Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Februari 2023 - På många håll mer vatten än normalt på grund av smältperioder

Hydrologi

Mälarens och Hjälmarens höga nivåer sjönk under månaden. Snötäcket var relativt oförändrat över stora delar av Norrland och norra Svealand. I södra Svealand och Götaland var det barmark under stora delar av månaden.  Avsmältningsperioder ledde till att vattenföringen tillfälligt steg till över …

Senast uppdaterad:

Januari 2023 - Riklig nederbörd och milt väder ledde till översvämningar i södra Sverige

Hydrologi

Stora nederbördsmängder och snösmältning i södra Sverige ledde till snabb påfyllning av sjöar och markvattenmagasin men också höga vattenflöden och översvämningar.

Senast uppdaterad:

December 2022 - Ett skifte mot högre flöden i söder och lägre i norr

Hydrologi

December startade kyligt i Sverige med låga flöden i söder och höga flöden i norr. Vid Lucia var nästan hela landet täckt av snö, men blidvädret i julveckan tärde på snön i södra Sverige och fick flödena att öka. Vid slutet av månaden var flödena över de normala i södra Sverige och under de normala …

Senast uppdaterad:

November 2022 - Vattenflöden över det normala i norr och under det normala i söder

Hydrologi

Flödesläget bjöd på ytterligheter åt olika håll i landet under månaden då det i norr var mycket över det normala medan det i söder var mycket under det normala. En stor del av landet blev inbäddat i ett snötäcke, vid slutet av månaden var det främst snö kvar i Norrland.

Senast uppdaterad:

September 2022 - Fortsatt mycket låga flöden i söder

Hydrologi

Under september fylldes markvattenhalten på i södra Sverige, vattenföringen påverkades inte så mycket av nederbörden utan var fortsatt mycket låg i Götaland.

Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Höga flöden i Luleälven

Hydrologi

Under augusti var vattenflödena låga på många håll i sydöstra Sverige, framförallt i Emån. I slutet av månaden var flödena höga i Lilla Luleälven och i de nedre delarna av Luleälven.

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Låga flöden i söder, höga och normala flöden i norr

Hydrologi

Snösmältning och regn orsakade höga flöden i norr, varmt väder och litet nederbörd ledde till låga flöden i söder.

Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Vårflod med höga flöden i norr

Hydrologi

Snösmältning i kombination med nederbörd gav vårflod med höga flöden i norra Sverige under maj månad. Varmare väder i slutet av månaden smälte av resterande snö i skogslandet och mot slutet av månaden återstod endast snötäcket i fjällen. I kontrast till det var vattenflödena mycket under det …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År