Oktober 2016 - Orkankatastrof på Haiti

Den tropiska orkanen Matthew drog i början av månaden in över Haiti, Kuba och Bahamas som en kraftfull kategori 4 – orkan innan den fortsatte upp över sydöstra USA. Minst 1000 människor beräknas ha omkommit till följd av orkanens framfart på Haiti. Havsisens utbredning var vid månadens slut exceptionellt låg i Arktis där månaden även var extremt mild. Även kring Antarktis var havsisens utbredning osedvanligt låg för årstiden, endast slagen av 1986. 

Global temperaturanomali för oktober 2016
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i oktober 2016. Förstora Bild

Europa - Extremt varm månad på Island

Efter den mycket varma septembermånaden följde så en oktober som var kall i stora delar av Centraleuropa. Relativt kyligast var det i de Baltiska länderna, Vitryssland, Moldavien och Ukraina. I Litauen och Ukraina förekom lokalt underskott på 2 grader från det normala. Den 15 uppmätte Folldal-Fredheim i Norge -16,9° vilket även blev månadens lägsta temperatur i Europa.

I resten av Europa var temperaturen över det normala. De största överskotten återfanns i södra Spanien, norra Finland, nordvästra Ryssland samt på Island. I södra Spanien, norra Finland samt på ryska Kolahalvön var överskotten 2-3 grader över det normala. Än större var överskotten på Island och gränstrakterna kring Uralbergen där det lokalt var 4-5 grader över det normala.

Enligt EUs klimatövervakningsprogram Copernicus blev oktober för Europa som helhet något kallare än genomsnittet för åren 1981-2010. Man behöver dock bara gå tillbaka till just 2010 för att finna en kallare oktobermånad i Europa.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i Europa för oktober
Medeltemperaturens avvikelse från det normala (avser 1981-2010) i Europa för oktober 2016. De svarta staplarna markerar medeltemperaturen för oktobermånaderna 1979-2016. Källa: Copernicus Förstora Bild

Många oktoberrekord föll på Island

För de flesta stationer med mer än 100-åriga mätserier på Island var detta den varmaste eller den näst varmaste som observerats. I Stykkishólmur på västra Island med temperaturmätningar från anno 1846 och framåt var månaden rekordvarm medan huvudstaden Reykjavik och Akureyri hade sin näst varmaste oktobermånad. I Reykjavik var oktober 1915 varmare än årets upplaga medan Akureyris varmaste oktober härrör från 1946. 

I Reykjavik var månaden även rekordblöt med sammanlagt 207 mm vilket överträffade det tidigare oktoberrekordet på 181 mm från 1936. Månaden var dessutom den fjärde nederbördsrikaste kalendermånaden som observerats i Reykjavik. Det ostadiga vädret i Reykjavik gjorde att man där fick sin solfattigaste oktobermånad sedan 1969.

Månadens högsta temperatur var 34,9° och uppmättes dels den 4 i Montoro i Spanien och dels den 14 i Palermo Punta på Sicilien i Italien. Italien stod även för månadens största dygnsnederbördsmängd i Europa på 189 mm vilken noterades i Capo Spartivento den 29.

Medellufttryck över Europa i oktober 2016
Medellufttryck i hektopascal (hPa) över Europa i oktober 2016. Förstora Bild

Rekordhögt oktoberlufttryck i Sverige, Danmark och Norge

Väderläget i Europa under oktober dominerades av ett mäktigt högtryck, speciellt under månadens första halva. I Sverige, Danmark och Norge slogs de gamla lufttrycksrekorden för oktober. 

I Sverige blev lufttrycksrekordet 1050,7 hPa uppmätt i Sveg i Härjedalen den 5 oktober. Därmed övertrumfades det tidigare rekordet på 1048,6 hPa uppmätt i Stockholm den 14 oktober 1896.

I Danmark uppmättes 1045,5 hPa vid Skagen fyr natten till den 5 oktober. Det tidigare rekordet var 1044,7 hPa uppmätt vid Hammer Odde fyr på Bornholm under morgonen den 6 oktober 1877.  

I Norge uppmättes hela 1054,3 hPa i Otta i Oppland fylke den 5. Statistik över tryckmätning i Norge finns först från 1957 och framåt.

