Oktober 2014 - Mycket varmt i Europa

Tropiska cykloner stod för mycket av väderdramatiken under oktober. Norge drabbades av extremt kraftiga regn med bortspolade hus och översvämningar. I Australien, Sydamerika och södra Europa förekom perioder med extrem värme under månaden.

Global temperaturavvikelse oktober 2014
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i oktober 2014. Förstora Bild

Europa

Höstmånaden oktober bjöd på mycket varmt väder i främst den västra delen med temperaturöverskott på i allmänhet 2-4 grader. I nordöstra Europa var månaden kallare än normalt. De största underskotten återfanns vid Uralbergen med 2-3 graders underskott.

Medellufttryck över Europa i oktober 2014.
Medellufttryck över Europa i oktober 2014. Förstora Bild

Det mesta under månaden kom att handla om värmen. Den 5 noterades extremt höga temperaturer i Nordnorge. Reipå mätte då 21,1°, den högsta temperatur som uppmätts på Nordland fylke i Norge. Ute vid Nordøyan fyr slogs det gamla oktoberrekordet från 2000. Där har man mätt temperaturen sedan 1890.

Vid ett par tillfällen under månaden fördes för årstiden extremt varm luft norrut från Nordafrika och vidare in över Spanien och Italien. Temperaturer på omkring 35° rapporterades då från Sicilien, Sardinien och södra Spanien.

Resterna av den tropiska orkanen Gonzalo nådde Europa den 20 och drog därefter ner över sydöstra Europa där stora mängder regn föll i Grekland kring den 25.

Regnigt värre var det även i södra Norge där det lokalt föll mer än 300 mm mellan den 26 och den 28 oktober. Allra mest under dessa dygn fick Opstveit i fylket Hordaland med totalt 332 mm. I samma fylke fick Eikemo ta emot 152 mm under 24 timmar. Det ymniga regnet gav upphov till översvämningar och bortspolade hus. Två stationer, Sogndal - Selseng och Mariedalsoset, vilka båda mätt nederbörden sedan 1895 upplevde sin allra blötaste oktobermånad.

Nordamerika

Orkanaktiviteten på Atlanten blev mer aktiv under oktober med tre namngivna stormar (Fay, Gonzalo och Hanna). Av dessa var det bara Gonzalo som nådde orkanstyrka. Amerikanska National Hurricane Center klassade den 15 samt åter den 16-17 Gonzalo som en fyra på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Detta var första gången sedan 2011 som en tropisk orkan nådde kategori 4 på Atlanten. Det enda landområde som berördes av Gonzalos framfart var ögruppen Bermuda.

Tre tropiska cykloner (Simon, Trudy och Vance) bildades i östra Stilla havet. Av dessa var Simon kraftigast och nådde kategori 4 på Saffir – Simpsonskalan. Därigenom tangerades rekordet på 8 "major hurricanes" som bildats på östra Stilla havet (exklusive centrala Stilla havet) under en och samma säsong.

Medan Simon var kraftigast var det istället Trudy som orsakade mest problem. Trudy bildades den 18 strax söder om Mexiko och drog senare på kvällen samma dag in över land. Lokalt föll då mycket stora regnmängder vilket gav upphov till översvämningar och jordskred. Ometepec i södra Mexiko fick 404 mm på 24 timmar.

Den 30 bildades säsongens tjugonde namngivna tropiska storm Vance. Trots att november ännu återstår står det dock redan klart att orkansäsongen 2014 kommer att bli den aktivaste sedan 1992 i östra Stilla havet då 24 namngivna stormar bildades.

Asien

I de västra delarna av Sibirien blev det en kall månad med temperaturunderskott på 1-3 grader. Annars var det mildvädret som dominerade. I Mongoliet blev månaden mycket mild med temperaturöverskott på i allmänhet 2-4 grader. Så sent som den 28 uppmättes lokalt temperaturer på 20° i landet. Mycket milt var det även i ostligaste Sibirien med överskott på 4-7 grader medan västra Pakistan lokalt hade överskott på 4°.

Japan drabbades under månadens första halva hårt av två tropiska cykloner, Phanfone och Vongfong. Först drog Phanfone in över landets östra del den 6 med kraftigt regn som gav ett par hundra millimeter på sina håll. Drygt en vecka senare var det dags igen då Vongfong som efter att ha passerat Ryukyuöarna nådde det japanska fastlandet den 13. Phanfone kom som mest upp i kategori 4 på  den femgradiga Saffir - Simpsonskalan medan Vongfong nådde kategori 5. Vongfong blev därmed årets hittills kraftfullaste tropiska orkan globalt sett. På månadens sista dag bildades dock ytterligare en tropisk cyklon, Nuri som i början av november kom att bli lika kraftfull som Vongfong.

Satellitbild över orkanen Vongfong den 7 oktober.
Satellitbild över orkanen Vongfong på kvällen den 7 oktober. Vid denna tidpunkt klassades Vongfong som en kategori 5 - orkan av Joint Typhoon Warning Center och hade då en uppskattad medelvind (avser 1 minut) på nästan 80 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Över Bengaliska viken bildades en tropisk storm, namngiven Hudhud den 8. Hudhud intensifierades de följande dagarna och nådde som mest kategori 4 på Saffir - Simpsonskalan. Av en kuriös händelse nådde Hudhud nordöstra Indien exakt på dagen ett år efter att kategori 4 - orkanen Phailin drog in över ungefär samma del av landet. I Udaigiri föll omkring 450 mm på två dygn den 12-13. Resterna av Hudhud kom senare att utlösa kraftigt snöfall i Himalaya vilket ledde till att ett antal människor i Nepal frös ihjäl.

