Mars 2019 - Höga vågor på västkusten

Det var inget direkt högt eller lågt vattenstånd under månaden men däremot några snabba förändringar i Skanör. Månadens högsta signifikanta våghöjd 6,6 meter noterades vid Väderöarna vilket var ett marsrekord för mätplatsen. Isvintern gjorde comeback och kall luft gjorde att områden återigen blev istäckta.

Isvintern gjorde comeback

Med skiftet till mars månad följde en omläggning i väderläget, nu med sydligare banor för lågtrycken. Kall luft strömmade ner över landet, och efter en vecka var Bottenviken och Norra Kvarken åter helt istäckta. Nyis bildades även längs kusten i Bottenhavet, men ett lågtryck med sydvästvindar som passerade Bottniska viken den 8-9 skingrade den tunna isen. Den friska nordanvinden som följde på lågtrycket drev isen söderut i Bottenviken, men de öppna områdena täcktes snabbt av nyis. I kylan som då rådde behövdes inte många timmar för att is skulle bildas.

Under de sista två veckorna i mars gav lågtryck på Norra Ishavet mestadels hårda västvindar över norra Sverige. Isen i Bottenviken samlades på den finska sidan, och den svenska sidan var mer eller mindre isfri utanför skärgården. I samband med att kalluft tillfälligt strömmade söderut den 25 frös Bottenviken tillfälligt igen, men nyisen bröts snart upp när vinden ökade. Vid månadens slut var Bottenviken delad itu med upp till 50 cm tjock mycket tät drivis i den östra halvan, och öppet vatten i den västra. Längre söderut var isvintern i stort sett förbi, och ytvattentemperaturen i Östersjön hade börjat stiga någon enstaka grad.

Inga nya rekord noterades för ytvattentemperaturen under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2019 (74 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2019. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av mars var vattenståndet omkring det normala i södra Sverige. I de norra delarna var vattenståndet omkring 40 cm under det normala. Under månaden var det inget extremt vattenstånd åt något håll men några snabba förändringar i främst Skanör observerades i samband med lågtryckspassager.

I slutet av februari rörde sig ett lågtryck bort från Sverige österut och i början av mars berörde ett högtryck tillfälligt södra Sverige. I samband med detta sjönk vattenståndet i södra Sverige. Vid Kungsholmsfort sjönk det från +29 cm till -28 cm.

Den 4-5 passerade ett lågtryck södra Sverige och i samband med detta var det först en sydvästlig vind som sedan gick över till en nordostlig vind på Östersjön. Vattnet pressades i motsatt riktning. I Skanör sjönk det först till -56 cm för att sedan stiga till + 56 cm 16 timmar senare. Kungsholmsfort hade + 44 cm och Stockholm + 33 cm som högst.

Den 8 passerade ett lågtryck mellersta Sverige med sydvästliga vindar på Östersjön. Denna gång sjönk vattenståndet i Skanör till -63 cm viket blir månadens lägsta observation. Kungsholmsfort hade -35 cm.

Den 17-18 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och längs västkusten var det en sydvästlig vind på cirka 20 m/s som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +91 cm. Smögen hade +82 cm och Göteborg +78 cm.

Efter detta var det inga större förändringar i vattenstånden utan de höll sig kvar på ungefär samma nivåer månaden ut.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2019 (140 kB, pdf)

Höga vågor

I mars passerade flera lågtryck och det var få lugna perioder med små vågor. Det observerades signifikanta våghöjder* på över 3 meter vid flera tillfällen och på västkusten 6,6 meter.

Den 7-8 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,4 meter. På Östersjön blåste det 16 m/s från sydväst och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter.

Den 17-18 passerade ett lågtryck södra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på cirka 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 6,6 meter. Brofjorden registrerade en signifikant våghöjd på 5,0 meter. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden 2,7 meter registrerades.

Vid Väderöarna var detta den högsta marsobservationen sedan mätningarna startade 2005. Den tidigare högsta marsnoteringen vid Väderöarna är 6,1 meter från 2007. Almagrundet på ostkusten har marsrekordet på 7,8 meter från 26 mars 1997.

Den 23 rörde sig ett lågtryck in över Norska havet. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,9 meter. På Bottenhavet var det en sydvästlig vind på 16 m/s och på finska sidan av Bottenviken registrerade man en signifikant våghöjd på 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund mars 2019. Förstora Bild