Långa vågor

Långa vågor har en stor våglängd i förhållande till djupet. Våghöjden är också liten i förhållande till våglängden. I en lång våg rör sig vattenpartiklarna mest fram och tillbaka och mycket lite upp och ner i förhållande till våglängden. Exempel på långa vågor är tidvattenvågor, stående vågor (vattenpendling, seiche) och seismiska vågor (tsunami).

Dessa vågor märker vi i första hand av som vattenståndsvariationer längs kuster eller när de bryter mot kusten (tsunami). Långa vågors hastighet bestäms helt av djupet och ju större djup desto större hastighet. Om djupet är 100 m som i delar av Östersjön rör sig långa vågor med hastigheten 31 m/s eller 112 km/tim.

Våglängden för en vattenpendling i Östersjön mellan Bottenviken och södra Östersjön är dubbla sträckan dvs. 3000 km. Världshavens medeldjup är 3700 m och vid detta djup rör sig en lång våg med hastigheten 191 m/s eller 687 km/tim. Man har därför mycket kort tid på sig för att varna för en tsunami.