Vad betyder nedskalning?

När resultat från en grövre beräkning omräknas för att ge mer detaljerade resultat över ett mindre område, brukar det kallas för nedskalning.

Nedskalning kan t.ex. vara processen när resultat från en global klimatmodell används i en regionalmodell. Man får då en högre upplösning av data. Det betyder att data exempelvis avser rutor med storleken 50 km×50 km istället för 250 km×250 km. Detta kallas även dynamisk nedskalering.

Nedskalning till en regional klimatmodell

Nedskalning sker även då resultat från en regional modellberäkning räknas om så att en ännu högre upplösning erhålls t.ex. med DBS-metoden. Då kan resultaten presenteras för 4 km×4 km. Detta kallas för statistisk nedskalering.

arbetsgång
Figuren illustrerar arbetsgången för att ta fram de högupplösta data som framförallt använts till de klimatanalyser som gjorts för de flesta län i Sverige på uppdrag av respektive länsstyrelse. Förstora Bild