November 2015 - Ny global rekordslakt

Den mycket väl utvecklade El Niño i Stilla havet nådde med all sannolikhet sin kulmen under andra halvan av november. Två kraftfulla tropiska cykloner i Arabiska havet - Chapala och Megh, orsakade stora problem i Jemen i början av månaden. Chapala var dessutom den första tropiska cyklon som nått land i Jemen med orkanstyrka. I Europa var månaden inledningsvis extremt mild och åtskilliga novemberrekord slogs då på flera håll. I västra delen av ryska Arktis förekom närmast löjligt stora temperaturöverskott på som mest 14-15 grader över det normala. Globalt sett var temperaturavvikelsen under månaden rekordhög enligt bland annat EUs klimatövervakningsprogram Copernicus.

Global temperaturanomali november 2015
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i november 2015. Förstora Bild

Global rekordslakt med mycket stor marginal

Efter den exceptionellt varma oktobermånaden följde så även en november som globalt sett var rekordvarm. Marginalen till den näst varmaste novembermånaden var extremt stor. Både NASA och japanska Japanese Meteorological Agency rapporterade en avvikelse på  0,23°-0,25° till den näst varmaste novembermånaden. I de här sammanhangen brukar det oftast röra sig om någon eller några hundradelar när nya rekord slås. 

Global temperaturavvikelse november 2015
Den globala månadsmedeltemperaturens avvikelse från normalvärdet under 1981-2010 för perioden 1979-2015. De mörkare staplarna i figuren indikerar värden för respektive novembermånad under åren 1979-2015. Källa: ERA-Interim (Copernicus). Förstora Bild

Europa - Många nya värmerekord

Månaden var mild eller mycket mild i hela Europa med överskott som i allmänhet låg på 2-4 grader över det normala. I Finland var dock överskotten allmänt 4-6 grader. I Tyskland blev det den varmaste novembermånaden som observerats sedan regelbundna mätningar inleddes år 1881. Holland hade sin näst varmaste november efter 1994 medan Storbritannien hade sin tredje mildaste efter 2011 och 1934. Också i Schweiz och Luxemburg hamnar årets november på tredje plats.

Framför allt var det de första 20 dygnen som överskotten var särskilt höga och flera nya novemberrekord slogs då runtom på kontinenten. I några länder innebar de höga temperaturerna även nya nationella novemberrekord.

Först ut var Trawsgoed i Wales som den 1 kom upp i 22,4° vilket innebar nytt novemberrekord för Storbritannien. Det förra rekordet på 21,7° uppmättes 1946 i Prestayn i Wales. Samma dag nådde Dooks på Irland upp i 20,1° vilket överträffade det gamla irländska novemberrekordet från 1946.

I Finland blev det nytt nationellt novemberrekord den 3 när Kemiönsaari rapporterade 14,3°. Det förra rekordet på 13,0° var från 1999 uppmätt i Jomala. Samma dag noterades 14,9° i Sami i Estland vilket överträffade det tidigare nationella novemberrekordet på 13,7° från 1967 uppmätt i Tartu. Huvudstaden Tallinn med 79 års mätningar fick också se sitt gamla rekord på 13,3° från 1967 slaget när man denna dag kom upp i 13,9°.

I Frankrike var det extremt varm på Allhelgonadagen den 1 november med flera nya novemberrekord. Månadens absolut högsta temperatur på 29,0° i Saint-Jean-de-Luz (startår 1921) uppmättes den 8 vilket är den högsta temperatur som observerats på det franska fastlandet i november. Det förtjänar att nämnas att stationens tidigare rekord var på 26,8° och sattes så sent som i fjol. Många andra franska novemberrekord slogs den 7-8, bland annat i Paris vars gamla novemberrekord på 21,4° endast blev drygt ett år gammalt när man den 7 kom upp i 21,6° där. Även i Spanien var det mycket varmt med som mest 30,0° i Santander beläget i nordväst. San Sebastien med 99 års mätningar på nacken observerade den 8 hela 25,6° vilket innebar ett nytt novemberhögsta för den stationen.

Natten den 9-10 var extremt varm i Storbritannien och i Murlough på Nordirland sjönk minimitemperaturen inte lägre än 16,1° vilket slog det gamla högsta minimitemperaturrekordet på 15,9° från 2005. Senare på dagen den 10 fixade Slovenien nytt nationellt novemberrekord när Iskrba kom upp i 25,3°. Värmen var så extrem att även den mycket högt belägna italienska stationen Capanna Margherita (4550 möh) hade temperaturer över nollan den 10. Tysklands högsta berg, Zugspitze på 2962 möh noterade sin varmaste novemberdag i en mätserie som går tillbaka till år 1900.

