Sveriges sjötätaste landskap

SMHI har tittat på begreppet sjötäthet för Sveriges landskap.

Sveriges många sjöar är inte jämnt fördelade över landet. De varierar även i storlek och form. Flera områden upplevs som sjötäta, men vilka landskap har egentligen störst sjötäthet?

Med hjälp av en ny beskrivning av Sveriges sjöar och vattendrag som tagits fram i samarbete mellan Lantmäteriet och SMHI har vi räknat på begreppet sjötäthet. Beskrivningen kallas Hydrografi i Nätverk och beskriver Sveriges sjöar och vattendrag med betydligt högre noggrannhet än tidigare.

Sjö i Sverige
Sjö i Sverige Förstora Bild

Blekinge i topp med många men små sjöar

Ett sätt att titta på sjötäthet är att helt enkelt räkna på hur många sjöar som det finns per kvadratkilometer. Men vad räknas då som sjö? En gräns som ofta används är 1 hektar, det vill säga 10 000 kvadratmeter.

Enligt Hydrografi i Nätverk finns i Sverige nära 87 000 vattenytor med en yta större än en hektar. Med detta underlag är landskapet Blekinge sjötätast och har flest sjöar per kvadratkilometer.

Den kritiskt lagde kanske reagerar. Blekinge uppfattas möjligen inte som ett sjörikt landskap och på ett sätt stämmer det. Som bilden nedan visar finns många och små sjöar. Det finns däremot inte särskilt mycket sjöyta i landskapet. Andra landskap har färre sjöar per yta men sjöarna är då desto större.

Sjöar i Blekinge enligt Hydrografi i nätverk
Sjöar i Blekinge Förstora Bild

Tabellen nedan visar de landskap som har flest sjöar per kvadratkilometer.

Landskap Antal sjöar per kvadratkilometer
Blekinge 0,32
Lappland 0,27
Dalsland 0,24
Jämtland 0,21
Härjedalen 0,21

Dalsland har störst sjöandel

Sjötäthet är alltså inte bara en fråga om många sjöar utan även hur mycket sjö det finns på landskapets yta.

När samma underlag används och sjöandelen beräknas så hamnar Dalsland i topp. Där finns flera stora sjöar och dessutom giganten Vänern. 

Sjöar i Dalsland enligt Hydrografi i Nätverk
Sjöar i Dalsland Förstora Bild

Sjöandel är andelen sjöyta av landskapets totala yta. De fem landskapen med störst sjöandel visas nedan.

Landskap Sjöandel (%)
Dalsland 25
Västergötland 19
Värmland 19
Östergötland 14
Närke 13

Gotland och Öland sjöfattiga

Gotland och Öland med den karakteristiska berggrunden av kalksten, hamnar långt ned i tabellerna när det kommer till sjötäthet. På Gotland finns ett fåtal större ytvatten, Tingstäde träsk och Bästeträsk är två exempel. På Öland är Hornsjön den enda större insjön.

Väderkvarn på Fårö
På Gotland är landskapet fattigt på sjö men rikt på annat. Förstora Bild

Tabeller med antal sjöar per kvadratkilometer och sjöandel

Sjötäthet för Sveriges landskap
Landskap Antal sjöar per kvadratkilometer
Blekinge 0,32
Lappland 0,27
Dalsland 0,24
Jämtland 0,21
Dalarna 0,21
Härjedalen 0,21
Hälsingland 0,20
Bohuslän 0,19
Ångermanland 0,18
Halland 0,18
Östergötland 0,17
Västmanland 0,17
Småland 0,17
Västerbotten 0,17
Värmland 0,15
Medelpad 0,15
Närke 0,14
Gästrikland 0,14
Norrbotten 0,14
Södermanland 0,13
Västergötland 0,12
Skåne 0,10
Uppland 0,06
Gotland 0,06
Öland 0,05
Sjöandel för Sveriges landskap
Landskap Sjöandel (%)
Dalsland 25
Värmland 19
Västergötland 18
Östergötland 14
Närke 13
Södermanland 12
Jämtland 10
Västmanland 9
Lappland 8
Småland 8
Gästrikland 8
Dalarna 7
Hälsingland 7
Medelpad 7
Uppland 7
Ångermanland 5
Västerbotten 5
Härjedalen 4
Norrbotten 4
Blekinge 3
Bohuslän 3
Halland 3
Skåne 3
Gotland 1
Öland 0