Ny webbsida lanseras: Hur mår havet?

SMHI tar reda på hur havet mår genom miljöövervakning till havs. Efter varje utfärd med U/F Svea visar SMHI hur det står till i haven runt Sverige. För att öka synligheten och därmed nyttan av SMHIs havsmiljöarbete, lanseras nya två nya webbsidor. Den ena är webbsida för den månadsvisa rapporten från utsjöprovtagningen med fartyget Svea presenteras. Den andra är en ny samlingssida för allmänheten som heter ”Hur mår havet”, där de senaste resultaten från Svea presenteras på ett överskådligt och mer förklarande sätt. 

Miljöövervakning för att ta reda på hur havet mår 

SMHI utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen i den fria vattenmassan där vi samlar in data och information från Sveriges kust och hav. Miljöövervakningen sker i samverkan med och på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Varje månad stiger vi ombord U/F Svea och utför veckolånga mätningar avtill exempel salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas i Östersjön och i Västerhavet.

När data är analyserad och viss kvalitetskontroll har gjorts, tillgängliggörs data och informationen sammanställs också i rapporter. Data som tas fram utgör grunden till den kunskap vi har idag om vår havsmiljö. Den är basen i beslutsunderlag för en hållbar framtid. 

Synliggöra resultat genom sökbara webbsidor

Under 2021 och 2022 erhöll SMHI extra medel från regeringen för att bättre nyttja infrastrukturen ombord på U/F Svea och för att tillgängliggöra information.
För att bättre sprida resultat från mätningarna och öka sökbarheten har en ny samlingssida som heter ”Hur mår havet” skapats. Den visar de senaste resultaten från U/F Svea på ett överskådligt och förklarande sätt. Sidan visar resultat inom områdena biologisk mångfald, övergödning och livsmiljöer.

Här är sidan: Hur mår våra hav?

Synliggörande av djuplodade resultat

För att öka nåbarheten till mer djuplodad kunskap, har även en sammanställande rapport gjorts om från pdf till webbsida. Rapporten visar mätningarna i form av grafer och kartor, tolkar och beskriver läget i havet och sammanställer vad som hänt under resan. Rapporten riktar sig till dem med lite större kunskap om havets fysik och kemi.

Här hittar ni till sidan: Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

SMHI mäter även mängden växtplankton i havet och då det tar lite längre tid att få fram resultat genom mikroskopering, läggs växtplanktonresultaten främst i en egen rapport som heter Algsituationen.

Här hittar ni till sidan: Algrapporter

Utvalda inslag från dessa två rapporter ingår i den förenklade webbsidan Hur mår vår hav?