September 2018 - Sommarens sista suck

September 2018 blev i sin helhet något varmare än normalt och inleddes också varmt främst i landets norra del. Där har det på sina håll inte varit så varmt i september sedan 1999.  Lågtrycken dominerade väderläget och under slutet av månaden blev det riktigt blåsigt vid ett flertal tillfällen. Höstens första stormlågtryck, Knud, berörde landet den 21 och blåsigast blev det längs västkusten.  

Temperatur

I sin helhet blev september 2018 något varmare än normalt i hela landet. Det största temperaturöverskottet återfanns i östra Svealand.

Under inledningen av månaden låg temperaturen över det normala, framförallt i landets norra del. Den 3 september uppmättes 24,4° i Gunnarn/Stensele i södra Lappland. Det här är tangerat septemberrekord för stationen, där 24,4° också uppmättes i september 1999. Mätningarna startade 1860. Samma dag blev det 24,7° i Vidsel, så här varmt har det inte varit i norra Norrland under september sedan 1999 då Älvsbyn hade 26,4°.

Under mitten av månaden blev det tillfälligt kallare och den meteorologiska hösten anlände till stora delar av Norrland. I delar av norra Norrland var den då ovanligt sen.

Riktigt varm luft rörde sig upp över Götaland den 17 och varmast under månaden blev det den 18 då det uppmättes 26,7° i Oskarshamn i Småland. Under månadens sista dagar drog kylig polarluft ner i nordvästvinden och den meteorologiska vintern anlände till delar av Lapplandsfjällen lagom till höstdagjämningen. Månadens lägsta temperatur blev -11,4° och uppmättes i Latnivaara den 29.

Månadsmedeltemperaturen under september 2018..
Månadsmedeltemperaturen under september 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under september 2018. Förstora Bild

Nederbörd

Överlag blev månaden i landets östra och sydligaste del något torrare än normalt, medan den i fjällkedjan och i delar av västra Svealand och västra Götaland blev något blötare än normalt. September 2016 var generellt något torrare än årets september, medan september 2015 var blötare.

Den största dygnsnederbörden under månaden blev 48,7 mm i Jormlien i Jämtland den 25 september.

Karta över nederbörd september 2018.
Nederbördssumma i mm september 2018. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under september 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i september 2018 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i september 2018 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under september 2018. Förstora Bild

Den första höststormen fick vi över landet den 21 september då ett lågtryck som rörde sig upp över Norge medförde stormvindar in över Sveriges västkust. Som blåsigast blev det vid Väderöarna i Bohuslän med en medelvind på 28,0 m/s och en byvind på 33,9 m/s.

Det blåste även stormvindar den 26 men då främst i fjällen när ett nytt lågtryck passerade norra Skandinavien. Som blåsigast var det vid Stekenjokk med en medelvind på 35,8 m/s och en byvind på 42,1 m/s.

Snö

Säsongens första snödjup uppmättes den 24 i Hemavan och Ljungdalen på 2 cm. Dagarna som följde fick även Katterjåkk och Storlien 3 respektive 1 cm.

På morgonen den 28 hade flera stationer i fjällkedjan rapporterat snödjup. Dessutom hade Södersel i nordligaste Ångermanland snödjup på 2 cm.

Solskenstid

Månaden blev på många håll soligare än normalt. Flest soltimmar under månaden fick vi i Karlskrona med 221 timmar. Minst antal soltimmar blev det i Tarfala med 88 timmar.

Karta med soltimmar under september 2018.
Antal soltimmar i september 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under september 2018. Förstora Bild

Åska

Det förekom blixturladdningar 16 av månadens dagar. Som mest urladdningar var det den 8 september då en kallfront rörde sig in från sydväst och berörde främst östra Svealand och södra Norrland.

Totalt antal blixtar under september 2018.
Totalt antal blixtar under september 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under september 2018.
Antal åskdagar under september 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Varma sensommardagar

September 2018 inleddes med högtrycksbetonat och soligt väder i landets norra del. Ett lågtryck, som gav rikliga mängder regn i söder under slutet av augusti, var placerat på Östersjön och förde in regn eller skurar över främst de östra delarna av Götaland och Svealand. Lågtrycket fylldes ut under den 1 och till den 2 hade vi högtrycksbetonat väder även i söder. Samtidigt fördes varmare luft upp över landet och den 3 september blev det sensommarvärme med dryga 20° i hela landet. I Vidsel i Norrbottens län uppmättes 24,7°. Så här varmt har det inte varit i norra Norrland sedan 1999 då Älvsbyn hade 26,4°.

Ostadigare väder

Mellan den 4 och 6 september fick vi något ostadigare väder då svaga fronter med lätta regnskurar passerade över landet. Molnigheten ökade generellt och på morgnarna förekom dis eller dimma på sina håll. Under den 7 närmade sig ett omfattande lågtrycksområde på Atlanten och till kvällen rörde sig en front med regn- och åskskurar in över västra Götaland. Fronterna passerade den 8-9 åt nordost över landet under försvagning och i delar av Götaland och Svealand föll det mellan 15 och 20 mm regn, lokalt mer.  

Den 9-10 rörde sig lågtrycksområdet norrut längs norska kusten och nya fronter med regn- eller åskskurar rörde sig in från sydväst och berörde stor del av landet.  Det blev under den här perioden blåsigt främst i fjällen, där det varnades för mycket hård vind i kombination med skurar.  Den 11-12 passerade ett dellågtryck österut över Svealand och södra Norrland och regn och skurar passerade åt nordost. Söder om lågtrycket blev det riktigt blåsigt i väst-sydvästvinden med hårda vindbyar.  

