Livsmiljöer

Livsmiljön för en växt eller ett djur är den miljö där den kan leva. Ute till havs, i det fria vattnet, lever växt- och djurplankton, fisk, sjöfåglar och däggdjur som till exempel sälar. Havsvatten rör sig, och tar med sig näring, värme och kyla. Det är oftare is i norra Östersjön än i södra och på vissa platser är det mer strömt än på andra. Salthalten ändras längs hela Sveriges kust och är helt avgörande för vilka djur och växter som lever var och även hur de ser ut. På västkusten är salthalten högst. Vattnet i Östersjön är bräckt, vilket är en blandning mellan salt och sött vatten. Mängden syre i vattnet och vid bottnen påverkar kraftigt vilka växter och djur som kan leva på en plats.
 

Bilderna nedan visar resultat från de senaste mätningarna i havet.

Syre

Tvärsnitt syre
Figur: Snitt som visar syrekoncentration, salthalt och temperatur från mätningar med CTD och MVP, från Skagerrak till Östra Gotlandsbassängen och vidare in i Västra Gotlandsbassängen. Förstora Bild

Lär dig mer

Lär dig mer

Strömförhållanden

Ström
På grund av tekniskt fel på en av strömmätarna kan vi inte visa strömdata denna månad Figuren visar Å-Snittet, vilket är från mitten av Skagerrak och österut mot svenska kusten för att visa den Baltiska strömmen. I vänstra bilden visas ström i öst-västlig riktning. Positiva värden betyder ström i ostlig riktning och negativa värden betyder ström i västlig riktning. Färgen anger åt vilken håll strömmen går åt och hur kraftig strömmen är. I bilden till höger visas ström i nord-sydlig riktning där positiva värden är betyder nordgående ström och negativa värden betyder sydgående ström. Förstora Bild

Lär dig mer

Ström
På grund av tekniskt fel på en av strömmätarna kan vi inte visa strömdata denna månad Figuren visar Å-Snittet, vilket är från mitten av Skagerrak och österut mot svenska kusten för att visa den Baltiska strömmen. I vänstra bilden visas ström i öst-västlig riktning. Positiva värden betyder ström i ostlig riktning och negativa värden betyder ström i västlig riktning. Färgen anger åt vilken håll strömmen går åt och hur kraftig strömmen är. I bilden till höger visas ström i nord-sydlig riktning där positiva värden är betyder nordgående ström och negativa värden betyder sydgående ström. Förstora Bild

Lär dig mer