Mars 2016 - Istillväxt varvat med mildare perioder

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden noterades den 2-3 på västkusten. Våghöjderna var också relativt små och den högsta signifikanta våghöjden på 3 meter observerades den 2 vid Väderöarna. Perioder med istillväxt varvades med mildare perioder över Bottenviken. Mot slutet av månaden var yttemperaturerna i södra Sveriges farvatten 3-5 grader vilket var någon grad över det normala.

Perioder med istillväxt i norr varvat med mildare perioder

Månaden inleddes med lågtrycksaktivitet över södra Sverige, med snöfallsområden som vandrade norrut och sydostliga vindar över Bottniska viken. Råkar bildades utmed finska kusten i Bottenviken men de täcktes snabbt av nyis. I mitten av månaden strömmade mycket mild luft in över norra Skandinavien med friska västliga vindar. Den 15, då rekordtemperaturer uppmättes i Norrbotten, bildades en stor råk i södra och västra Bottenviken, medan den grövre isen som var 20-60 cm samlades i nordost.

Kring den 18 strömmade åter kall luft ner över Bottniska viken, nyis lade sig snabbt i öppna områden och större delen av Bottenviken, norra Kvarken och nordligaste Bottenhavet blev istäckt de kommande dagarna.

Mot slutet av månaden började mildare luft att strömma upp över landet med syd- eller sydvästvindar. Isfältet i norra Kvarken och Bottenviken bröt åter upp och packades mot den grövre isen i den nordöstra delen. Isen längre söderut i skärgårdar, Mälaren och Vänern fortsatte att smälta och ruttna, och det blev i stort sett isfritt upp till södra Bottenhavet.  

Ytvattentemperaturen steg sakta i södra Sveriges farvatten och var allmänt 3-5 grader i slutet av månaden, vilket var någon grad högre än den normala.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2016 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 mars 2016
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 mars 2016. Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2016
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

I mars var det små variationer i vattenstånden och det hände inte så mycket. Vid inledningen av månaden var vattenståndet cirka 20 cm över det normala i de östra farvattnen medan vattenståndet var något under det normala i de västra.

Den 1-2 var det en sydostlig vind på 13 m/s längs västkusten som pressade vattnet ut från kusten. I Viken registrerades månadens lägsta vattenstånd till -82 cm. Detta var den tredje lägsta marsobservationen sedan mätningarna startade där 1976. Kungsvik hade -67 cm och Uddevalla -63 cm.

Sedan vred vinden mot sydväst i de södra delarna och vattnet pressades in mot kusten igen. Den 3 registrerades månadens högsta vattenstånd i Onsala och Göteborg med +57 cm. Kungsvik hade +46 cm och Uddevalla +56 cm.

Mot mitten av månaden blev vädret högtrycksbetonat och vattenstånden sjönk. Omkring den 18 noterades de lägsta vattenstånden i de östra farvattnen. Haparanda hade -47 cm, Ratan -46 cm och Kalix samt Spikarna -45 cm.

Mot slutet av månaden gjorde sig lågtrycken påminda igen och vattenstånden började stiga. Natten till den 28 var det en sydlig vind på 16 m/s över Bottenviken och vattnet pressades norrut. I Kalix steg det till +46 cm, Haparanda till +43 cm och Furuögrund hade +49 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2016 (127 kB, pdf)

Höga vågor

I mars var det relativt små våghöjder och den högsta observerade signifikanta våghöjden* var 3 meter.

Den 2 gav ett lågtryck på Norska havet en sydostlig vind på 13 m/s längs västkusten. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,0 meter. Vilket blev månadens högsta observation.

Den 7 berörde ett lågtryck södra Sverige och över Östersjön var det en sydlig vind på 10 m/s. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 1,7 meter.

Den 18 befann ett lågtryck öster om Sverige. Över Östersjön var det en nordlig vind på 11 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 1,7 m. På Bottenhavet blåste det nord 14 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,5 meter.

Den 27 rörde sig ett lågtryck upp längs Norska havet. Längs västkusten var det en sydlig vind på 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,8 meter. På Östersjön blåste det 13 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter. På Bottenviken blåste det 13 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund mars 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund mars 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2016. Förstora Bild