Nordamerika - Orkankatastrof på Haiti

I sydvästra Kanada blev det en kall eller lokalt mycket kall oktober. Som mest var underskotten 4-6 grader från det normala. Det var också i det här området som månadens lägsta temperatur uppmättes. Den 24 rapporterade Tok i Alaska -29,4°. Följande dygn uppmätte Dawson i Kanada -27,8°.

I övriga Nordamerika dominerade milt väder med överskott som i allmänhet var 1-3 grader från det normala. Lokalt var det dock 4 grader varmare än normalt. För USAs fastland (exklusive Alaska och Hawaii) var detta den tredje varmaste oktobermånaden efter 1963 och 1947. För delstaten New Mexiko i sydvästra USA var månaden rekordvarm.

Ovanligt varmt kring den 17 i Kansas och Oklahoma

Kring mitten av månaden var det extremt varmt i främst delstaterna Kansas och Oklahoma. Dodge City (startår 1874) i Kansas hade 38,3° måndagen den 17 vilket är stadens högsta uppmätta oktobertemperatur. Noterbart är att man även dagen innan, den 16, hade slagit sitt gamla oktoberrekord. Än mer uppseendeväckande är kanske att måndagens värde tillsammans med den 22 juni samt 22-23 juli var årets högsta temperatur.

I Garden City i Kansas noterades 37,8° samma dag vilket även det var ett rekordvärde för oktober. Båda stationerna har 142 års mätningar på nacken. Även stationen Ashland (startår 1900) i Kansas noterade ett rekordhögt oktobervärde den 17. 

I den angränsande delstaten Oklahoma uppmättes 38,9° i Gage (startår 1904) samma dag, den 17.

Månadens högsta temperatur i Nordamerika blev dock 41,8° uppmätt den 12 i Empalme i Mexiko. Något högre värden finns inrapporterade från Mexiko men har bedömts osäkra.

Matthew första kategori 5 - orkanen sedan 2007

I slutet av september bildades den tropiska stormen Matthew i östra Karibien. Under septembers sista dag intensifierades Matthew snabbt och vid midnatt mellan september och oktober uppgraderades Matthew till en kategori 5 - orkan. Senaste gången en tropisk orkan nådde Saffir - Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5, på Atlanten var i början av september 2007.

Den 4 drog Matthew in över sydvästra Haiti som en kraftfull kategori 4. Matthew är den blott tredje kategori 4 – orkanen att nå land på Haiti. De andra två är Cleo (1964) och Flora (1963). Statistik över tropiska cykloner på Atlanten finns från 1851 och framåt. Minst 1000 människor beräknas ha omkommit till följd av Matthews framfart på Haiti. Därtill kommer de indirekta dödsoffren i form av det kolerautbrott som bröt ut efter Matthew. 

Orkanen Matthew nådde Haiti den 4 oktober
Satellitbild över orkanen Matthew som drog in över Haiti den 4 oktober. Källa: Twitter/Stu Ostro/NASA Förstora Bild

Orkanen tappade inte mycket kraft när den passerade Haiti utan kunde därför dra in över ostligaste Kuba som en kategori 4 påföljande dag. Därefter var det Bahamas (o)tur att drabbas av Matthews framfart. Orkanen slog hårt mot Bahamas största ö New Providence där huvudstaden Nassau ligger. Efter att ha rört sig från Bahamas försvagades Matthew samtidigt som den drog upp längs med Floridas kust och senare nådde land i delstaten South Carolina den 8 som en kategori 1 - orkan. I delstaterna Florida, Georgia, South Carolina och North Carolina föll stora mängder i samband med Matthew. Den 7 noterade Hunter US Army field i Georgia hela 441 mm på 24 timmar. Den 8 föll 305 mm i Manning i South Carolina medan Red Springs i North Carolina fick 310 mm den 9. 

Rapporter om ännu större dygnsmängder på 513 mm samt 691 mm finns från Dominikanska Republiken i samband med Matthew men värdena har bedömts som osäkra.

