November 2015 - Högt vattenstånd och höga vågor

Stormen Gorm berörde Sverige mot slutet av månaden med högt vattenstånd som följd i de västra farvattnen och signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades. Ytvattentemperaturerna var över det normala och det milda novembervädret innebar en fortsatt långsam avkylning.

Ytvattentemperatur över den normala

Det övervägande mycket milda novembervädret innebar en fortsatt långsam avkylning av haven runt Sverige. Det typiska höstmönstret med 2-5 grader kallare invid kusten än i de centrala delarna av Östersjön och Bottniska Viken bestod månaden ut, särskilt markerat var detta i södra Bottenhavet. Ytvattnet i Skagerrak och Kattegatt höll i stort sett homogen temperatur och kyldes bara 1-2 grader under november.

Även om den tillfälliga kylan som kom den 20-23 medförde en aning tunn is i vikarna i nordligaste Bottenviken låg havet som helhet fortfarande öppet vid slutet av månaden. Värmen visade sig även i de uppmätta temperaturerna där medelvärdena var väl över de normala. De båda stationerna i Bottenhavet, Norrbyn och Finngrundet som visserligen har korta mätserier, noterade nya maxvärden för november.

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2015 (80 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 30 november 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 november 2015. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 november 2015.
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 november 2015. Förstora Bild

Vattenstånd

November inleddes med vattenstånd omkring det normala förutom i landets sydvästra delar.

Den 8 passerade ett lågtryck över södra Sverige. På Östersjön var det en väst till sydvästlig vind av stormstyrka. Klockan 03.35 registrerade Skanör vattenståndet till -5 cm sedan sjönk det snabbt till -111 cm klockan 10.00. Detta var även månadens lägsta registrerade vattenstånd. Sedan avtog vinden under dagen och vattenståndet steg till +51 cm klockan 19.30. Även Kungsholmsfort visade samma mönster här steg det från -56 cm till + 32 cm.

Sedan passerade lågtryck efter lågtryck med tillhörande sydvästvindar. Detta pressade in vatten i Östersjön och vid mitten av månaden hade vattenståndet stigit till ca +40 cm på de flesta platser längs Sveriges östra kust.

Omkring den 20 blev vädret något mer högtrycksbetonat kring de västra farvattnen och vattenstånden börjar sjunka. Den 22 har Kungsvik -37 cm och Smögen -34 cm.

I norr gav ett lågtryck över Finland den 21 en nordlig vind över Bottenviken som pressade vattnet söderut. I Kalix sjönk det till -35 cm och i Haparanda till -45 cm.

Den 27 passerade ett lågtryck norr om Sverige och över Bottenhavet var det en sydvästlig storm som pressade vattnet norrut. I Kalix steg det till +116 cm och i Haparanda +129 cm.

Den 29 rörde sig stormen Gorm in över södra Sverige. I samband med detta var det mycket kraftiga vindar som vred från syd till väst över södra Sverige. Vid Hallands Väderö registrerades en medelhastighet på 29,5 m/s och byvindar på 39,8 m/s. Detta pressade vattnet in mot kusten och nivån steg snabbt längst hela västkusten.

Högsta vattenstånden under Gorm
Kungsvik 107 cm
Smögen 110 cm
Uddevalla 135 cm
Stenungsund 123 cm
Göteborg Torshamnen 110 cm
Onsala 101 cm
Ringhals 112 cm
Viken 154 cm
Barsebäck 116 cm

Det finns dock lokala uppgifter om att vattenståndet steg betydligt högre i de inre delarna av Laholmsbukten och Skälderviken. Sjöfartsverkets station i Halmstad registrerade +235 cm. Från Ängelholms kommun har vi fått uppgifter om att man på deras skyddsvall strax innanför småbåtshamnen i Rönne å mätte upp vattenståndet till +255 cm. Det råder dock viss osäkerhet kring ovanstående två mätningar.

Skälderviken under stormen Gorm november 2015, bilvägen har fyllts med inströmmande havsvatten.
Skälderviken under stormen Gorm november 2015, bilvägen har fyllts med inströmmande havsvatten. Foto Ängelholms kommun Förstora Bild
Vattenståndet i Halmstad, Viken och Ringhals, tiden anges i UTC-tid.
Vattenståndet i Halmstad, Viken och Ringhals, tiden anges i UTC-tid. (Svensk normaltid = UTC + 1 timme) Förstora Bild

När vinden sedan avtog sjönk vattenstånden snabbt. Över Östersjön pressade vinden vattnet mot nordost och i Skanör sjönk det till -94 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2015 (128 kB, pdf)

Höga vågor

Under november passerade flera lågtryck och signifikanta våghöjder* över 4 meter noterades vid flera tillfällen.

Den 10 gav ett lågtryck över Norska havet en västlig vind på 18 m/s över Skagerrak och bojen vid Väderöarna registrerade en signifikant våghöjd på 4,4 meter. Mönstret upprepades den 14 med en sydvästlig vind på 18 m/s och en signifikant våghöjd vid Väderöarna på 4,4 meter.

Den 21 gav ett lågtryck över Finska viken en nordvästlig vind över Bottenhavet på 13 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,6 meter.

Stormen Gorm berörde Sverige den 29 och på Skagerrak var det en sydlig vind på 22 m/s. Bojen vid Väderöarna registrerade då månadens högsta signifikanta våghöjd till 4,7 meter. Efterföljande dygn var det en västlig vind på 20 m/s vid Väderöarna och den signifikanta våghöjden steg till 4,5 meter. Mellan Öland och Gotland blåste det en sydlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 4,6 meter. 

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2015
Signifikant våghöjd vid Knolls grund november 2015 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2015 Förstora Bild