September 2013 - Små vattenståndsvariationer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Flera lågtryckspassager gav upphov till signifikanta våghöjder på över 2 meter varav den högsta var 3,5 meter. Ytvattentemperaturerna var homogena runt hela Sverige och något över de normala.

Långsamt kyligare ytvattentemperaturer

Under första halvan av månaden var vattnet fortsatt badvarmt, avkylningen gick därefter sakta.

Vi gick in i hösten med närmast helt homogen ytvattentemperatur om 16-17 grader runt hela Sverige. Den 15 var läget i stort sett oförändrat, endast invid kusten i mellersta Bottenhavet, i Norra Kvarken och i södra Bottenviken hade kallt vatten vällt upp från djupare områden.

Därefter sörjde den kyligare lufttemperaturen och den minskande solstrålningen för att ytvattnet även till havs långsamt kyldes av. Den 30 var temperaturen åter rätt likartad längs Sveriges kust, men 4-5 grader lägre än vid månadens början.

Medeltemperaturerna för månaden var två till tre grader över medel i norr, och två grader över i söder. Inga max- eller minrekord noterades.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten september 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 september 2013
Ytvattentemperatur i havet 15 september 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 september 2013
Ytvattentemperatur i havet 30 september 2013. Förstora Bild

Vattenstånd kring medelvattenstånd

I början av månaden berörde flera lågtryck landet. Den 2 var det väst- till nordvästliga vindar av kulingstyrka längs västkusten vilket pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd registrerades då i Viken med +56 cm. Samtidigt som Göteborg hade +39 cm och Kungsvik +37 cm. Även över södra Östersjön var det en västlig kuling som pressade vattnet österut. I Skanör sjönk då vattenståndet till -45 cm, när sedan vinden avtog steg det snabbt under några timmar till +28 cm.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat och i landets södra delar sjönk vattenståndet.

Den 15-16 befann sig ett lågtryck över Norska havet och längs västkusten var det en sydlig vind av kulingstyrka som pressade vattnet norrut. Flera stationer registrerade då sitt månadshögsta, Kungsvik med +48 cm och Göteborg +47 cm.

Den 23 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och över Bottenviken var det en nordlig vind av kulingstyrka som pressade vattnet söderut. Månadens lägsta vattenstånd registrerades då i Kalix med -55 cm samtidigt som Ratan hade -43 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i september 2013.

Höga vågor

Den 2 gav ett lågtryck väster om Skandinavien upphov till västliga vindar över landets södra halva. Både Väderöarna och Knollsgrund mätte då upp en signifikant* våghöjd till 2,4 meter.

Sedan var det en lugnare period och våghöjden höll sig i stort sett under 1 meter fram till den 16 då ett lågtryck rörde sig in över Norska havet. Längs västkusten var det en sydlig vind av kulingstyrka och månadens högsta signifikanta våghöjd registrerades då vid Väderöarna till 3,5 meter. Längs ostkusten var det en sydostlig vind på omkring 10 m/s. Huvudskärsbojen noterade en signifikant våghöjd på 2,4 meter och Finngrundet 2,6 meter.

Omkring den 23 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och ledde till flera dygn med blåsigt väder främst i landets östra delar med nordvästliga vindar. Finngrundet noterade då en signifikant våghöjd på 2,9 meter och Huvudskär 2,3 meter. Den 24 hade vinden vridit lite mer mot nord och bojen vid Knollsgrund registrerade då en signifikant våghöjd på 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i september 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i september 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna september 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i september 2013 Förstora Bild