Vad är en regional klimatmodell?

En regional klimatmodell beskriver en del av jordklotet, en region. De används för att få med fler detaljer än vad globala klimatmodeller klarar.

För att studera en mindre del av jorden i detalj kan regionala klimatmodeller användas. I en regional modell läggs rutnätet över ett mindre område, till exempel Europa. I ett mindre område kan ett tätare rutnät användas utan att det krävs för mycket datorkraft, vilket ger högre detaljrikedom. RCM betyder Regional Climate Model.

Nedskalning

Detaljer kräver resurser

Det som händer utanför beräkningsområdet i en regional klimatmodell styrs av resultatet från en global klimatmodell. På så sätt tas ändå hänsyn till det som sker utanför det regionala modellområdet. Ofta talas det om regional nedskalning när resultat från global modellering används i regional modellering.

Regionala klimatmodeller är vanligen uppsatta med 3-dimensionella rutnät med upplösningen (täthet) 50 km×50 km. De förekommer även med rutor om 25 km×25 km eller 12,5×12,5 km. Forskningen går mot allt mindre rutor dvs. allt högre upplösning, men det är oerhört resurskrävande att göra beräkningar med dessa mer detaljerade modeller.

Intressant att kombinera regionala och globala modeller

Eftersom olika globala klimatmodeller ger olika resultat är det intressant att kombinera en regional modell med flera olika globalmodeller; och på samma sätt även en globalmodell med flera regionala modeller. En sådan uppsättning av olika modellkombinationer kallas ensemble.

Illustration regionala beräkningsområden
Exempel på olika regionala beräkningsområden, Europa, Arktis och Afrika. Förstora Bild

SMHIs regionala klimatmodeller

På SMHIs klimatmodelleringsenheten, Rosby Centre arbetar forskare med global och regional modellering. Fokus ligger på det senare. Forskarna har utvecklat ett modellsystem, Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean model, RCAO, som kopplar samman atmosfären och havet. Modellkomponenterna utbyter relevant information med varandra kontinuerligt under körningarna .

Rossby Centrets atmosfärsmodell RCA (Rossby Centre Atmosphere model) är atmosfärs- och markytskomponenten i det kopplade modellsystemet RCAO, men kan också köras för sig som en fristående modell. RCA baseras på det numeriska väderprognossystemet HIRLAM. RCA körs över ett begränsat område. Oftast Europa, men också över delar av Afrika, Nord- och Sydamerika.

Havskomponenten, Rossby Centre Regional Ocean model, används för regional modellering i Östersjön och i Arktis. RCO kan användas fristående eller som en del av det kopplade systemet RCAO.

Östersjön och Norra ishavet uppmärkta på jordglob
Beräkningsområden för den regionala oceanografiska modellen RCO. Förstora Bild