Tsunami

En tsunami är en våg som bildas i havet av en jordbävning på havsbottnen. Den kan även bildas vid skred, ras eller vulkanutbrott under vattnet eller då en meteorit störtar i havet. Men allra vanligast är jordbävningsalstrade tsunamivågor.

Vid en undervattensjordbävning spricker havsbottnen itu och delarna förskjuts i höjdled i förhållande till varandra och en förkastning bildas. Förkastningen kan vara upp till fem eller tio meter i höjdled och uppkomma under några tiotal sekunder.

Allt det vatten som ligger ovanpå bottnen tvingas att följa med i förkastningsrörelsen som därmed fortplantas ut i vattnet. Om det exempelvis är 5 000 meter djupt och förkastningen är tio meter i höjdled så innebär det alltså att 5 000 meter vattenpelare lyfts tio meter på några sekunder. En stor mängd energi överförs alltså på kort tid från jordbävningen i berggrunden till havsvattnet.

Havsytans förskjutning blir mindre än havsbottnens. Den kanske bara hävs några decimeter till en meter. På ytan uppstår ett vågberg som är ett tiotal till ett hundratal kilometer i horisontalled men alltså bara en meter högt. Man kallar vågbergets horisontella utsträckning för våglängden.

Tsunamin färdas genom haven

Så snart vågberget uppstått börjar det röra sig bort från alstringsstället. Om man betraktar det hela från rymden så ser det bokstavligt talat ut som ringar på vattnet! Eftersom vågberget är så flackt; en meters stigning på 10-100 km, så kommer det inte att synas för någon som befinner sig på djuphavet på ett fartyg.

Tsunamin rör sig som sagt bort från alstringsstället. I större delen av oceanerna är det 3000-6000 meter djupt och då tillryggalägger tsunamin ungefär 700 kilometer på en timme. Eftersom tsunamin är 100 kilometer lång tar det runt tio minuter för den att passera förbi ett fartyg ute på havet. På fartyget märker man ingenting av dess passage.

Tsunamin behåller sin styrka (energi) nästan helt och hållet medan den är i djuphavet. Den kan exempelvis passera genom hela Stilla Havet, alltså runt nästan halva jordklotet, utan att nämnvärt dämpas.

Tsunamin når land

När tsunamin närmar sig land och vattnet blir grundare så händer två saker. För det första så minskar dess fart och därmed dess våglängd och för det andra så ökar tsunamins höjd.

När det blir riktigt grunt, runt tio meter, så har hastigheten minskat till omkring 50 kilometer per timme och våghöjden har femfaldigats. Dessutom blir tsunamins framsida nu brantare och liknar alltmer en vägg av vatten som rusar inåt mot kusten.

När den till sist kommer fram till strandkanten stannar den naturligtvis inte där utan den kan fortsätta långt upp på land med sin enorma vattenmassa och orsaka stor förödelse, dränka människor och djur och spola ut dem i havet.

Varningstecken

En tsunami föregås ofta av sjunkande vatten. Innan någon anar vad som skall komma sjunker alltså vattenytan några meter och avtäcker bottnen och kanske många intressanta föremål som normalt döljs av havet.

Människor ger sig intet ont anande ut på bottnen för att titta och kanske bärga olika saker. Då kommer tsunamin rullande mycket fortare än vad en människa kan springa.

Rådet är alltså: Om en tsunami kommer, även om vattennivån sjunker: lämna havet och stranden. Bege dig till ett höglänt område, dock inget hus.

Energin i vågen

Tsunamin sprider sig i huvudsak radiellt och av den anledningen avtar våghöjden med 1/kvadratrot(r). Tsunamins sammanlagda energi avtar dock obetydligt annat än när den träffar land eller på mycket grunt vatten.

I havet sker fokusering eller defokusering av energin till följd av böjning (refraktion) av vågen. Man kan säga att grundområden, som oceaniska ryggar, grundområden runt öar och liknande fungerar som våglinser. Bakom sådana bildas en brännpunkt där tsunamin kan förstärkas flera gånger.

Kan den nå Sverige?

Tsunamin kan som sagt gå över djuphavet utan att förlora sin energi. Men när den träffar land förloras all energi med stor förstörelse som följd. En tsunami i Indiska Oceanen kan inte nå Sverige eller ens Atlanten utan att träffa land.

En tsunami är en vågrörelse som kan jämföras med ljus; ljuset kan inte gå runt hörn utan går rakt fram. Tsunamin uppför sig nästan likadant; den kan gå runt uddar och öar i viss mån. Exempelvis runt Sri Lanka eller runt Indiens sydspets. Men tsunamin kan inte runda Afrika och utbreda sig i Atlanten, runda Brittiska Öarna och komma in i Skagerrak till västkusten.