Nicole en udda, kraftfull och långlivad orkan

Endast en tropisk storm, Nicole, bildades på Atlanten i oktober. Nicole bildades den 4 oktober. Efter att kortvarigt ha nått orkanstyrka den 6-7 nedgraderades Nicole till en tropisk storm. Först den 11 uppgraderades Nicole åter till en orkan. Därefter skedde en långsam intensifiering den 12 innan orkanen snabbt intensifierades kring midnatt den 13 och då uppgraderades till kategori 4 samtidigt som Nicole närmade sig Bermuda. 

Orkanen passerade rakt över Bermuda den 13 som en kategori 3 innan den rörde sig åt nordost under försvagning. Nicole är en av de allra kraftfullaste tropiska orkaner som berört Bermuda. För att vara i oktober så var Nicole ovanligt långlivad. Enligt orkanexperten Philip Klotzbach via twitter får man gå tillbaka till 1906 för att finna en mer långlivad tropisk storm på Atlanten under månaderna oktober till december.

Asien – Kallt i centrala Sibirien

Temperaturmönstret i Asien påminde om det i Europa med kallt väder i de centrala delarna och milt i den södra samt norra delen men hade tydligare kontur. I den centrala delen av Sibirien var det kallt med underskott på 2-5 grader. Som så ofta så var det även i Sibirien som månadens lägsta temperatur uppmättes. Den 24 rapporterade Ekyuchchyu -35,8°.

I södra Asien var månaden i allmänhet lite varmare än normalt men det var i den norra delen som de stora avvikelserna förekom. I ostligaste Sibirien hade man lokalt 10-11 grader varmare än normalt. 

Medan det relativt sett var extremt varmt i ostligaste Sibirien var det Mekka i Saudiarabien som stod för månadens högsta temperatur i Asien med 44,4° den 9.

Ymniga regn i Vietnam

I samband med ymniga regn i Vietnam omkom minst 24 människor. I Ha Tinh föll 521 mm på 24 timmar den 14 varav 356 mm på sex timmar. Än mer extremt var det i Dong Hoi där man fick totalt 797 mm på 24 timmar varav 644 mm på 12 timmar.

Chaba, Haima och Sarika var kraftfulla tropiska orkaner

Ett flertal tropiska cykloner härjade i västra Stilla havet under månaden. Av dessa var det Chaba, Haima och Sarika som rönte störst uppmärksamhet och var kraftigast. 

Chaba en kategori 5 - orkan

I slutet av september bildades den tropiska stormen Chaba vilken kom att uppgraderas till en orkan den 1 oktober. Under påföljande dygn skedde en snabb intensifiering. Till den 3 hade Chaba utvecklats till en kategori 5 – orkan samtidigt som den passerade strax väster om den lilla japanska ön Kume Island. Enligt meteorologen Jonathan Erdman via twitter har det sedan 1960-talet endast passerat två stycken kategori 5 – orkaner såpass nära Kume Island.

Satellitbild över kategori 5 - orkanen Chaba den 3 oktober
Satellitbild över kategori 5 - orkanen Chaba den 3 oktober klockan 17.30 svensk tid. Till höger om orkanen syns Okinawa medan Kume Island doldes av orkanen. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

Sarika nådde Filippinerna som en kategori 4 – orkan 

Den 13 bildades den tropiska stormen Sarika öster om Filippinerna. Till på kvällen den 14 uppgraderade det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center Sarika till en orkan. Orkanen intensifierades sedan snabbt och i samband med att Sarika drog in över Filippinerna som en minimal kategori 4 - orkan föll stora mängder regn. Allra mest fick Virac där hela 481 mm föll under 24 timmar den 14-15. Sarika försvagades senare över Sydkinesiska havet innan den drog in över ön Hainan i sydligaste Kina samt därefter gränstrakterna mellan Vietnam och Kina. I samband med detta föll mer än 100 mm regn i områdena.

Haima en kraftfull kategori 5 - orkan 

Den 15 bildades den tropiska stormen Haima öster om Filippinerna. Haima intensifierades snabbt och hade till den 18 nått Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Tack vare att orkanen genomgick en så kallad ”eyewall replacement cycle” försvagades den till en kategori 4 då den nådde fram till norra Filippinerna. I orkanens kölvatten föll stora mängder regn. Allra mest fick Baguio där man uppmätte 368 mm regn på 24 timmar. Orkanen drog därefter ut över Sydkinesiska havet och nådde den 21 Kina nordost om Hong Kong som en kategori 1 - orkan där den ställde till med problem i form av mycket regn.

