September 2018 - Stormen Knud gav sjösprång, höga vågor och högt vattenstånd

Månaden dominerades av lågtryck och stormen Knud orsakade högt vattenstånd på västkusten och ett sjösprång vid ostkusten. Den signifikanta våghöjden nådde rekordnivåer vid Väderöarna. Även ytvattentemperaturerna sjönk markant i samband med Knuds passage.

Ytvattentemperaturen

Månaden inleddes med varmt och högtrycksdominerat väder. Ytvattentemperaturen blev i stort sett oförändrad i Östersjön och Västerhavet fram till den 10, vilket betydde 17 till 19 grader. I Bottniska viken drev det varmare ytvattnet tillbaka västerut och det blev en eller ett par grader varmare igen utmed svenska kusten. Den 10 var det cirka 14 till 17 grader i ytvattnet i Bottniska viken.   

Därefter började en blåsigare period med fronter och lågtryck som vandrade åt nordost över landet. Kallare vatten vällde upp längs svenska ostkusten och det varmare ytvattnet drev österut. Kring den 20 var det fortfarande en stor del av östra och södra Östersjön, samt Västerhavet som hade 15 till 18 grader i ytvattentemperatur.

Den 20-21 passerade stormen Knud och det blåsiga vädret rev upp kallare vatten i samtliga havsområden och speciellt utmed den svenska ostkusten. Knud följdes även av kallare nordvästliga vindar och avkylningen tog ytterligare fart i slutet av månaden.

I slutet av månaden var ytvattentemperaturen i Bottniska viken 8 till 12 grader, i Östersjön 9 till 15 grader, med de högsta temperaturerna i sydöstra delen. I Västerhavet var det i slutet av månaden allmänt 12 till 14 grader.

Ett nytt minimirekord i ytvattentemperatur för september noterades vid Finngrundet med 8,5° den 28.

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2018 (75 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 29 september 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 september 2018. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2018.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2018. Förstora Bild

Vattenstånd

September inleddes med vattenstånd omkring det normala vid Bottenhavet och Bottenviken. I Östersjön var det 10-20 cm över det normala. Längs västkusten något under det normala.

Början av månaden var delvis högtrycksbetonad med nordostliga vindar vilket fick vattenståndet att sakta sjunka i Östersjön.

Den 11-12 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. På Östersjön var det en västlig vind som snabbt ökade och pressade vattnet österut. I samband med detta sjönk vattenståndet på flera ställen längs ostkusten. I Stockholm sjönk det från -4 till -28 cm och i Marviken från -5 till -35 cm.

Sedan passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar och vattenståndet steg sakta.

Kallfronten som gav sjösprång vid Visby
Kallfronten som gav sjösprång vid Visby

Den 21 passerade årets första höststorm som fick namnet Knud. Framför lågtrycket fanns en mycket aktiv kallfront med åska. När kallfronten passerade landets östra delar kunde man se en snabb påverkan i vattenståndet från Kungsholmsfort till Landsort. Störst påverkan observerades i Visby där ett mindre sjösprång noterades i samband med frontpassagen. På 7 minuter steg vattenståndet från +14 cm till +58 cm.

Minutdata från Visby och Hoburgen
Minutdata från Visby och Hoburgen Förstora Bild

Efter att fronten passerat var det en sydvästlig medelvind på 28,0 m/s och en byvind på 33,9 m/s vid Väderöarna på västkusten. Detta pressade vattnet in mot land. Månadens högsta vattenstånd noterades efterföljande dygn i Uddevalla med +126 cm, Stenungsund hade +121 cm, Kungsvik +106 cm och Göteborg +113 cm. På dessa platser var det även de högsta septembernoteringarna sedan mätningarna startade. Till exempel Stenungsund startade 1962 och den tidigare högsta septembernoteringen var +105 cm från 1969.

Den 26 var det dags för ett nytt intensivt lågtryck som passerade norra Skandinavien. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -96 cm. Kungsholmsfort hade -48 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2018 (139 kB, pdf)

Höga vågor

I september passerade flera lågtryck och gav upphov till höga vågor, de högsta observerades när stormen Knud passerade.

Den första veckan var relativt lugn och den signifikanta våghöjden* höll sig under 1,5 meter på samtliga platser. Sedan blev vädret mer lågtrycksbetonat med högre våghöjder.

Den 11-12 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,2 meter och Knolls grund registrerade 2,5 meter.

Den 21-22 passerade stormen Knud. Vid västkusten var det en sydvästlig medelvind på 28,0 m/s och en byvind på 33,9 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 8,5 meter. Detta är den högsta uppmätta signifikanta våghöjden oavsett månad sedan mätningarna startade 2005. Den tidigare högsta signifikanta våghöjden 8,1 meter noterades i januari 2015.

Vid Brofjorden noterades en signifikant våghöjd på 6,4 meter. På Östersjön blåste det sydväst 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,9 meter.

Höga vågor vid Lysekil efter stormen Knuds passage.
Höga vågor vid Lysekil efter stormen Knuds passage. Foto Fredrik Waldh Förstora Bild

Den 26-27 passerade ett lågtryck norra Skandinavien. Längs västkusten blåste det en sydvästlig vind på 23 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 5,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2018.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2018. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2018.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund september 2018. Förstora Bild