in över landet. Som mest uppmättes 31,6° i Lund i Skåne den 27 vilket är ovanligt högt för att vara så sent på året. Att temperaturen når upp i 30° så sent på året hör inte till vanligheterna. Det allra senaste kända datumet som 30° officiellt observerats i landet är den 28 augusti vilket inträffat 1997,1964 och 1955. I samband med värmen noterade enstaka stationer i södra Götaland tropiska nätter den 28-29 augusti.

Augusti blev en nederbördsrik månad på många håll i västra Götaland, västra Svealand och delar av nordligaste Norrland även om det inte var fråga om några rekord. I den östra delen av södra Norrland samt ute på Öland och Gotland var det däremot en torr eller mycket torr månad.