Tillfälligt stopp i lågtryckstrafiken

Under den 13 växte en svag högtrycksrygg in söderifrån och höll borta nya regnområden västerifrån samtidigt som vinden långsamt avtog. En del skurar rörde sig dock in och berörde främst västkusten och fjällkedjan. Högtrycksryggen rörde sig bort österut till den 14 och en kallfront med något svalare luft och skurar passerade österut. Till kvällen rörde sig ett lågtryck och ett mer sammanhängande regnområde in över västkusten och passerade den 15 åt nordost.  

Nya lågtryck närmade sig landet under den 16-20 och fronter med skurar och regn passerade åt nordost. Under den 18 och 19 var det varm luft för årstiden som rörde sig in över landet och lokalt blev det högsommartemperaturer.  Allra varmast blev det i Oskarshamn den 18 med 26,7°, vilket är ovanligt högt för att vara så sent i september.

Höstens första stormlågtryck

Den 21 fördjupades ett lågtryck på Atlanten och rörde sig in över norska huvudet och vidare åt nordost. Fronter med regn fördes in över landet och på kallfronten som passerade under kvällen blev det riktigt blåsigt i Götaland och Svealand. Det förekom även en hel del åska och två tromber rapporterades, en i Östergötland och den andra i Småland.

Under natten mot den 22 tilltog vinden söder om lågtrycket. Som mest blåste det på Väderöarna i Bohusläns skärgård med en medelvind på 28,0 m/s och en byvind på 33,9 m/s. Så hög medelvind har vi inte mätt upp i september månad sedan 1994. Vinden kulminerade runt midnatt natten mellan den 21 och 22, men det fortsatte att vara riktigt blåsigt även den 22 med hårda vindbyar i främst Götaland och Svealand. Stormlågtrycket döptes av den danska vädertjänsten till Knud.

Ett fällt träd i samband med stormlågtrycket Knud.
Ett fällt träd nordost om Grytgöl i Östergötland i samband med stormlågtrycket Knud. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Med höstdagjämningen kom kylan

Bakom Knud förde nordvästliga vindar ner kallare och torrare luft över landet under den 23 och den 24 september. I fjällkedjan blev det riktigt blåsigt i kombination med skurar som delvis övergick i snöbyar. Säsongens första snödjup uppmättes på morgonen den 24 i Hemavan och Ljungdalen på 2 cm. Det var även minusgrader nere i Götaland och så långt ner som i Hagshult i Småland uppmättes -2,4°. I samband med höstdagjämningen anlände också den meteorologiska vintern till Tarfala och Stekenjokk. De blev därmed först ut med meteorologisk vinter i landet den här säsongen.

Blåsigt igen   

Regn rörde sig in över landets norra del den 25, medan en högtrycksrygg gav soligt väder i söder. Det blev i samband med det mildare igen med sydvästvindar. Till kvällen och natten närmade sig ett lågtryck i norr och passerade norra Skandinavien under följande dag. Det medförde blåsigt väder på många platser och ett regnområde passerade österut över landet. Allra blåsigast blev det i fjällkedjan och vid Stekenjokk uppmättes en medelvind på 35,8 m/s och en byvind på 42,1 m/s.

Vinden avtog långsamt natten mot den 27, men under den 27 rörde sig ett nytt lågtryck in och passerade österut över Svealand. Återigen blev det blåsigt söder om lågtrycket med mycket hårda vindbyar i nordvästra Götaland och regn berörde stora delar av landet. Främst i fjällkedjan övergick regnet i snöfall. På morgonen den 28 hade vi vid flera av våra fjällstationer en eller ett par centimeter snö, men även i Södersel i norra Ångermanland uppmättes ett snödjup på 2 cm. En högtrycksrygg gav en del sol senare fram på dagen, men trots det blev det blygsamma temperaturer för årstiden med kall luft som drog ner i nordvästvinden. På flera håll i norra Norrland var natten mot den 29 den kallaste septembernatten på länge och månadens längsta temperatur uppmättes i Latnivaara på -11,4 grader.

Station 29 september 2018 Lägst i september sedan Startår
Luleå flp -4,1° -4,3° 30 september 1985 1944
Piteå -5,1° -6,1°  26 september 1968 1859
Haparanda -6,3° -7,0° 28 september 1986 1859
Övertorneå -8,0° -11,6 ˚ 26 september 1968 1901
Pajala -11,0° -13,9 ˚ 27 september 1968 1940

Under månadens två sista dagar närmade sig återigen ett lågtryck på Norska havet och gav fortsatt blåsigt väder. Regn passerade under den 29 över främst Svealand och Norrland, i fjällen övergående i snöfall.  

Högsta temperatur, september 2018
Norrland +24.7° den 3 Vidsel (Lappland)
Svealand +25.5° den 3 Stockholm (Uppland)
Götaland +26.7° den 18 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, september 2018
Norrland -11.4° den 29 Latnivaara (Lappland)
Svealand -6.4° den 25 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland -4.7° den 29 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, september 2018
Norrland 204.0 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 106.5 mm Daglösen A (Värmland)
Götaland 189.4 mm Ed (Dalsland)
Lägsta nederbörd, september 2018
Norrland 9.2 mm Lungö A (Ångermanland)
Svealand 21.1 mm Oxelösund (Södermanland)
Götaland 6.0 mm Segerstad (Öland)
Högsta lufttryck, september 2018
Norrland 1029.7 hPa den 5 Karesuando (Lappland)
Svealand 1029.6 hPa den 2 Landsort (Södermanland)
Götaland 1035.1 hPa den 25 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, september 2018
Norrland 968.0 hPa den 22 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 977.7 hPa den 22 Hamra (Dalarna)
Götaland 979.4 hPa den 21 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, september 2018
Norrland 5 cm den 30 Häggberget (Härjedalen)
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm september 2018 (75 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i september 2018 (84 kB, pdf)