Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

Hydrologi

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Senast uppdaterad:

December 2023 - Snösmältning gav stigande flöden i söder

Hydrologi

Månaden var kall vilket ledde till låga flöden och låga markvattenhalter i Norrland och Svealand. I Götaland har flödena varit ökande under andra halvan av månaden på grund av snösmältning och regn.

Senast uppdaterad:

November 2023 - Riklig nederbörd gav mycket höga flöden

Hydrologi

Månaden blev nederbördsrik och det gav höga flöden i Svealand, Götaland och längs Norrlandskusten. I Skåne och kring Gävle blev vattenflödena som högst. I slutet av månaden var i stort sett hela landet täckt av snö.

Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - En månad med normala flöden

Hydrologi

Oktober har varit en normal månad med både vattenstånd och vattenflöden nära de normala på många håll i landet. I norr var flödena högst i början på månaden och i söder steg vattenflödet i många bäckar under månaden.

Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga flöden och översvämningar i delar av Svealand

Hydrologi

Den första dagen på månaden föll rikligt med regn i Västmanland, Uppland och Gästrikland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag och översvämning av vägar, järnvägar, byggnader och jordbruksmark. I sydöstra Götaland var vattenflödena istället lägre än normalt.

Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - En blöt månad med höga flöden och många översvämningar

Hydrologi

Till följd av kraftiga lågtrycket Hans som kom in och parkerade sig över Sverige den 6-10 augusti ökade markvattenhalt och flöden i nästan hela landet och orsakade översvämningsproblem på flera platser. Översvämningarna skedde främst i närheten av vattendrag men även på områden där marken var …

Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Inledande torrt men lågtrycksbetonat väder ökade flödena

Hydrologi

Juli 2023 inleddes med låga flöden och låga markvattenhalter på grund av en torr juni. Vädret under månaden var lågtrycksbetonat med återkommande nederbördsområden och flödena steg i framförallt västra Sverige.

Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Mycket låga vattenflöden i södra Sverige

Hydrologi

Juni var övervägande torr eller mycket torr trots en del kraftigare regnområden. Det syntes i vattendragen där flödet var extremt lågt på många håll i södra Sverige. I Norrbottens fjällvärld gav vårfloden höga flöden.

Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Kraftig vårflod i Torneälven och torrt i södra Sverige

Hydrologi

Vårfloden blev kraftig i nordligaste delen av landet med höga flöden och översvämningar. I Torneälven och biflödet Muonioälven var flödena extremt höga och jämförbara med den tidigare rekordvårfloden 1968. I södra Sverige var vattenflödena istället under eller mycket under det normala.

Senast uppdaterad:

April 2023 - Sjunkande vattenföring i söder och stigande i norr

Hydrologi

Snösmältningen började i delar av norra Svealand och södra och östra Norrland i mitten av månaden men avstannade då vädret blev kyligare. Storsjöns nivå har varit fortsatt låg under månaden medan de övriga stora sjöarna haft vattenstånd nära de normala.

Senast uppdaterad:
Kategorier
År