Även i Arabiska havet bildades en tropisk cyklon, namngiven Nilofar, under månaden. Den 28 nådde Nilofar kategori 4 på Saffir - Simpsonskalan. Detta var den tredje kraftfullaste tropiska orkanen som observerats i Arabiska havet efter Gonu (kategori 5 i juni 2007) och Phet (kategori 4 i juni 2009). Intensiva tropiska orkaner i denna del av världen är annars ovanliga.

Arktis

Den 5 tangerade Bjørnøya på Svalbard sitt oktoberrekord på 11,0° från år 2000. Temperaturmätningar har pågått i Bjørnøya sedan 1937. För både Svalbard lufthavn och Ny-Ålesund var detta den näst varmaste oktobermånaden som observerats efter 2000 sedan mätningarna inleddes där 1975 respektive 1974. Månaden var även den nederbördsrikaste som observerats vid Svalbard lufthavn. Det gamla oktoberrekordet härrörde från år 2000.

Sydamerika

Oktober blev varm eller mycket varm över större delen av kontinenten med temperaturöverskott på 2-5 grader. De största överskotten på 4-6 grader återfanns i Paraguay, nordöstra Argentina samt på sina håll i de centrala delarna av Brasilien. Två rejäla värmeböljor förekom under månaden med temperaturer på uppemot 45°. Den första spände över Paraguay, Bolivia samt delar av Brasilien och Argentina. Enligt klimatologen Maximilano Herrera uppmättes då på flera håll rekordhöga temperaturer för stationer med mer än 100-åriga mätserier.

Den andra värmevågen ägde rum i slutet av månaden och drabbade då främst Uruguay och Argentina. I Argentinas huvudstad Buenos Aires uppmättes 35,6° den 27.

Afrika

Varmt väder fortsatte att dominera i nordvästra Afrika där Marocko, norra Algeriet och Tunisien i allmänhet hade överskott på 2-3 grader. Lokalt i både Marocko och Algeriet var månaden 4-5° varmare än normalt.

På Kanarieöarna drabbades provinsen Santa Cruz de Tenerife av kraftigt regn i samband med ett intensivt lågtryck den 19. Detta gav upphov till översvämningar och jordskred.

Den franska ön Reúnion hade en exceptionellt varm oktobermånad. Avvikelsen till den näst varmaste oktobermånaden från 2010 blev hela 0,8° vilket är en mycket stor marginal om man betänker att Reúnion helt omges av Indiska Oceanen.

Australien

Över inre Australien blev det en mycket varm vårmånad med överskott på 2-3 grader. För landet som helhet var detta den näst varmaste oktobermånad som observerats efter 1988. I Melbourne med 159 års mätningar på nacken tangerades rekordet från 1963 för högsta månadsmedeltemperatur. Den 9 uppmättes 45,2° i Bidyadanga vilket är det tidigaste datumet i oktober som temperaturen i Australien överstigit 45°.

Månaden var även extremt torr på sina håll i delstaterna South Australia, Western Australia och Queensland med nya bottennoteringar i månadsnederbörden. I South Australia slog Melrose, Yongala, Jamestown, Elliston och Murrays Lagoon sina tidigare lägstanoteringar från 2006. I Western Australia blev det nya bottennoteringar i Ravensthorpe och Merredin samt i Nerang Gilston i Queensland. För samtliga nämnda stationer gäller att nederbördsmätningar pågått i minst 100 år.

Medan det var torrt på andra håll i landet så fick några stationer i delstaten New South Wales mer än 100 mm regn den 15. I Sans Souci med 115 års nederbördsmätningar föll 143 mm detta dygn vilket överträffade det förra dygnsrekordet på 127 mm från 1916.
 

Hawaii/Oceanien

Den 14 bildades den tropiska stormen Ana över centrala Stilla havet. Vid två tillfällen, dels den 17-19 samt den 24-25 nådde Ana orkanstyrka. Hawaii undgick en direktträff från Ana men drabbades ändå av kraftiga regn. Lokalt föll då 250-300 mm i samband med att Ana passerade sydväst om ögruppen. Det allra kraftigaste regnet höll sig dock ute till havs.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 37,1° den 22 Marbella, Spanien
 • -25,9° den 22 Ust'-Sugor, Ryssland
 • 310 mm den 12 Barnas, Frankrike

Asien

 • 44,2° den 12 Chhoor, Pakistan
 • -43,2° den 31 Deputaskij, Sibirien
 • 498 mm den 10 Kunigami, Japan (Okinawa) och den 12 Mikado, Japan

Arktis

 • 13,7° den 10 Nuuk, Grönland
 • -52,6° den 21 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -35,2° den 30 Eureka, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 41,7° den 4 Filmore och den 5-6 Death Valley, Kalifornien (USA)
 • -27,4° den 24 Kugaaruk och den 27 Margaret Lake (Kanada)
 • 404 mm den 18 Ometepec, Mexiko

Sydamerika

 • 46,2° den 15 Villamontes, Bolivia
 •  -14,9° den 30 Vilacota, Peru (4 440 möh)
 • 219 mm den 30 Vitoria Aeropuerto, Brasilien

Antarktis

 • 8,1° den 8 Base Esperanza
 • -74,4° den 9 Dome Argus (4 100 möh)

Afrika

 • 44,2° den 5 Akjoujt, Maretanien
 • -6,5° den 5 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 141 mm den 19 Santa Cruz de Tenerife (Spanien)

Australien/Oceanien

 • 45,2° den 9 Bidyadanga, Australien
 • -7,4° den 17 Thredbo, Australien
 • 249 mm den 19 Keaumo, Hawaii (USA)
Globala temperaturextremer i oktober 2014
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i oktober 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera