November 2015 - Fortsatt låga flöden i delar av landet

Vattenflödena var i november låga på många håll i landet, medan västra Götaland hade flöden över de normala. Under månaden la sig snön i stora delar av Norrland och norra Svealand.

Vattenföring

I början av november var vattenflödena låga i landets södra delar och i östra Götaland, i Svealand och i sydöstra Norrland var flödena fortsatt låga under månaden. I västra Götaland steg flödena och var i slutet av november över de normala för månaden. Norra och sydvästra Norrland hade normala flöden.

Vattenföring vid 20 mätstationer november 2015 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren hade alla nivåer nära de normala för årstiden. Vattennivån i Storsjön var något över den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar november 2015 (78 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var över den normala i delar av nordöstra Norrland och under den normala i sydöstra Götaland. Övriga delar av landet hade normal markvattenhalt.

Snö

I början av november fanns snö bara i de norra fjälltrakterna. Snögränsen flyttades sedan söderut och i slutet av månaden fanns snö i stora delar av Norrland och i norra Svealand. Det föll även snö längre söderut i landet, men snötäcket där blev inte långvarigt.

Över lag fanns mindre snö än normalt i landet, förutom i delar av nordöstra Norrland, som hade mer snö än normalt.

Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 november 2015.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 november 2015. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2015.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2015. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 november 2015 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer, 15 november 2015 enligt SGU Förstora Bild

Grundvattennivåerna var för årstiden nära de normala i stora delar av landet. Götaland och Norrlandskusten upp till Norrbottens län hade nivåer under eller mycket under de normala. Fjällkedjan samt Norrbottens län hade nivåer över eller mycket över de normala.

En nederbördsfattig oktobermånad har bidragit till låga nivåer speciellt i små magasin. En i allmänhet nederbördsrikare november har medfört att grundvattennivåerna på många platser återhämtat sig.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har i allmänhet sjunkit med ca 10–30 cm i stora delar av Norrland. Längs fjällkedjan och västra Götaland har nivåerna stigit med upp till 50 cm.