Vattenpendling

Efter kraftiga vindar kan vattnet i Östersjön komma i svängning, likt vattnet i ett badkar som skvalpar fram och tillbaka. De av vinden snedställda vattenytorna hålls inte längre kvar av vinden och vattenmassan söker återgå till horisontalläge.

Vattnet skvalpar emellertid upp på motsatta kusten på grund av sin rörelseenergi. Så kan svängningarna fortgå fram och tillbaka många gånger. En så kallad stående våg har bildats. Dessa minskar efterhand på grund av friktion. Perioden mellan två hög- eller lågvatten bestäms av vattendjupet och havsområdets längd. Pendling i hela Östersjön från norr till söder har en period på 27 timmar och kan fortgå i flera veckor. Amplituden i Kalix kan vara 50 cm.

Svängningarna ger minst utslag mitt i Östersjön. Landsort och Stockholm ligger relativt centrerat och påverkas inte så kraftigt av dessa pendlingar. Detta gör att man brukar använda dessa vattenståndsmätningar för att se på hela Östersjöns vattennivå under längre perioder.