Även i bland annat Österrike, Italien och Schweiz var det mycket varmt. Exempelvis hade Graz i Österrike den 11 sin varmaste novemberdag på 121 år. Den 12 noterade Col du Grand St Bernhard (startår 1864) på nästan 2500 m höjd på gränsen mellan Italien och Schweiz sin varmaste novemberdag under de 152 år stationen varit i drift. 

Även om det för Europas del mest handlade om milt väder i november fanns det också tillfällen med kyla. Månadens lägsta temperatur blev -31,9° och uppmättes redan den 11 i Ust'-Sugor i Ryssland. 

Medellufttryck över Europa i november 2015
Medellufttryck över Europa i november 2015. Förstora Bild

Högtryck på kontinenten - lågtryck över Nordeuropa

Under november kom lågtrycksaktiviteten igång på allvar i Europa. Flera djupa lågtryck passerade Nordeuropa. I Holland var månaden mycket blöt och överträffas endast av november 1944 och 1977. För Storbritanniens del var detta den solfattigaste novembermånaden som observerats sedan regelbundna observationer inleddes 1929. Ett intensivt lågtryck lägrade sig över Danmark och Sydsverige den 21. I samband med detta föll stora mängder nederbörd. Lokalt fick man på danska Själland 40-50 cm nysnö och enligt privata mätningar kan nysnötäcket lokalt ha varit så mycket som 60 cm djupt. Det största officiella snödjupet var dock 43 cm från Roskilde på morgonen den 22.

Över stora delar av kontinenten dominerade istället ett mäktigt högtryck under stora delar av månaden. Högtrycksvädret medförde att både Österrike och Tyskland fick en extremt solig månad. I Wien med solmätningar från 1881 och framåt blev det nytt novemberrekord i antal soltimmar. I Kremsmünster får man gå tillbaka ända till 1884 för att finna en soligare november. 

Nordamerika - Extremt varm månad i Florida och New Jersey

Bortsett från västra USA och sydvästra Kanada blev det en varm eller mycket varm månad i Nordamerika. De största överskotten på drygt 5 grader återfanns visserligen i Kanada och Alaska men det var i Florida som de mest imponerande avvikelserna på 3-5 grader återfanns.

Månaden blev rekordvarm i Florida vilket bidrog till att hösten som helhet blev rekordvarm där. Framför allt var inledningen av månaden exceptionellt varm och flera stationer, däribland Tallhassee (startår 1885), med mer än 100-åriga mätserier satte då nya novemberrekord. 

Även delstaten New Jersey i nordöstra USA hade sin absolut varmaste november. I gränstrakterna kring Toronto i södra Kanada var det osedvanligt varmt för årstiden i månadens början och flera stationer fick då nya novemberrekord, exempelvis Alfred med 122 års temperaturdata i amerikanska delstaten New York.

Även om det sattes nya novemberrekord i USA och Kanada så var det i Mexiko som kontinentens högsta temperatur uppmättes i november. Den 14 rapporterade Choix 38,3°.

Trots att det relativt sett var betydande temperaturöverskott i Kanada och Alaska saknades inte låga temperaturer. Den 18 rapporterade Noatak i Alaska -38,9° vilket även blev månadens lägsta temperatur.

Rekordregnig november i Arkansas och Missouri

I sydöstra USA samt de centrala delarna av södra USA var det en mycket blöt månad. Delstaterna Arkansas och Missouri hade båda en rekordregnig november. Månadens största regnmängd observerades dock i Mexiko den 22 då det föll 261 mm i Los Tuxtlas.

Den 27 föll stora mängder regn i Texas. För Grapevine Dam med 114 års mätningar överträffades det förra novemberrekordet på 115 mm från 1902 när man den 27 fick ta emot 121 mm. Även i Honey Grove (117 års data), Decatur (110 års data) och Bonham 3 NNE (112 års data) var detta den blötaste novemberdagen. Både Honey Groves och Decaturs tidigare novemberrekord var från 1957 medan Bonhams härrörde från 1978. I grannstaterna Colorado och Missouri slog Holly i Colorado sitt gamla rekord från 1899 medan State University i Missouri fick se sitt gamla rekord från 1891 slaget. 

Tropiska cykloner på Atlanten

Säsongens sista tropiska cyklon, namngiven Kate, dök den 9 upp utanför Bahamas. Den 11 nådde Kate kortvarigt orkanstyrka. I övrigt var det lugnt på Atlanten.

