Oktober 2016 - Lågt vattenstånd

Vattenståndet var över det normala vid månadens inledning men sjönk sedan till under det normala. På västkusten var oktobers månadsmedelvärde det lägsta sedan 1939. På ostkusten får man gå tillbaka till 1993 för att hitta lägre nivåer. Månadens högsta signifikanta våghöjd 3,5 meter observerades vid Knolls grund. Det var en långsam avkylning av ytvattentemperaturen och månadsmedelvärdet var något över det normala.

Långsam avkylning av ytvattentemperaturen

Även om mild luft dominerade under större delen av oktober, så pågick ändå en långsam avkylning av ytvattentemperaturen. I början av månaden så var det i allmänhet omkring 10-11° i Bottenviken, 12-13° i Bottenhavet, 14-16° i Östersjön och cirka 15°  i Västerhavet.

Under månadens lopp sjönk temperaturen i allmänhet med 2-3 grader i de stora havsbassängerna, men vid framför allt Bottenvikskusten och den baltiska kusten så kyldes ytvattnet av snabbare under inflytandet av högtryck och vindar ut från kusten. Det typiska höstmönstret med flera grader kallare vatten invid kusten, jämfört med de mer centrala delarna av havsbassängen, uppstod därmed. Vid månadens slut var det endast cirka 3-4° vid norra Bottenvikskusten, medan de centrala delarna av Bottenviken hade cirka 8°.

Inga rekord noterades under månaden, men som helhet låg månadsmedelvärdet för ytvattentemperaturen något över den normala.

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2016 (82 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2016. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 13 oktober 2016.
Karta över ytvattentemperatur i havet 13 oktober 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid månadsskiftet till oktober var det en sydvästlig vind över Sverige som påverkade vattenstånden. Längs västkusten var det ca 40 cm över det normala. I Östersjön omkring det normala och i Bottenviken ca 20 cm över det normala.

Sedan växte ett kraftigt högtryck in över Skandinavien. Längs Sveriges kuster var det en nordostlig vind tidvis med kulingstyrka. På västkusten och i Bottenviken sjönk vattenståndet under månadens fem första dagar.

Den 5 förstärktes vinden av ett djupt lågtryck över Östeuropa. På Östersjön pressades vattnet åt sydväst av den nordostliga vinden och månadens högsta vattenstånd +75 cm observerades i Skanör.

Det högtrycksbetonade vädret bestod och vattenstånden höll sig under det normala. Den 15 var det nordostlig kuling längs västkusten som pressade vattnet åt sydväst. I Kungsvik sjönk vattenståndet till -75 cm vilket var den lägsta oktober-observationen på platsen sedan mätningarna startades 1973.

Mot slutet av månaden rörde sig högtrycket österut och lågtrycken började komma in med sydvästliga vindar. Detta pressade vattnet åt nordost över Östersjön och den 28 registrerades månadens lägsta nivå i Skanör med -87 cm, Kungsholmsfort hade -57 cm.

Tittar man på månadsmedelvärdena så var de för en oktobermånad. I Smögen var medelvärdet det näst lägsta sedan mätningarna startade 1910, endast 1939 var det lägre. I de östra farvattnen var det också osedvanligt lågt. Här framträder 1976 som ett år med lågt vattenstånd.

 Smögen
(1910) 

Landsort (1886)

Stockholm (1774) 

Ratan (1891) 

De lägsta månadsmedelvärdena i cm för oktober
1939 -21,7 1976 -37,3 1882 -36,1 1976 -35,7
2016 -16,9 1939 -27,2 1976 -35,4 1939 -34,8
1915 -16,1 1920 -25,5 1939 -29,3 1915 -31,1
1979 -13,3 1993 -24,3 1920 -27,4 2016 -29,8
1960 -11,0 1951 -22,0 1993 -26,1 1960 -29,7
1920 -10,5 1915 -21,9 1915 -23,0 1920 -27,6
1993  -9,7 2016 -21,2 2016 -22,4 1992 -27,4 

Tabell med de lägsta månadsmedelvärdena i cm för oktober och vilket år det var. Stationens startår anges i parantes, luckor förekommer i mätdata.

Dygnsmedelvattenståndet vid Landsort sedan 1886.  Mätplatsen representerar medelvattenståndet i Östersjön väl. Årets vattenstånd är den svarta linjen.
Dygnsmedelvattenståndet vid Landsort sedan 1886. Mätplatsen representerar medelvattenståndet i Östersjön väl. Årets vattenstånd är den svarta linjen. Förstora Bild

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2016 (127 kB, pdf)

Höga vågor

Vid inledningen av oktober var det en sydvästlig kuling längs västkusten och den signifikanta våghöjden* vid Väderöarna var 2,6 meter. På Bottenhavet var det också sydvästlig kuling och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet var 2,0 meter.

Den 4-5 gav ett lågtryck över Östeuropa blåsigt och på Östersjön var det en nordostlig kuling. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Knolls grund till 3,5 meter.

Den 8-9 var det återigen ett lågtryck över Östeuropa och på Östersjön var det en sydostlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 3,0 meter.

Längs västkusten var det mestadels ostliga vindar och våghöjden höll sig under 1,5 meter fram till slutet av månaden.

Den 28-29 gav ett lågtryck på Norska havet blåsigt väder över Sverige. På västkusten var det en västlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,1 meter. På Östersjön var det en nordvästlig vind på 14 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund oktober 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund oktober 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2016. Förstora Bild