Oktober 2017 - Nya vågrekord

Månaden inleddes med varmt väder och avkylningen av ytvattentemperaturerna gick långsamt. Mot slutet av månaden tog avkylningen fart och i norra Bottenviken var det endast några få plusgrader. Lågtryckspassager gav snabba förändringar i vattenståndet kring Öresund och lågt vattenstånd i Bottenviken. Nya oktoberrekord för signifikant våghöjd noterades vid Finngrundet och Knolls grund.

Avkylningen tog fart från mitten av månaden

Månaden inleddes med rätt varmt väder och avkylningen av havsbassängerna gick långsamt. Djupa lågtryck varvades med kortvariga högtrycksryggar, som emellanåt tillät lite kallare luft att strömma söderut. I mitten av månaden var det fortfarande över 10 grader varmt i de centrala delarna av samtliga havsbassänger, i södra Östersjön och i Västerhavet 12-14 grader.

Eter en mycket varm period i mitten av månaden, etablerades en högtrycksrygg över landet norrifrån och det blev allmänt kallare. Avkylningen av ytvattentemperaturen tog därmed fart i de norra farvattnen och i slutet av månaden hade temperaturen i centrala Bottenviken sjunkit till ca 6 grader, i Bottenhavet 8 grader, i södra Östersjön 10-12 grader och i Västerhavet 11-13 grader. Det typiska höstmönstret med kallare ytvattentemperaturer vid kusterna etablerades därmed och i norra Bottenvikens skärgårdar var det bara några få plusgrader i ytvattnet vid månadens slut.

Norrbyn noterade ett nytt rekord för maximal ytvattentemperatur med 10,3 °. Notera dock att mätserien startade så sent som 2013.

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2017 (79 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 30 oktober 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 oktober 2017. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 oktober 2017.
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 oktober 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd omkring det normala på västkusten och under det normala längs ostkusten.  Flera lågtryckspassager och sydvästliga vindar gjorde att månadsmedlen var över det normala.

Den 2-3 befann sig ett lågtryck på Norska havet och på svenska västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s. Detta pressade vattnet in mot kusten och i Kungsvik steg det till +85 cm, Uddevalla +97 cm och i Göteborg till +81 cm.

Sedan följde en vecka med mestadels nord till nordvästliga vindar längs västkusten och vattenståndet sjönk. På Östersjön var det nord till nordostliga vindar och vattenståndet steg längs svenska ostkusten.

Den 12 -13 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och över Kattegatt var det en väst till nordvästlig vind på 19 m/s. Detta pressade vattnet åt sydost. Över Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Detta fick till följd att i Viken steg vattenståndet till + 85 cm samtidigt som det i Skanör sjönk till -48 cm.

I Bråviken rapporterades det att lågtrycket satte igång en .

Sedan passerade ett antal lågtryck och ett högtryck växte in men det var inga större förändringar i vattenstånden.

Den 25 befann sig ett högtryck öster om Sverige och ett lågtryckssystem i väster. Detta resulterade i en sydlig vind över Sveriges östra farvatten som pressade vattnet norrut. I Kalix steg det till +66 cm och i Ratan till +56 cm.

Den 29 passerade ett lågtryck Skåne och vidare mot Polen. I samband med detta var det på Kattegatt först en nordvästlig vind på 19 m/s som pressade vattnet åt sydost. Sedan en period med nordostlig vind som pressade vattnet mot danska kusten. Detta följdes av nordvästlig vind igen. I Viken observerades följande vattenstånd varav +111 cm var månadens högsta.

04:26

+99 cm

10:12

+9 cm

19:50

+111 cm

Tittar man på den danska stationen Fredericia ser man att vattenståndet hade en topp under perioden det var nordostlig vind och det sjönk i Viken.

Vattenståndet 29 oktober 2017 för Viken och Fredericia.
Vattenståndet 29 oktober 2017 för Viken och Fredericia. Förstora Bild

Den 30 när lågtrycket passerat blev det en nordvästlig vind över Bottenviken och vattnet pressades åt sydost. I Kalix observerades då månadens lägsta vattenstånd med -73 cm. Spikarna hade -35 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2017 (141 kB, pdf)

Höga vågor

I oktober var det flera tillfällen med höga vågor och signifikanta våghöjder* över 4 meter registrerades på de flesta platser.

Den 2 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På Östersjön var det en sydlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 3,7 meter. Längs västkusten blåste det mera, 23 m/s men riktningen var sydostlig och därför blev den signifikanta våghöjden relativt låg, 3,4 meter.

Den 3-4 rörde sig lågtrycket in över norra Sverige och längs västkusten vred vinden till sydväst. Under ett dygn blåste det mellan 15 och 21 m/s och den signifikanta våghöjden låg omkring 3,8 meter. Med en topp på 4,4 meter under morgonen den 4.

Den 17 rörde sig ett lågtryck in över södra Norge. Vid västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,7 meter.

Den 25 passerade ett lågtryck södra Sverige och på Östersjön var det en sydlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskär steg till 4,1 meter. På Bottenhavet var det en sydostlig vind på 12 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,6 meter.

Den 29 befann sig ett lågtryckssystem öster om Sverige. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 26 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 4,7 meter. Detta är den högsta oktoberobservationen på platsen sedan mätningarna startade 2006. En gång tidigare har den signifikanta våghöjden i oktober varit över 4 meter på denna plats och det var 2012 då den steg till 4,5 meter.

På Östersjön var det en nordlig vind på 19 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 5,1 meter. Detta var månadens högsta värde och den högsta oktoberobservation som gjorts på platsen sedan mätningarna startade 2011.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2017. Förstora Bild