Extrema vågor

Den högsta observerade vågen i Östersjön är 14 meter mellan vågdal och vågtopp. Finska Havsforskningsinstitutet registrerade denna våg vid södra Åland 22 december 2004. Den signifikanta våghöjden var vid detta tillfälle 7,7 meter. Den högsta vågen som registrerats längs svenska kusten är 14,4 meter. Denna våg registrerades utanför Väderöarna den 10 januari 2015.

I nordiska farvatten är risken stor att möta höga vågorna i nordöstra Östersjön. Detta eftersom starka sydvästliga vindar är vanligast och blåssträckan här är lång. Redan söder om Gotland bygger denna vind upp hög sjö.

Längs den norra västkusten är blåssträckan som allra längst och här har också de svenska vågrekorden noterats. Den högsta signifikanta våghöjden 8,5 meter uppmättes under stormen Knud den 21 september 2018 och den högsta maximala våghöjden 14,4 meter i samband med stormen Egon den 10 januari 2015. Båda registreringarna är gjorda utanför Väderöarna.

Monstervågor

Extremt höga enskilda vågor har sjöfarare rapporterat under lång tid men först de senaste 15 åren har man kunnat observera och mäta dessa så kallade monstervågor. Det finns ingen enkel förklaring mer än att flera vågsystems energi vid unika tillfällen samlas i en våg. Monstervågor har en kort livstid.

Enligt Guiness rekordbok har man observerat vågor på 34 m på norra Stilla havet av USS Ramapo natten 6-7 februari 1933 då medelvindhastigheten var 35 m/s.

Den högsta uppmätta vågen var 26 m och mättes av fartyget Weather reporter i Atlanten 59° N 19° W den 30 dec 1972.