Klimat omfattar mer än väder

Både väder och klimat handlar om variationer i atmosfären som beskrivs med hjälp av till exempel temperatur, nederbörd och molnighet. Klimatet omfattar dock mer än bara atmosfären, vilket innebär att även tidsskalorna för väder och klimat är olika.

Vädret handlar om atmosfärens egenskaper och dess förändringar vid en bestämd tidpunkt, under ett dygn eller under längre perioder.

Man kan exempelvis tala om hur vädret ska bli kl 12 i morgon, under den kommande veckan eller hur vädret var den 26 maj 1912. Vädret beskrivs då i termer av olika egenskaper exempelvis att temperaturen blir cirka 22° i morgon kl 12; under den kommande veckan väntas vinden nå stormstyrka då ett kraftigt lågtryck passerar under natten mot onsdag; den 26 maj 1912 var vädret soligt och temperaturen nådde hela 25°.

Klimatet däremot ges av de statistiska mått som vädret har på en viss plats för en definierad tidsperiod. Inom meteorologin används ofta utvalda 30-årsperioder, till exempel åren 1961-1990. Klimatet beskrivs i termer av medeltemperatur, genomsnittlig årsnederbörd, frekvensen av frostnätter, högst uppmätta dygnsnederbörd etc.

Klimatet omfattar mer än enbart atmosfären. De väderskapande processerna i atmosfären påverkas av havet, markytan och av kryosfären (snö, is och havsis). Även vegetationen och atmosfärens sammansättning påverkar atmosfären.

Alla dessa delar kan i sin tur påverkas av yttre faktorer. Till skillnad från vädrets variation sker förändringar i havet och övriga system långsamt, vilket leder till längre tidsskalor för klimatvariationer.

Klimatsystemets huvuddelar

Ju längre tidsskala som klimatstudierna omfattar, desto större del av klimatsystemet måste beaktas. Klimatsystemet består av följande fyra huvuddelar:

  • atmosfären
  • världshavet
  • kryosfären (snö, havsis, glaciärer)
  • landytan och marken

Intern och extern påverkan på klimatsystemet

Ekosystemen, även kallat biosfären, påverkar energi- och vattenbalansen mellan atmosfären och jordens yta. Även biogeokemiska ämnescykler som kolets kretslopp påverkar vegetationen, marken och atmosfärens sammansättning.

Ett stort antal atmosfärskemiska processer inverkar också på atmosfärens sammansättning. Klimatsystemet kännetecknas av ständig intern växelverkan i form av kopplingar och återkopplingar. En ändring av något slag brukar leda till ytterligare ändringar.

Skillnaderna mellan typiska tidsskalor för förändringarna hos klimatsystemets olika delar, även kallat dess olika "tröghet", gör att klimatsystemets kopplingar och återkopplingar ofta är mycket dynamiska och komplexa. Solen, vulkanutbrott, utsläpp och annan mänsklig påverkan är exempel på externa faktorer som påverkar klimatsystemet.