Oktober 2015 - Långsam avkylning av ytvattentemperaturerna

De högsta och lägsta vattenstånden observerades den 23 oktober längs Skånes västkust. Ytvattentemperaturerna sjönk långsamt under månaden och mot slutet kunde man se ett typiskt höstmönster i temperaturfördelningen. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid västkusten den 23.

Fortsatt långsam avkylning

Det lugna höstvädret som rådde i oktober ledde inte till några dramatiska skiften i ytvattentemperaturen i haven runt Sverige. Vid månadens början rådde sommarläge med likartade temperaturer invid kusten och till havs, men snart började kustvattnet i norr kylas av. Först i Bottenviken, och mot mitten av oktober även i Bottenhavet. Längs den svenska Östersjökusten gick avkylningen långsammare, först mot slutet av månaden skilde sig temperaturen där mot den ute till havs.

Med undantag för Västerhavet, där ytvattnet även vid månadens slut höll homogen temperatur, visade isotermerna vid månadsskiftet mot november ett typiskt höstmönster med 3-5 grader kallare invid kusten än i de centrala delarna av Östersjön och Bottniska Viken. Inga nya max- eller mintemperaturer noterades för oktober.

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2015 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 29 oktober 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 oktober 2015. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2015. Förstora Bild

Vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd omkring det normala på samtliga platser längs Sveriges kust.

Den 2 passerade ett lågtryck över norra Sverige och över Bottenviken var det en sydvästlig kuling. Detta pressade vattnet åt nordost. I Kalix steg vattenståndet till +34 cm och i Haparanda till +43 cm.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat med sjunkande vattenstånd som följd.

Den 6 var det högtryck över norra Sverige och ett lågtryck över Brittiska öarna. Längst västkusten var det en ostlig kuling som pressade vattnet ut från kusten. I Kungsvik sjönk det till -49 cm, Uddevalla -54 cm och i Viken till -56 cm. Över Östersjön pressade den ostliga vinden vattnet västerut och i Skanör steg det till +54 cm.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenståndet höll sig under det normala.

Den 21-23 passerade flera lågtryck norra Sverige. Längs västkusten pressade den sydvästliga vinden vattnet in mot kusten. Den 22 steg det till +75 cm i Kungsvik och Göteborg. Den 23 vred vinden mot nordväst och vattnet pressades söderut mot Viken som noterade +88 cm. Över Östersjön pressades vattnet åt sydost och i Skanör sjönk det istället till -72 cm.

Vattenståndet i Skanör och Viken samt skillnaden mellan dessa, tiden anges i UTC-tid.
Vattenståndet i Skanör och Viken samt skillnaden mellan dessa, tiden anges i UTC-tid. (Svensk sommartid = UTC + 2 timmar) Förstora Bild

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2015 (127 kB, pdf)

Höga vågor

Signifikanta våghöjder* över 2,5 meter noterades vid flera tillfällen under oktober månad.

Den 2 passerade ett lågtryck norra Sverige. Längs västkusten var det en västlig kuling och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter. På nordvästra Östersjön var det en västlig vind på 7 m/s och vid Knolls grund steg signifikanta våghöjden till 1,3 meter. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 13 m/s och vid Finngrundet noterades den signifikanta våghöjden till 2,0 meter. Vid den Finska sidan av Bottenhavet blåste det 19 m/s och där registrerades signifikanta våghöjden till 4,1 meter.

Den 21-23 passerade flera lågtryck norra Sverige. Den 21 var det en sydlig vind på 13 m/s över Bottenhavet och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,2 meter. Den 22 var det en sydlig vind på 9 m/s över Östersjön och vid Knolls Grund steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter. Den 23 var det en sydvästlig vind på 18 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,8 meter vilket var månadens högsta registrering i svenska vatten.

Den 25 var det återigen en sydvästlig vind längst västkusten. Denna gång av styrkan 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,9 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2015
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2015 Förstora Bild