Tropiska cykloner i östra Stilla havet

Orkanen Sandra utanför Mexiko den 25 november 2015.
Satellitbild över den tropiska orkanen Sandra den 25 november som intensifierades snabbt denna dag och nådde sin maximala intensitet som en kategori 4 - orkan den 26 november. Källa: NOAA/NASA. Förstora Bild

Två ovanligt sena tropiska cykloner dök upp i östra Stilla havet under månadens andra halva. Den 10 nådde Rick tropisk stormstyrka. Rick efterträddes av Sandra som den 26 nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Bara en gång tidigare, 2011, har en novemberorkan på östra Stilla havet nått kategori 3 eller högre. Som mest bedöms Sandras medelvind under 1 minut ha varit uppe i 64 m/s. Orkanen Kenneth hade den 22 november 2011 samma uppskattade medelvindhastighet. Sandra slog dock rekord som den tropiska orkan som nått status ”major hurricane” (kategori 3-4-5) allra senast på både Atlanten och östra Stilla havet.

Asien – ovanliga tvillingorkaner drabbade Jemen

I de mellersta delarna av Sibirien från Uralbergen i väster till Bajkalsjön i öster blev det en kall månad. Störst var underskotten i trakterna kring Bajkalsjön där de lokalt var omkring 4 grader lägre än normalt. Månadens lägsta temperatur blev -48,0° uppmätt den 30 i Nera i Sibirien. Även i stora delar av Mongoliet och på Kamtjatkahalvön var månaden kall.

I resten av Asien dominerade temperaturöverskott. De största överskotten återfanns i anslutning till floden Lena norr om Bajkalsjön där överskotten var omkring 4 grader. Överskott på drygt 2 grader förekom i delar av Kina, Japan, Koreahalvön, Indien, Thailand och Laos. Månadens toppnotering stod Mekka i Saudiarabien för som kom upp i 41,0° både den 1 och den 2.

Den 9 drabbades sydligaste Indien av enorma skyfallsregn. I Neyveli i delstaten Tamil Nadu föll då som mest 483 mm regn denna dag. Den 13 och 16 föll också stora mängder regn med som mest 340 mm den 13 i Kancheepuram och 370 mm den 16 i Ponneri.

Tropiska cykloner i Arabiska havet

Två mycket kraftiga tropiska cykloner, Chapala och Megh, härjade under inledningen av månaden i Arabiska havet. Chapala som bildades i slutet av oktober nådde vid månadsskiftet kategori 4 och drog den 3 in över Jemen som en kategori 1 – orkan. Detta var det första kända fallet som en tropisk cyklon av orkanstyrka dragit in över Jemen. Det kraftiga regnet orsakade stora problem i Jemen liksom på ön Socotra Island. Lokalt föll mer än ett års sammanlagd regnmängd i Jemen.

Några dagar efter att Chapala dragit in över Jemen bildades Megh som intensifierades snabbt den 7 för att dagen därpå, den 8, dra in över Socotra Island som en kraftfull kategori 3 - orkan. Orkanen orsakade stor förödelse på ön och omkring 20 människor beräknas ha omkommit. Den 9 touchade Megh norra Somalia i försvagat skick. Under det efterföljande dygnet försvagades Megh ytterligare och hade nästan helt förlorat all sin styrka när den nådde fram till Jemen den 10.

Orkanen Megh över Socotra Island den 8 november
Orkanen Megh drog den 8 in rakt över Socotra Island som en kategori 3 - orkan. Källa: NOAA/NASA. Förstora Bild

Tropiska cykloner i västra Stilla havet

November blev en synnerligen lugn månad med endast en namngiven tropisk cyklon, In-Fa, som den 21 nådde kategori 4 på Saffir - Simpsonskalan.

Arktis – Extrema överskott på Frans Josefs land

Månaden blev i allmänhet mycket mild i större delen av Arktis. I den västra delen av Ryska Arktis var överskotten lokalt 14-15 grader över det normala. Sydvästra Grönland hade en förhållandevis kall månad med underskott som lokalt låg på 4-6 grader.

Ett märkligt värde på 21,7° rapporterades från Tasiilaq på sydöstra Grönland den 21 samtidigt som Prins Christian Sund rapporterade 16,3°. Ifall värdena verifieras av danska DMI är det nytt novemberrekord för Grönland. Timvärdena från både Prins Christian Sund och Tasiilaq indikerar att det förmodligen rörde sig om en mycket kortvarig men mycket kraftig föhneffekt som blåste upp temperaturerna till de här nivåerna. Dagen innan rammade en kraftig storm landet. Upernarvik noterade då en byvind på 51 m/s medan Nuuk (Godthåb) rapporterade en byvind på 38 m/s. 

