Biologisk mångfald

Med biologisk mångfald och biodiversitet menas variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung. Detta innefattar mångfald och genetisk variation inom arter, mellan arter och av ekosystem. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner.

Klorofyll karta
Kartan visare resultat från de senaste mätningarna. Färgen anger hur mycket klorofyll a det finns i de översta 10 metrarna. Mörkgrön betyder mer klorofyll och ljusgrön betyder mindre. Blå pil upp eller ned i cirklarna visar om senaste mätningarna är över eller under en standardavvikelse från ett referensmedelvärde. Referensmedelvärdet är beräknat utifrån aktuell månad under perioden 2001-2015. Växtplankton provtas vid de stationer som markeras med röd cirkel. Om det finns några skadliga alger vid de stationerna markeras det med symbol. Förstora Bild
Klorofyll karta
Kartan visare resultat från de senaste mätningarna. Färgen anger hur mycket klorofyll a det finns i de översta 10 metrarna. Mörkgrön betyder mer klorofyll och ljusgrön betyder mindre. Blå pil upp eller ned i cirklarna visar om senaste mätningarna är över eller under en standardavvikelse från ett referensmedelvärde. Referensmedelvärdet är beräknat utifrån aktuell månad under perioden 2001-2015. Växtplankton provtas vid de stationer som markeras med röd cirkel. Om det finns några skadliga alger vid de stationerna markeras det med symbol. Förstora Bild