September 2013 - Exceptionellt varmt i Australien

September 2013 blev den varmaste som någonsin uppmätts i stora delar av Australien och flera gamla rekord krossades. Mexiko drabbades mycket hårt av ymniga regn då två tropiska cykloner drog in från varsitt håll. I samband med ett nära nog stillaliggande regnområde drabbades Colorado mycket hårt av översvämningar i mitten av månaden. Isutbredningen i Arktis var i september avsevärt högre jämfört med förra årets rekordlåga nivå. Samtidigt nådde isutbredningen runt Antarktis den högsta nivån sedan satellitmätningarnas början 1979. Intressant att notera är att det ingenstans i september 2013 fanns några områden med betydande temperaturunderskott.

Globala temperaturanomalier september 2013
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i september 2013. Förstora Bild

Europa

September bjöd på lite varmare väder än normalt i stora delar av Europa. De största avvikelserna återfanns över norra Skandinavien och Kolahalvön med överskott på 2-3 grader. Vardö i norra Norge med mätningar från 1829 hade för första gången en månadsmedeltemperatur över 10 grader i september. Normalt sett går medeltemperaturen där inte ens över 10 grader under sommaren. Kallare väder än normalt hade man i Ukraina och Moldavien med underskott på omkring 1 grad.

Medellufttryck över Europa i september 2013.
Medellufttryck över Europa i september 2013.

I ryska Sotji där vinter-OS skall hållas nästa år föll den 23-25 totalt 241 mm regn vilket resulterade i betydande översvämningar där. I Moskva blev det den blötaste septembermånaden sedan nederbörden började mätas där 1879. I delar av Skandinavien blev det istället ovanligt torrt och Jönköping-Flahult fick sin torraste septembermånad sedan 1875. Där började nederbördsmätningar 1860.

Nordamerika/Nordatlanten

September var i stora delar av USA och södra Kanada mycket mild med överskott på som mest 4-5 grader i centrala Kanada.

I mitten av månaden drabbades Colorado av regnmängder med närmast apokalyptiska proportioner. I Boulder, Colorado föll på 24 timmar 231 mm regn och under en vecka kom det 436 mm. En nederbördsmängd på 149 mm i Boulder under en vecka beräknas enligt NOAA ha en återkomsttid på 1000 år. Där har man för övrigt redan nu slagit sitt gamla årsnederbördsrekord från 1995. Ett annat rekord som slogs var stadens största nederbördsmängd oavsett månad. Det tidigare var 244 mm för maj 1995.

Fyra tropiska cykloner (Gabrielle, Humberto, Ingrid och Jerry) bildades på Atlanten i september. Humberto blev årets första tropiska orkan först den 11 september vilket var nära nog rekordsent. Bara Gustav 2002 var marginellt senare som säsongens första tropiska orkan.

Stora regnmängder i Mexiko från Manuel och Ingrid.
Total nederbördsmängd den 9-20 september i samband med de tropiska cyklonerna Manuel och Ingrids framfart över Mexiko. Källa: NASA. Förstora Bild

I Mexiko omkom närmare 170 människor i samband med att två tropiska cykloner (Ingrid på Atlanten och Manuel på östra Stilla havet) drog in från varsitt håll. Att två tropiska cykloner träffar Mexiko inom 24 timmar är ovanligt och skedde senast i juni 1958. Stora regnmängder i kombination med orografisk nederbördsförstärkning över Mexikos bergsområden gav upphov till svåra översvämningar och dödliga jordskred. Sierra de Guerrero på västkusten fick mellan den 11 och 18 ta emot 987 mm. Det kraftiga regnet gjorde att turistorten Acapulco tillfälligt isolerades helt.

I slutet av månaden drog ett intensivt lågtryck in över nordvästra USA med ymnigt regn och blåsigt väder. I Astoria (Oregon) där mätningar pågått sen 1890 föll 80 mm den 28. Där, liksom på flera andra håll i Oregon med mer än 100-åriga mätserier, blev september 2013 den blötaste som observerats. I höglänt terräng uppges närmare 400 mm ha fallit den 27-29 i Swift Creek.

Asien

September blev en förhållandevis normal månad i större delen av Asien. Dock var det ordentligt varmt i ett område öster om Kaspiska havet och sydost om den numera närmast försvunna Aralsjön med temperaturöverskott på 2-5 grader med de största avvikelserna vid gränsen mellan Iran och Turkmenistan.

Sex tropiska cykloner bildades under månaden. Överlägset kraftigast av dessa var Usagi som den 19 blev den första tropiska orkanen för i år på jorden att nå Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Den 20 passerade en något försvagad Usagi strax söder om Taiwan med kraftigt regn. I samband med detta fick Jinfeng 567 mm på 24 timmar. Orkanen drog därefter vidare mot Kina där mångmiljonstaden Hong Kong undgick en direktträff. Omkring 25 människor omkom till följd av orkanens framfart.

