November 2019 - Ovanligt låga vågor på västkusten

Det var små variationer i vattenstånden. Den högsta noteringen är från Viken och den lägsta från Kalix. På västkusten var det ovanligt små vågor för att vara november. Kyla under månadens första halva gav snabb istillväxt i Bottenvikens norra skärgård. Inga rekord i ytvattentemperaturen noterades förutom i den korta mätserien från Norrbyn.

Ytvattentemperatur samt isläge

Kylan över Skandinavien under den första halvan av månaden ledde till en rask avkylning av ytvattnet i hela Östersjöbassängen, och en snabb tillväxt av istäcket i skärgårdarna i norra Bottenviken. Redan i månadsskiftet fanns tunn nyis i de innersta vikarna från Piteå till Haparanda. Den 11 låg nyisen ända ut i ytterskärgården medan isen i vikarna var decimetertjock.

Från den 11 fördes mildare luft upp över landet, kylan i norr dämpades och avkylningen avstannade i samtliga havsbassänger. Den 13 svepte hårda sydvindar bort nyisen i norra Bottenvikens ytterskärgårdar, längre in var redan isen 10-15 cm tjock och motstod vindens verkan.

Därefter följde en vecka med små förändringar i isläge och ytvattentemperatur. När kylan återkom de sista dagarna i november började nyisen åter lägga sig i ytterskärgårdarna längst i norr. Längre in låg upp till 20 cm tjock fast is.

Vid månadens slut var ytvattentemperaturen i centrala Bottenviken 2-4 grader, i centrala Bottenhavet cirka 5 grader, i de centrala delarna av Egentliga Östersjön 7-9 grader och i Västerhavet ytterligare någon grad varmare.

Förutom vid den korta mätserien i Norrbyn (startår 2015) noterades inga rekord i ytvattentemperatur under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2019 (84 kB, pdf)

Is och ytvattentemperatur i havet 14 november 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 14 november 2019. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 28 november 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 28 november 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Det var små variationer i vattenståndet* under november månad. Vid månadens inledning var vattenståndet omkring medelvattenstånd längs västkusten. På övriga platser var det cirka 1 decimeter över medelvattenstånd.

Den 4 passerade ett lågtryck söder om Sverige och på Östersjön var det en nordostlig vind som pressade vattnet i motsatt riktning. I Skanör steg vattenståndet till +56 cm.

Sedan blev det några dagar med mer högtrycksbetonat väder och vattenstånden sjönk sakta i de östra farvattnen.

Den 10 rörde sig ett lågtryck upp mot Finland. På Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Kalix med -75 cm och Ratan hade -53 cm. Efterföljande dagar närmade sig ett lågtryck Skandinavien från Nordsjön med sydvästliga vindar som följd. Vattnet pressades tillbaka till Kalix och den 13 hade det stigit till +23 cm.

Den 15-17 närmade sig ett lågtryck och passerade mellersta Sverige. I samband med detta var det en nordostlig vind som pressade vattnet ut från västkusten. Kungsvik observerade -48 cm och Göteborg -33 cm. I Skanör steg vattenståndet till +37 cm för att senare sjunka till -53 cm.

Sedan var det en period där det inte hände så mycket med vattenstånden. På de östra farvattnen var de svagt sjunkande.

Den 29 passerade ett lågtryck södra Sverige. Över Kattegatt och Öresund var det en nordlig vind som pressade vattnet söderut. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Viken med +59 cm. Vid Skanör pressades vattnet samtidigt söderut och det sjönk till -54 cm. Detta resulterade i en stor vattenståndsskillnad längs Öresund.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2019 (140 kB, pdf)

Höga vågor

Våghöjderna för november utmärkte sig i avseendet att de var ovanligt låga i Västerhavet. De högsta signifikanta våghöjderna* som var över 3 meter observerades i de östra farvattnen. Normalt brukar de högsta observeras på västkusten.

Den 5 befann sig ett lågtryck sydost om Sverige. På Östersjön var det en nordostlig vind och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Knolls grund till 3,5 meter. Huvudskärsbojen hade en signifikant våghöjd på 3,4 meter.

Den 10 var det blåsigt över de norra farvattnen då ett lågtryck rörde sig in mot Finland. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,1 meter.

Den 29 passerade ett lågtryck södra Sverige. På västkusten var det en nordlig vind och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter och vid Brofjorden till 1,9 meter.

Detta innebar att den högsta signifikanta våghöjden för Väderöarna i november blev 2,2 meter. Detta var det lägsta novemberhögsta som uppmäts vid Väderöarna sedan man började med regelbundna mätningar 2005. Det tidigare lägsta var från 2014 då novemberhögsta blev 3,3 meter.

Väderöarna november
År Maximal signifikant våghöjd i meter
2005 6,3
2006 5,3
2007 4,5
2008 5,1
2009 4,5
2010 4,4
2011 7,9
2012 3,4
2013 4,1
2014 3,3
2015 4,9
2016 3,8
2017 4,2
2018 4,7
2019 2,2

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2019. Förstora Bild