Vädret per veckodag

Ibland sägs det att det alltid regnar på helgerna och är soligt på vardagarna. Det vill säga dåligt väder vid ledighet och fint väder när man jobbar.

En orsak till varför nederbörden skulle kunna variera beroende på veckodag är att utsläppen från trafiken och industrin varierar beroende på veckodag. I utsläppen finns bland annat små partiklar. Dessa små partiklar fungerar som kondensationskärnor som regndroppar gärna vill bildas på.

Frågeställningen om regn på helgerna och soligt på vardagarna brukar dyka upp med jämna mellanrum. För många år sedan gjordes en sammanställning över hur solskenstiden varierar per veckodag för våra tre mätplatser i Norrköping, Växjö och Umeå.

Solskenstid per veckodag för perioden 1983-2005 för Norrköping, Växjö och Umeå.
Solskenstid per veckodag för perioden 1983-2005 för Norrköping, Växjö och Umeå. Förstora Bild

Att det finns en skillnad i solskenstid mellan de tre orterna är inte märkligt. Smålands inland är mindre soligt än Östgötaslätten, medan Umeå och Norrköping i genomsnitt har ungefär lika mycket sol sett över året.

Det  är små skillnader mellan enskilda veckodagar för varje enskild ort. Det vill säga det finns ingen signifikant skillnad i solskenstid mellan olika veckodagar. 

 

Nederbörd och veckodag

Hur är det då med nederbörden? Regnar det mer på lördagar och söndagar än på vardagar? På ett liknande sätt som för solskenstiden bearbetades nederbörden för Stockholm för perioden 1961 till och med 2012. 

Den första tabellen nedan visar mängden nederbörd per veckodag och per månad. 
 

Nederbörd per veckodag
Nederbörd per veckodag (mm) och månad för Stockholm 1961-2012. Förstora Bild

Att nederbörden varierar under året är naturligt. De högsta värdena för Stockholm infaller normalt under sensommaren och de lägsta under våren.

För att se om någon veckodag sticker ut får vi studera kolumnerna för respektive månad. Med röd och fet stil anges den veckodag då de högsta värdena per månad förekommit och med blå och fet stil den veckodag då de lägsta värdena per månad förekommit.

Flertalet veckodagar förekommer som röd och även som blåmarkerat. Alltså ingen tydlig preferens för till exempel söndagar eller onsdagar.

Att det finns en viss variation mellan de olika veckodagarna är inte märkligt, vädret har ju en viss variation. Men är det något värde som sticker ut?

Alla röd- och blåmarkerade värden utom ett ligger inom två standardavvikelser och att ett värde av 24 (inrutat) ligger strax utanför detta intervall är vad som kan förväntas.

Slutsatsen blir att det inte finns någon avvikelse som kan knytas till en särskild veckodag vad gäller detta dataset.

Men kanske bilden blir annorlunda om vi i stället tittar på nederbörd större eller lika med 1 mm och studerar regndagar i stället för regnmängder. 

I följande tabell finns antalet dagar med nederbörd större eller lika med 1 mm sammanställd för Stockholm 1961-2012 per månad och per veckodag.

Antal dagar med nederbörd >= 1 mm per veckodag
Antal dagar med nederbörd större eller lika med 1 mm per veckodag och per månad för Stockholm 1961-2012. Förstora Bild

Inte heller här syns något som avviker från vad som kan förväntas bero på slumpen.

Så tyvärr, för den som tyckte sig se denna typ av samband. Det verkar inte finnas någon koppling till veckodagar och väder. Åtminstone inte vad gäller Sverige.