Trettondagsblida och marknadsblida

I Jokkmokk talar man ibland om trettondagsblida och marknadsblida, det vill säga blidväder som sägs inträffa särskilt ofta vid dagarna kring trettondagen samt Jokkmokks marknad. Stämmer det att vädret ofta är mildare just dessa datum?

Vi analyserade maximitemperaturer för Jokkmokk från 1961-2006 för att ta reda på svaret. Beräkningar gjordes för frekvensen av dagar då maximitemperaturen nådde minst 0°.

Detta gjordes för tre dagar som får representera trettondehelgen (5-7 januari), samt för en period före (2-4 januari) och en efter (8-10 januari). På samma sätt undersöktes sju dagar kring månadsskiftet januari-februari, som bör innefatta Jokkmokks marknad, samt sju dagar före och efter.

Tabell som visar antalet blida dagar i Jokkmokk

Observationerna ger som synes inte något som helst stöd för att blidvädersperioder är speciellt vanliga vid dessa helger. Det råkade till och med vara ovanligt få blida dagar, bara 14 (10 procent), den 5-7 januari, medan motsatsen gällde 127 dagar.