Oktober 2014 - Ytvattentemperaturer över de normala

Månadsmedel av ytvattentemperaturen blev över det normala i söder men nära det normala i norr. I Bottenviken var vattenståndet högt i slutet av månaden. Flera lågtryck gav upphov till höga vågor. Den högsta var 4,3 meter vid Väderöarna.

Ytvattnet varmare än normalt

Månaden inleddes med ett värmeöverskott i ytvattnet på 2-4°. Avkylningen fortsatte i långsam takt under den rådande milda väderleken. Till mitten av månaden sjönk temperaturen till sjöss ca 1°, och till slutet av månaden hade den sjunkit ytterligare 1 grad i de fria vattenmassorna.  Längs kusterna gick avkylningen något snabbare. Vid västkusten sjönk temperaturen under månaden från omkring 15 till ca 11°, och i Bottenvikens kustvatten sjönk temperaturen från 8 till 3°.

Månadsmedeltemperaturen för ytvattnet följde samma mönster som lufttemperaturen och blev över den normala i söder men nära normal i norr.

Ytvattentemperatur i kustvatten oktober 2014 (77 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 oktober
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 oktober Förstora Bild

Vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd omkring det normala längs Sveriges kust. 

Den 7 gav ett lågtryck väster om Brittiska öarna en ostlig kuling längs västkusten. Vattnet pressades västerut och månaden lägsta vattenstånd observerades i Kungsvik med -64 cm. Göteborg hade -52 cm och Viken -59 cm. När vindfältet natten mot den 8 berörde södra Östersjön hade det gått över till sydvästlig vind och vattnet pressades åt nordost. I Skanör sjönk vattenståndet från +27 cm till -37 cm på 7 timmar.

Sedan följde en lugnare period där det inte hände så mycket. Omkring den 19 började vattenstånden längst västkusten stiga i samband med sydvästliga vindar. Den 22 rörde sig ett lågtryck in över Danmark. I samband med detta steg vattenstånden längst västkusten. Kungsvik noterade +72 cm och Göteborg +63 cm.

Den 24 gav ett lågtryck över Norska havet en sydostlig vind över Bottenviken. Vattnet pressades åt nordväst och månadens högsta vattenstånd registrerades i Kalix med +109 cm samtidigt som Ratan hade +64 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2014 (117 kB, pdf)

Höga vågor

Den 7-8 gav ett lågtryck väster om Brittiska öarna blåsigt väder. Längs västkusten var det en ostlig kuling som övergick till sydväst. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* till 3,2 meter. På ostkusten var vinden sydostlig. Vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 3,8 meter och vid Finngrundet till 3,0 meter.

Den 19-20 rörde sig ett lågtryck in över Finland. Längs södra Sveriges kuster var det sydvästlig kuling. Vid Väderöarna observerades den signifikanta våghöjden till 3,1 meter och vid Huvudskär 2,9 meter.

Den 25 gav ett lågtryck över Norska havet en sydlig vind på cirka 13 m/s över Östersjön. Bojen vid Knollsgrund registrerade då en signifikant våghöjd på 3,2 meter.

Den 27 passerade ett lågtryck norr om Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på cirka 17 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd registrerades vid Väderöarna till 4,3 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund oktober 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund oktober 2014 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2014 Förstora Bild