Mars 2016 - Lugn snösmältning i södra Sverige

Under mars månad fick stora delar av landet vårtemperaturer. Detta medförde snösmältning men inga kraftigare vårflöden uppmättes.

Vattenföring

Under merparten av mars månad bidrog positiva dygnstemperaturer till att snön smälte av dagtid i stora delar av landet. Nattetid sjönk temperaturerna under nollstrecket vilket gjorde att snösmältningen saktades ned.

Det föll inte mycket nederbörd vilket gav beskedliga vårflöden i Svealand och Götaland. Vattenföringen i de norra delarna i landet var fortsatt låg under mars månad men något ökande mot slutet av månaden.

I sydöstra delarna av landet inklusive Öland och Gotland var vattenföringen under det normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer i mars 2016 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vänerns vattenstånd låg under mars månad över månadsmedelvärdet. Vattenståndet var mot slutet av månaden sjunkande.

Mälarens och Hjälmarens vattenstånd var något under månadsmedelvärdet. Hjälmarens vattenstånd ökade något under slutet av månaden.

Vätterns och Storsjöns vattenstånd låg kring månadsmedelvärdet. Storsjöns vattenstånd minskade under månaden men minskningen planade av mot slutet av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar mars 2016 (78 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var något över det normala för årstiden i stora delar av landet förutom i sydöstra delarna av Götaland inklusive Öland och Gotland samt i delar av fjällkedjan där den var något lägre än normalt.

Snö

Under mars månad låg det mycket mindre snö än normalt i Götaland och stora delar av Svealand. I stora delar av Norrland låg det mindre än normalt eller kring det normala. Enda större område där det låg mer snö än normalt var ett område i centrala Norrbottens län, där det låg normalt eller något mer snö än normalt.

I slutet av månaden var det barmark i Götaland och stora delar av Svealand medan stora delar av Norrland fortfarande täcktes av snö.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 mars 2016. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 mars 2016.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 mars 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 mars 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer, 15 mars 2016 enligt SGU. Förstora Bild

Blekinge, Kalmar och Gotlands län hade nivåer under eller mycket under de normala för årstiden. Västra Götaland, Värmland, Dalarna och norra Norrland hade nivåer över de normala. Resterande delar av landet hade nivåer nära de normala för årstiden.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan februari generellt sjunkit med 5–25 cm i Norrland. Södra delarna av landet har i de flesta fall i stort sett oförändrade nivåer.

I grunda grävda brunnar i stora delar av östra Svealand och Götaland kan det uppstå problem med grundvattentillgången.

För stora magasin längs östkusten från Blekinge till och med Västernorrland kan de låga nivåerna för årstiden ha betydelse för den allmänna vattenförsörjningen.