Satellitbild över orkanen Haima den 18 oktober
Satellitbild över orkanen Haima den 18 oktober klockan 16.30 svensk tid. Orkanen klassades då som en kategori 5 på Saffir - Simpsonskalan. Källa: University of Wisconsin. Förstora Bild

Arktis – Extremt milt och extremt låg havsisutbredning

Det blev en mycket eller extremt mild oktober i Arktis med temperaturöverskott som i ryska delen av Arktis kring Karahavet lokalt uppgick till 10-11 grader över det normala. Havsisen växte långsamt och var vid månadens slut med bred marginal den absolut lägsta som observerats i modern tid.

Havsisens utbredning kring Arktis i oktober
Havsisens utbredning kring Arktis i miljoner km² för september till början av november. Utbredningen var i slutet av månaden den absolut lägsta som observerats och klart under värdet från 2012 (streckade linjen). Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Många nya värmerekord

På flera håll i Arktis slogs nya värmerekord för oktober. Den 2 rapporterades 6,3° på Ostrov Vrangelja (startår 1926) på Wrangel Island (Ryssland). Detta överträffade det tidigare oktoberrekordet på 5,6° från 1959.

Även på den lilla ön Ostrov Vize med mätningar från 1945 och framåt upplevde man den 1,3 och 4 sina absolut varmaste oktoberdagar. Det tidigare rekordet härrörde från 2009.

Rekordvarmt i Barrow i Alaska

Barrow (USA) vid Alaskas ishavskust kom den 10 upp i 6,7° vilket överträffade det gamla oktoberrekordet på 6,1° från 1925 och 1954. Mätningar finns från år 1920 och framåt. Månaden som helhet var även rekordmild för Barrows del och det gamla rekordet från 2012 slogs med god marginal. Samtliga oktobermånader mellan 2002-2016 har varit varmare än normalt i Barrow.

Rekordvarmt på östra Grönland

På östra Grönland var det milt eller mycket milt. I Tasillaq med mätningar sedan 1895 blev månadens lägsta temperatur blott -2,3°. Detta är den högsta minimitemperatur som observerats där. Det tidigare rekordet för högsta minimitemperatur i oktober var -2,7° från 1939. Månaden var yttermera rekordvarm med en månadsmedeltemperatur på +4,2°. Normal månadsmedeltemperatur i oktober (avser 1961-1990) är annars -0,9°. Månaden var dessutom exceptionellt blöt med totalt 264 mm regn vilket kan jämföras med en normal oktober då det faller 83 mm där.

Flera andra stationer på östra Grönland med mätserier från 1949 eller 1958 och framåt fick se de tidigare värmerekorden för oktober stryka på foten, bland annat i Danmarkshavn.

Rekordvarmt på Svalbard och Jan Mayen

På Svalbard var temperaturöverskotten lokalt 8-9 grader från det normala. Bjørnøya (startår 1910), Jan Mayen (startår 1921), Hopen (startår 1945) och Svalbard lufthavn (startår 1975) slog med en förkrossande marginal sina gamla oktoberrekord i månadsmedeltemperatur. Exempelvis var marginalen till den näst varmaste oktobermånaden 1,3° vid Bjørnøya  samt 1,7° vid Jan Mayen.

En kuriositet i sammanhanget är att Svalbard lufthavn utifrån SMHIs definition inte fick meteorologisk vinter förrän den 31 oktober. Normalt sett ska dygnsmedeltemperaturen sjunka under 0° omkring höstdagjämningen kring den 22-23 september men i år dröjde det sålunda mer än en månad. Normal medeltemperatur i oktober är -5,5° men i år höll den sig på +3,2°.

Oktobertemperaturer vid Svalbard lufthavn
Temperaturens variation vid Svalbard lufthavn för den 2-31 oktober 2016. Den tjocka svarta linjen visar den normala medeltemperaturen. De blå staplarna visar dygnsnederbörden. Högsta temperaturen under perioden var 10,1° den 7 oktober. Källa: Yr.no Förstora Bild

Den 7 nådde temperaturen för första gången 10-gradersstrecket i oktober vid Svalbard lufthavn (10,1°). I Bjørnøya hade man för första gången ingen frost före utgången av oktober. 

