Oktober 2015 - Låga flöden i Skåne, Blekinge och Småland

Oktober var en mycket nederbördsfattig månad och flödena i vattendragen sjönk i nästan hela landet. I Skåne, Blekinge och Småland var flödena på många håll mycket låga.

Vattenföring

Stora delar av landet fick under oktober väldigt lite nederbörd, på sina håll den lägsta oktobernederbörden som uppmätts. Det märktes också i vattendragen, som i större delen av landet hade sjunkande flöden hela månaden.  I södra Götaland var vattenflödena låga redan i inledningen av oktober och sjönk sedan ytterligare. I många sjöar och vattendrag i Skåne, Blekinge och Småland var nivåerna mycket låga.
Det enda området i landet som under månaden hade normala nederbördsmängder var Jämtlands- och Lapplandsfjällen. Här steg vattenflödena efter några nederbördsrika dagar i början av oktober och sjönk sedan till ungefär normala flöden.

Vattenföring vid 20 mätstationer oktober 2015 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i de stora sjöarna i södra Sverige (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren), sjönk alla under oktober och i slutet av månaden var nivåerna nära de normala. Vattennivån i Storsjön steg i början av månaden på grund av den rikliga nederbörd som föll i Jämtlandsfjällen. Nivån sjönk sedan och var hela månaden högre än den normala för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar oktober 2015 (78 kB, pdf)

Markvatten

Även markvattenhalten sjönk under oktober och var i mitten av månaden nära den normala för årstiden.

Snö

I mitten av oktober fanns endast lite snö i fjälltrakterna. I slutet av månaden föll snö även över andra delar av norra Norrland. Mängderna var dock små.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2015
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2015. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2015.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2015. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 oktober 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 oktober 2015 enligt SGU Förstora Bild

Grundvattennivåerna var för årstiden nära eller över de normala i stora delar av landet. Södra Sverige hade nivåer under de normala. Även i delar av Norrland var nivåerna under de normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i allmänhet sjunkit med ca 10 – 30 cm i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I mellersta och norra Norrland har nivåerna stigit med upp till 168 cm förutom på någon enstaka plats där nivåerna har sjunkit något. Det är framförallt i fjällkedjan som nivåerna stigit mest.

I de områden där nivåerna var under de normala behövs mer nederbörd än normalt den närmaste tiden för att undvika problem med grundvattentillgången.