Stormflod januari 1983

Ett djupt lågtryck förde i början av 1983 med sig stora mängder vatten mot Sveriges ostkust. Detta resulterade i rekordhöga vattenståndsnivåer i Stockholm och dess närområde.

Den 18 januari 1983 steg vattenståndet längs kusten i norra och mellersta Östersjön i samband med att ett djupt lågtryck färdades in ifrån väst. I Stockholm registrerades ett vattenstånd på 117 cm över medelvattenstånd och på andra platser längs kusten från 90 cm upp till Stockholms nivåer. De 117 cm som uppmättes i samband med stormen är än i dag ett rekord för Stockholms mätstation.

Situationen med höga vattenstånd varade i ett antal timmar under kväll och tidig natt. Under denna tid hann egendom och viss infrastruktur bli översvämmad.

Allvarliga konsekvenser

Det höga vattenståndet gav upphov till konsekvenser på egendom, ekonomisk verksamhet och infrastruktur. De mest påverkade områdena var Lidingö, Täby och Danderyd. Här översvämmades gator och ett stort antal bostäder, källare och trädgårdar. Insatser av räddningstjänsten genomfördes med pumpar i försök att begränsa vattnets framfart.

På flera platser översvämmades hamnområden och mindre båtar riskerade att spolas bort. Hela varvsområdet i Vaxholm översvämmades och vattnet stod halvmeterhögt inne i verkstaden. I Stockholms innerstad fick vattenverket vissa problem med avloppen på lågt liggande gator.

Översvämmade gator och kraftig vind resulterade även i problem i regionens bil-, tåg-, flyg- och båttrafik.

Återkomsttid

Det var i Stockholm och vid Ölands Norra udde som stormens högsta vattenståndet uppmättes, 117 cm, men även vid andra platser längs ostkusten noterades höga vattennivåer, t.ex. Forsmark 115 cm. Vattenstånd på 117 cm över medelvattenstånd har vid Stockholm och Ölands Norra udde en beräknad återkomsttid på mer än 500 respektive 100 till 150 år, vilket innebär att vattenståndet stiger till den magnituden i genomsnitt en gång under denna tidsperiod.

Högsta vattenstånd under stormen för ett antal stationer utmed drabbad kuststräcka

Nivån anges i cm relativt medelvattenstånd och ungefärlig återkomsttid anges med år.

Mätstation Nivå Återkomsttid
Forsmark 115 10 – 20
Stockholm 117 > 500
Landsort 96 125 – 175
Marviken 95 125 – 175
Ölands Norra udde 117 100 – 150
Oskarshamn 100 25 – 35

Beräknad återkomsttid anges för stationer med längre mätdataserier och baseras på sannolikhetsfördelningen Generalized Extreme Value (GEV).

Händelseförloppet

Tisdagen den 18:e januari drog ett mycket djupt lågtryck från Atlanten in över Svealand. I Skåne nådde byvinden upp i orkanstyrka och orsakade bl.a. skador för flera miljoner kronor samt strömavbrott för drygt 40 000 hushåll.

Högsta medelvindshastigheter under stormen vid ett antal mätstationer längs norra och mellersta Östersjöns kustband

Mätstation Högsta medelvindhastighet m/s
Örskär 26
Stockholm 15
Landsort 21
Harstena 19
Ölands Norra udde 28

I och med de kraftiga nordvästliga vindarna söder om lågtryckscentrum fylldes ett redan välfyllt Östersjön på med mer vatten från Skagerrak och Kattegatt. Stormens vindar förde sedan med sig vattnet och nivåerna steg längs kusten i norra och mellersta Östersjön. När sedan lågtryckscentrum passerade Stockholm drogs vattnet in mot land och mätstationen på Skeppsholmen uppmätte under kvällen ett vattenstånd på 117 cm över medelvattenstånd.  Detta är till än idag de högsta nivåer som uppmätts vid mätstationen.

Lågtrycket dröjde inte kvar över Stockholmsområdet någon längre tid utan fortsatte sin bana österut. Redan runt midnatt började vattenståndet sjunka något och under morgonen därefter började vattenmassorna rinna tillbaka från översvämmade vägar och åkrar.