Månadens högsta temperatur i Arktis regioner uppmättes dock i Nuuk på Grönland den 4 och skrevs till 13,9°.

Som så ofta så noterades månadens lägsta temperatur i Arktis uppe på den högt belägna Geosummit (3280 möh) på Grönland där man den 1 uppmätte -41,4°. På lägre höjder var det däremot Mould Bay i Kanada som uppmätte månadens lägsta temperatur. Den 27 sjönk temperaturen till -32,8° där.

Sydamerika – Varmt eller mycket varmt i Brasilien

Den lägsta temperaturen i oktober blev -14,6° uppmätt i Mazo Cruz i Peru under månadens första trimester (1-10 oktober). I delar av Argentina var månaden något kallare än normalt med 0-1,5 grader under det normala.  I nordöstra Brasilien fortsatte det däremot att vara varmt vårväder med överskott på lokalt drygt 4 grader över normalvärdet. I övriga Brasilien var överskotten överlag 1-3 grader. Månadens högsta temperatur på 44,1° uppmättes den 16 i Villamontes i Bolivia.

Afrika – Varmt i den norra delen

Lägsta temperaturen i Afrika blev -10,5° uppmätt den 5 vid den höglänta stationen Buffelsfontein (1783 möh) i Sydafrika.

Oktober blev synnerligen varm i Nordafrika där det i delar av Algeriet och Marocko var 4-5 grader varmare än normalt. Även i Tunisien och Egypten var överskotten formidabla men inte alls i samma klass som Algeriets och Marockos. Månadens högsta temperatur blev 44,5° vilket rapporterades från Podor i Senegal den 9.

Australien/Oceanien – Kylig med byvindsrekord i Australien

Det blev en övervägande kylig vårmånad i Australien med temperaturunderskott i så gott som hela landet. I delar av inre Australien var underskotten 2-3 grader från det normala. Månadens lägsta temperatur blev -9,3° i Thredbo i delstaten New South Wales den 13. Månadens högsta temperaturnotering stod Urandangi för som den 30 rapporterade 43,8°.

Det var rätt ont om nya väderrekord för stationer med längre mätserier i Australien men Mount Pleasant i delstaten South Australia med 142 års mätningar noterade sin allra blötaste oktobermånad.

På eftermiddagen den 5 registrerade Maatsuyker Island i Australien en byvind på 44,2 m/s. Detta är den högsta byvind som observerats i Australien i oktober enligt Australiens vädertjänst.

Några fall med riktigt stora nederbördsmängder lyste med sin frånvaro. Toppnoteringen för oktober blev 168 mm vid Yap (Karolinerna) den 16. 

På Nya Zeeland var temperaturbilden mer splittrad med en övervikt åt det varmare hållet. Avvikelserna var dock små åt båda hållen. Den 18 noterade Milford Sound i sydvästra Nya Zeeland en dygnsmängd på 160 mm. 

Utanför Australien och Nya Zeeland noterade Guams flygplats (startår 1957) ett nytt oktoberrekord den 4 oktober. Det tidigare värmerekordet för oktober var från ifjol.

Antarktis – Extremt låg havsisutbredning i slutet av månaden

Havsisens utbredning kring Antarktis var under hela oktober mycket under det normala. Vid månadens slut var det bara 1986 som haft en lägre havsisutbredning vid samma tidpunkt. I början av november var den dock för årstiden den lägsta som observerats.

Havsisens utbredning kring Antarktis i oktober
Havsisens utbredning kring Antarktis i miljoner km² från slutet av augusti till början av november för åren 1979-2016. I slutet av oktober var det bara 1986 som för årstiden haft en lägre havsisutbredning. I början av november var dock 2016 den absolut lägsta. Detta är i stark kontrast till 2013 (streckad grön linje) och 2014 som hade det största havsismaximumet (gul linje). Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Månadens högsta temperatur på 12,2° uppmättes den 2 vid Base Esperanza medan Vostok (3420 möh) var kallast med -72,7° den 12.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.