Oktober 2015 - Ovanligt kraftiga tropiska cykloner

Det rådde fortsatt en mycket väl utvecklad El Niño i Stilla havet under oktober. Flera mycket kraftiga tropiska cykloner bildades, bland annat den hittills kraftigaste över östra Stilla havet och den näst kraftigaste i Arabiska havet. Den franska Rivieran drabbades av häftiga skyfall i början av månaden. I Australien var årets oktober rekordvarm med de största temperaturöverskott som noterats någon månad överhuvudtaget.

Globala temperaturanomalier i oktober 2015
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i oktober 2015. Förstora Bild

Europa - Skyfall över franska Rivieran

Som nämndes redan i artikeln över septembervädret så drog ett omfattande regn in över Korsika vid månadsskiftet. Mellan den 30 september och 2 oktober föll 363 mm Quercitello och 345 mm i Campile på nordöstra Korsika. Den franska vädertjänsten klassificerade ovädret som en "medicane", ett uttryck som ibland används om lågtryck i Medelhavet som har vissa strukturella likheter med tropiska cykloner. Den 1 rapporterade även den mycket nederbördsrika stationen Linguaglossa på Sicilien stora nederbördsmängder med 365 mm.

Några dagar senare var det dags för nästa skyfall. Då var det främst några orter vid franska Rivieran som drabbades. På en timme kvällen den 3 oktober fick Cannes 109 mm, Antibes 83 mm och Nice 77 mm. För alla tre platser är det rekord i sitt slag.

Ett annat intressant tillfälle med nederbörd, men i form av snö, var ett ovanligt tidigt snöfall i mitten av månaden i bland annat Holland och lägre belägna delar av Tyskland. Till exempel rapporterade Gera-Leumnitz i östra Tyskland (311 möh) 7 cm nysnö den 14 oktober.

Medellufttryck över Europa i oktober 2015
Medellufttryck över Europa i oktober 2015.

Lufttryckskartan visar att oktobervädret var högtrycksbetonat i stora delar av Ost- och Nordeuropa. Det var därmed övervägande torrt, inte bara i Sverige utan även i bland annat Danmark och Norge. För Norges del var dock mönstret inte entydigt. I samband med ovädret Roar föll 182,3 mm i Åfjord-Momyr den 2. Detta är enligt den norska vädertjänsten den största dygnsnederbörd som observerats i fylket Sør-Trøndelag oavsett månad.

Till skillnad från många andra håll i världen, så låg medeltemperaturen i Europa i allmänhet kring den normala. Under den första oktoberveckan förekom dagstemperaturer över 30° i Sydeuropa, Alicante i Spanien hade 34,3° den 5. Under andra hälften av månaden började temperaturen krypa under -20° i norra Ryssland och den 20 rapporterade Hoseda-Hard -28,0°.

Nordamerika - Kopiösa regn i South Carolina

Oktober var mycket varm i framför allt de västra delarna av Nordamerika. Där hade man på sina håll temperaturöverskott på omkring fem grader. Delstaten Washington i nordvästra USA hade sin allra varmaste oktober hittills.

En kuriös händelse inträffade den 11 oktober när temperaturen i Fargo i North Dakota steg till 36,1° under en rejäl indiansommar. Det visade sig bli hela årets högsta temperatur på den orten.
Under månadens sista dygn sjönk temperaturen till -29,4° i Deadhorse i nordligaste Alaska.

Den tropiska orkanen Joaquin, som i slutet av september låg i närheten av Bahamas, rörde sig i början av oktober åt nordost över Atlanten. Joaquin nådde som högst kategori 4 (snudd på kategori 5) på Saffir-Simpsonskalan, och var därmed den kraftigaste på Atlanten denna säsong. I samband med Joaquin skedde en fartygsolycka med drygt 30 dödsoffer.

Väster om Joaquins bana bildades mycket omfattande regn över USAs ostkust, i synnerhet delstaten South Carolina. Där föll enligt den amerikanska vädertjänsten hela 683 mm över Mount Pleasant den 1-5.

Patricia satte rekord

Den intressantaste tropiska orkanen var Patricia, som efter en mycket hastig intensifiering nådde ett lufttryck på 879 hPa i sina centrala delar den 23 oktober. Det är med god marginal det lägsta lufttryck som observerats på östra Stilla havet. Patricia gick sedan in över Mexikos västkust, men orsakade lyckligtvis inte så stora skador som befarat.

Tropiska orkanen Patricia väster om Mexiko
Den tropiska orkanen Patricia strax utanför Mexikos västkust den 23 oktober 2015. Copyright 2015 EUMETSAT. Förstora Bild


Framför Patricia bildades mycket kraftigt regn i sydligaste USA. Campbell Field, söder om Fort Worth i Texas, fick 454 mm den 24. Samma dygn fick Corsicana i Texas 386 mm, vilket är nästan dubbelt så mycket som under något annat oktoberdygn i stationens 113-åriga historia.