Havsisen bredde ut sig alltmer under månaden men låg ändå långt under vad som är normalt för årstiden. Geosummit på 3280 m höjd rapporterade som så många gånger förr den lägsta temperaturen i Arktis med -54,2° den 4. På lägre höjder var månadslägsta -42,6° uppmätt den 30 vid Eureka i Kanada.

Sydamerika – Repris på oktober

Stora delar av norra Sydamerika hade varmt eller mycket varmt väder.  Särskilt stora var överskotten i Brasilien där de i landets nordöstra del uppgick till 4-6,5 grader. I grannlandet Franska Guyana noterades sannolikt ett nytt nationellt värmerekord den 3 då temperaturen kom upp i 37,9° vid Saint Laurent. Historiskt sett finns högre noteringar men av mer dubiös karaktär. 

I norra Argentina var det precis som i oktober kyligt vårväder med underskott på som mest 2-3 grader. 

El Niño nådde sannolikt sin kulmen

Det fortsatte att vara stora temperaturöverskott i farvattnen 5°N och 5°S om ekvatorn väster om Sydamerika. Enligt NOAA var den veckovisa temperaturavvikelsen i det så kallade Niño 3.4 – området som mest uppe i +3,1°. Sannolikt har årets El Niño nu nått sin kulmen då en viss minskning av överskotten syntes under slutet av månaden och inledningen av december.

El Niño-områden
5° norr och söder om ekvatorn samt mellan longitud 120°W och 170°W i Stilla havet ligger det så kallade Niño 3.4-området. Källa: NOAA. Förstora Bild

Afrika

Även i november blev det en varm månad i norra Afrika. I Egypten förekom mindre områden med överskott på 2 grader. I Sydafrika kom Vioolsdrif upp i 45,8° den 30 vilket även blev månadens högsta temperatur.

Som så ofta i Afrika så noterades månadens lägsta temperatur i höglänta Buffelsfontein i Sydafrika. Dock fick stationen den här månaden dela förstaplatsen med Sutherland och Barkly East, också de belägna i Sydafrika, som den 3 observerade -2,6° medan Buffelsfonteins värde uppmättes den 23.

På den franska ön Reunion föll 106 mm den 19 i Bellecombe vilket var en av månadens största dygnsmängder i världsdelen.

Australien/Oceanien – mycket varm månad

Det blev en varm vårmånad i Australien med överskott på 2-3 grader i de inre delarna av Australien. För delstaterna Queensland och Western Australia var detta den näst varmaste novembermånaden efter 2014 respektive 2006. Månadens högsta temperatur stod Roeburne Aero i Western Australia för då man kom upp i 46,8° den 15.

I delstaten South Australia förekom för det området stora mängder regn den 4-5. I Georgetown där man mätt nederbörd sedan 1883 slogs det gamla novemberrekordet på 44,5 mm från 1889 då man den 5 fick 47,0 mm där. Ytterligare 10 stationer med mer än 100-åriga mätserier fick de här dygnen nya eller tangerade dygnsnederbördsrekord. För stationen Koolunga med 131 års mätningar blev det inte bara nytt dygnsnederbördsrekord utan även den blötaste novembermånaden som observerats där då det totalt föll 91 mm under månaden. Det tidigare novemberrekordet härrörde från 1903 då det kom 89 mm där.

I Nya Zeeland blev månaden däremot normal eller något kyligare än normalt. Månadens lägsta temperatur blev -5,6° och uppmättes dels den 5 i Snowdon på Nya Zeeland och dels den 27 i Dinner Plain i Australiens delstat Victoria. Den största dygnsmängden blev 166 mm och uppmättes den 26 vid Mount Cook Village på Nya Zeeland.

I Oceanien hade flera stationer på Hawaii sin absolut varmaste novembermånad. 

Antarktis – Tämligen normal utbredning av havsis 

Den sista vårmånaden på Antarktis blev tämligen normal med mindre avvikelser både uppåt och nedåt. Månadens lägsta temperatur blev -60,2° och uppmättes vid Concordia den 2. Månadens högsta temperatur noterades den 29 då Base Esperanza kom upp i 10,1°. Havsisens utbredning kring Antarktis låg under större delen av månaden något över den normala.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.