Den andra orkanen av mer betydande dignitet var Wutip som under månadens allra sista dygn drog in över Vietnam med kraftigt regn och blåst. Dong Hoi rapporterade då 235 mm under 24 timmar. Flera fiskare rapporteras saknade efter orkanens framfart.

Den tropiska cyklonen Usagi i september 2013.
Satellitbilden visar den tropiska orkanen Usagi med sitt centrum öster om Filippinerna den 19 september. Källa: NOAA. Förstora Bild

Arktis

Isutbredningens årliga minimum i Arktis blev i år betydligt högre jämfört med ifjol men ändå klart under normalvärdet för perioden 1981-2010. Månaden var på många håll temperaturmässigt relativt normal men från Grönland och vidare till de västra delarna av Ryska Arktis blev det en mild höstmånad med överskott på i allmänhet 2-4 grader.

Australien/Oceanien

Den inledande vårmånaden blev extremt varm i Australien med temperaturöverskott på 4-5 grader i de östra delarna. För Australien som helhet var detta den varmaste septembermånaden som någonsin observerats. Den nationella månadsmedeltemperaturens avvikelse på +2,75°C var dessutom den största som observerats oavsett månad.

Det exceptionellt varma vädret gjorde att flera stationer med mer än 100-åriga mätserier slog sina gamla rekord. I Sydney där mätningarna startade 1859 har man aldrig haft en så varm september. I delstaten New South Wales slog Walcannia och Broken Hill sina gamla septemberrekord med mer än en grad.

Temperaturer på minst 40 grader rapporterades någonstans i landet under mer än hälften av månadens dygn. Den 26 och 27 rapporterade Fitroy Crossing Aero hela 41,6° vilket endast var en och en halv grad från det australiensiska septemberrekordet från 2003.

Även om månaden dominerades av osedvanligt varmt väder drog dock mycket kylig luft in över landet runt den 10-14 och Perisher Valley uppmätte den 13 nästan -12°, fem grader från landets köldrekord i september.

Den 17 drabbades delstaterna New South Wales, South Australia och Victoria av kraftiga regn och några stationer med mer än 100 år långa mätserier upplevde det blötaste septemberdygn som noterats. September som helhet var dessutom den blötaste någonsin i Queanbeyan Bowling Club i New South Wales. Det gamla rekordet var från 1892 och mätningarna startade där 1869.

Lokalt var det rekordtorrt och Marree och Mount Bryan i delstaten South Australia hade sin torraste septembermånad på mer än 100 år.

Sydamerika

Precis som i Australien blev det i stora delar av Sydamerika en mild vårmånad, särskilt i inre Brasilien där det på många håll var 2-3 grader varmare än normalt. Delar av norra Colombia hade överskott på omkring 2 grader, en stor avvikelse med tanke på att landet ligger så pass nära ekvatorn. I de södra delarna av Sydamerika blev månaden däremot omkring 1 grad kyligare än normalt.

Antarktis

Över Antarktiska halvön var månaden omkring 1 grad kallare än normalt medan det på inre Antarktis var mycket milt. Sydpolen hade överskott på nästan 8 grader. Medan havsisen i Arktis når sitt årliga minimum nås samtidigt det årliga maximumet vid Antarktis. Årets maximum blev det största som observerats där sedan 1979 enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 40,0° den 2 Moncao, Portugal
 • -19,7° den 17 Capanna Margherita, Italien (4 550 möh)
 • -9,9° den 27 Filefjell, Norge och den 28 Petrun, Ryssland (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)
 • 249 mm den 29 Rijeka, Kroatien

Asien

 • 50,0° den 5 Mitribah, Kuwait
 • -17,5° den 28 Kerbo, Sibirien
 • 567 mm den 21 Jinfeng, Taiwan

Arktis

 • 18,5° den 3 Resolution Island, Kanada
 • -42,8° den 26 Geosummit, Grönland (3 200 möh)
 • -24,4° den 28 Kap Morris Jessup, Grönland (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 47,2° den 4, 5 och 6 Death Valley, Kalifornien (USA)
 • -14,5° den 24 Barrow, Alaska (USA)
 • 351 mm den 21 Mizantla, Mexiko

Sydamerika

 • 44,0° den 7 Villamontes, Bolivia
 • -19,0° den 3 Mazo Cruz, Peru (4 000 möh)
 • 208 mm den 5 Buenaventura, Colombia

Antarktis

 • 10,5° den 30 Base Marambio
 • -77,4° den 1 Vostok (3 400 möh)

Afrika

 • 46,7° den 8 In-Salah, Algeriet
 • -9,3° den 2 Frankfort, Sydafrika
 • 169 mm den 22 Douala, Kamerun

Australien/Oceanien

 • 41,6° den 26 och 27 Fitzroy Crossing Aero, Australien
 • -11,6° den 13 Perisher Valley, Australien
 • 253 mm den 10 Mount Cook, Nya Zeeland
Temperaturextremer september 2013
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i september 2013. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera