Stormflod under Babet oktober 2023

Ett djupt lågtryck vid Brittiska öarna kom att ge stora regnmängder, mycket höga vattenstånd och höga vågor. Lågtrycket fick av britterna namnet Babet och orsakade bland annat omfattande stranderosion längs Sveriges sydkust.

Vattenståndet steg till höga nivåer redan på morgonen den 19 oktober och förblev högt hela två dygn innan det till sist sjönk undan under morgonen den 21. Vid Skanör, där nivån blev som högst, låg vattenståndet över 120 cm över medelvattenstånd under nio timmar under kvällen och natten 20 – 21 oktober.

Nivån vid Skanör slog nytt rekord för månaden oktober, även mätstationen i Simrishamn nådde rekordnivå.

Filmen visar tryckfält (heldragna linjer), vind (pilar) och vattenstånd (färgskala) under stormen Babet den 20 till 21 oktober 2023. Den ger en översiktlig bild av stormens bana och hur vinden omfördelar vattnet längs kusterna.

Allvarliga konsekvenser

Stranderosionen blev omfattande då vattenstånd och vågor slog mot kusten. Vägar underminerades och spolades bort. Bebyggelse som sjöbodar och bryggor drogs med ut till havs. Även strandnära mer välbyggda hus tog skada. Efter att vattnet dragit sig tillbaka kunde man också se stora stenar som flyttats in över land från havsbotten.

Återkomsttid

För Sveriges del var det längs kuststräckan mellan Skanör och Simrishamn som vattenståndet blev som högst under stormen. Vid Skanör noterades 135 cm över medelvattenstånd, en nivå som har en återkomsttid på mellan 15 till 25 år. Det innebär att ett vattenstånd av den magnituden överskrids i genomsnitt en gång under denna tidsperiod.

Vid Simrishamn noterades 126 cm över medelvattenstånd vilket är ett nytt rekord för denna mätstation. Mätserien vid Simrishamn är förhållandevis kort, vattenståndet har mätts här av SMHI sedan 1982, och återkomsttiden för ett vattenstånd av den magnituden uppskattas till mer än 500 år. Det är alltså ovanligare med så pass höga vattenstånd längs denna del av sydkusten än det är vid Skanör. En anledning till det är att det vatten som vinden pressar in mot Skanör stoppas upp i den trånga passagen genom Öresund och då stiger ytterligare.

Högsta vattenstånd under stormen för ett antal stationer utmed drabbad kuststräcka

Nivån anges i cm relativt medelvattenstånd och ungefärlig återkomsttid anges med år.
Mätstation Nivå Återkomsttid
Klagshamn 112 5 – 10
Skanör 135 15 – 25
Ystad 121 10 – 20
Simrishamn 126 > 500
Karlshamn 95
Kungsholmsfort 84 ca 5
Beräknad återkomsttid anges för stationer med längre mätdataserier och baseras på sannolikhetsfördelningen Generalized Extreme Value (GEV). 

Händelseförloppet

Ett djupt lågtryck vid Brittiska öarna kom att ge stora regnmängder, mycket höga vattenstånd och höga vågor. Lågtrycket fick av britterna namnet Babet.

Den 11 – 14 oktober passerade två lågtryckssystem efter varandra med sydvästliga vindar som följd vilket pressade vatten från Nordsjön in mot västkusten och vidare in i Östersjön. Detta ledde till att vattenståndet på Östersjön var måttligt förhöjt redan innan Babet, med nivåer omkring 40 cm över medelvattenstånd dagarna innan händelsen.

Kring den 19 oktober etablerades ett högtryck i norr samtidigt som ett nytt lågtryck bildades väster om Brittiska öarna. Det började blåsa en ostlig vind öster om lågtrycket.

Lufttryck och lågtrycksbanor över Brittiska öarna och Skandinavien under stormen Babet 19 - 21 oktober 2023
Lufttryck och lågtrycksbanor över Brittiska öarna och Skandinavien under stormen Babet 19 - 21 oktober 2023 Förstora Bild

När sedan lågtrycket fördjupades över Brittiska öarna den 20 och vinden över Östersjön ökade kraftigt, pressades vattenmassorna mot sydväst. Ju längre åt sydväst man kom desto högre blev vattenstånden. I Danmark och Tyskland rapporterades det om svåra skador i samband med de höga vattenstånden.

Vid Hanö uppmättes en medelvind på 25,6 m/s och vindbyarna var av orkanstyrka med 33,2 m/s. Högtrycket i norr hindrade lågtrycket från att dra vidare österut. Det dröjde därför kvar över Brittiska öarna med resulterande ihållande vind över södra Östersjön. Medelvinden vid Hanö höll sig över stormstyrka i nära 10 timmar.

Högsta medelvindhastigheter vid ett antal stationer längs sydkusten under Babet

Mätstation Högsta medelvindhastighet m/s
Skanör/Falsterbo 19
Skillinge 21
Hanö 26
Utklippan 21
Ölands södra udde 20

Under hela två dygn låg vattenståndsnivån högt i området, från morgonen den 19 till morgonen den 21 då vattnet till sist sjönk undan. Vid Skanör, där nivån blev som högst, låg vattenståndet över 120 cm över medelvattenstånd under nio timmar under kvällen och natten 20 – 21 oktober.

Den kraftiga vinden orsakade också höga vågor på Östersjön. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter och vid Huvudskär till 4,5 meter. Maxvågorna som rapporterades från Huvudskär var samtidigt 8,6 meter. SMHI har ingen vågboj i Östersjöns södra del men även här indikerade vågmodellen att vågorna gick höga.

Läs mer om förloppet under stormen Babet i SMHIs blogg

SMHIs varningar

Inför händelsen utfärdades dels kulingvarningar till havs men också varning för högt vattenstånd gällande sträckan Öresundsbron till Torhamn (öster om Karlskrona). Skånes sydkust uppmärksammades med den mer allvarligare graden av varning att det kunde bli mycket höga nivåer mot kusten.