Den tropiska orkanen Koppu drabbade Filippinerna

Även Ostasien berördes av tropiska cykloner. Mest nämnvärd är Koppu som den 18 oktober drog in över norra Filippinerna. Där fick stationen Baguio hela 775 mm på 24 timmar. Lokalt kan ännu större mängder ha förekommit.

I slutet av oktober bildades på Arabiska havet en för detta havsområde mycket kraftig tropisk cyklon med namnet Chapala. Mer om detta i novembervädret.

Praktiskt taget hela Asien hade en varmare oktobermånad än normalt, och över stora områden var temperaturöverskotten 2-4 grader.
Under den första oktoberveckan förekom temperaturer kring 45° i sydvästra Asien med 45,4° i Mekka i Saudiarabien den 1.
Från den 19 oktober började temperaturen krypa under -30° i Sibirien. I Delyankir var det -39,8° den 27.

Rök från skogsbränder i Indonesien
I Indonesien fortsatte de svåra skogsbränderna under oktober. Röken syns tydligt på den här satellitbilden från den 26 oktober 2015. Copyright 2015 EUMETSAT. Förstora Bild

Varmare än normalt i Arktis

I stora delar av Arktis var det 2-4 grader varmare än normalt i oktober. På bland annat Franz Josefs land i den ryska delen av Arktis uppgick temperaturöverskotten till cirka 7 grader.

Havsisen växte till ordentligt under månaden, men eftersom istillväxten startade från en mycket låg nivå, så var havsisutbredningen hela månaden mycket under den normala.

Trots det i allmänhet rätt milda vädret uppmättes vid ett par tillfällen för årstiden mycket låga temperaturer på inre Grönland. Vid stationen Geosummit sjönk temperaturen till -60,0° den 24.
I den kanadensiska arkipelagen hade Aulavik på Banksön -35,0° den 30.
Som kontrast kan nämnas Narsarsuaq på sydligaste Grönland som rapporterade +12,6° den 11.

Varmt i norra Sydamerika och kallt i södra delen

I Sydamerika rådde ett diversifierat temperaturmönster. Brasilien och de flesta andra områden i den norra delen av kontinenten hade en varm eller mycket varm månad. I Villamontes i Bolivia steg exempelvis temperaturen till 44,1° den 19.

Centrala delen av Argentina var däremot det område som denna månad uppvisade de största temperaturunderskotten globalt. Lokalt var oktober där mer än 4 grader kallare än normalt.

Mycket höga temperaturer i Sydfrika

Stora delar av Nordafrika hade en oktobermånad som var 2-4 grader varmare än normalt.

Liknande förhållanden rådde i Sydafrika. I synnerhet den 27 avlästes mycket höga temperaturer där. I Vioolsdrif i nordvästra Sydafrika steg temperaturen till 46,9°. Stationen Vredendal rapporterade samma dag hela 48,4°, vilket efter en inledande tveksamhet senare verifierades av den sydafrikanska vädertjänsten.

Som kontrast kan nämnas att Buffelsfontein i Sydafrika hade -7,5° den 11.

Rekordvarmt i Australien

I Australien var årets oktober den hittills varmaste. Det handlade dessutom om de största temperaturavvikelserna för någon månad överhuvudtaget. Nederbörden var precis som i september i allmänhet mindre eller mycket mindre än normalt i större delen av Australien.

Inte minst inledningen av oktober var ovanligt varm. Till exempel hade Melbourne 35,8° den 6. Aldrig tidigare har man där mätt över 35° så tidigt på säsongen.

Den högsta temperaturen rapporterades från Port Hedland i västra Australien med 44,6° den 25, och den lägsta hade Liawenee på Tasmanien med -6,4° den 17.

Nya Zeeland hade också en varm oktober, men inte i samma omfattning som Australien. Större delen av landet hade torrt, men södra delen av Sydön fick mer nederbörd än normalt. Där föll 291 mm i Milford Sound den 16. Det var den tredje största dygnsmängden i oktober i denna regnrika stations drygt 85-åriga historia.

Isutbredningen kring Antarktis nådde sitt maximum

Isutbredningen runt Antarktis kulminerade i början av oktober, vilket är senare än normalt. Utbredningen minskade därefter men höll sig på en nivå över långtidsmedelvärdet. Utbredningen var dock avgjort mindre än motsvarande tid förra året.

Isutbredningen kring Antarktis under aug-okt 2015
Isutbredningen kring Antarktis under augusti till oktober 2015. Källa: National Snow and Ice data Center Förstora Bild

Stationer vid kusten i Antarktis hade en månadsmedeltemperatur omkring den normala. Den 26 rapporterade Base Esperanza 9,1°.

Stationer i det inre av Antarktis hade däremot temperaturöverskott. Den 8 rapporterades -69,6° från automatstationen Dome CII.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.