Mars 2014 - Havsisen luckras upp

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades i Skanör inom loppet av 10 timmar. Vid 3 tillfällen steg den signifikanta våghöjden över 3 meter. Under månadens andra hälft började isen i Bottenhavet att luckras upp.

Isarna luckras upp

Isläget i norra Bottenviken var fastlåst under den första halvan av mars. Gränsen till öppet vatten gick från Pite-inloppet och ostvart via Falkens grund till Marjaniemi på den finska sidan. Norr om denna låg kompakt 30-50 cm tjock is med en långsträckt stampisvall invid iskanten.

Därefter började isen till sjöss på den svenska sidan att luckras upp i samband med perioder med sydostliga vindar och litet varmare väder. Tidvis löpte sjöfarten i stort sett obehindrad till Luleå.

De kvarvarande isarna i Bottenhavets vikar och hamnar ruttnade snabbt i slutet av månaden.

Ytvattentemperaturen till sjöss i Bottenhavet och Östersjön ökande endast marginellt under de sista två veckorna till 2-4 grader. Längs västkusten var det också långt ifrån badbart med endast cirka 6 grader vid månadsskiftet.

Ytvattentemperatur i kustvatten mars 2014

Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2014
Is och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2014. Förstora Bild
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2014
Is och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2014. Förstora Bild

Vattenstånd omkring det normala

Månaden inleddes med vattenstånd omkring det normala på samtliga platser längst kusterna.

Natten till den 15 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längs västkusten var det en nordvästlig vind på ca 20 m/s som pressade vattnet söderut. I Viken steg vattenståndet till +77 cm. Över Östersjön var det en sydvästlig kuling som pressade vattnet åt nordost. I Skanör sjönk då vattenståndet till -120 cm vilket var månadens lägsta notering. Som störst skillnad mellan Skanör och Viken var det vid 9-tiden på morgonen då differensen var 152 cm. När vinden sedan avtog steg vattenståndet snabbt. På mindre än 10 timmar steg det med 200 cm i Skanör till nivån +81 cm vilket var det högsta vattenståndet som noterades under månaden. I Kungsholmsfort steg det från -48 till +46 cm på 8 timmar.

Den 16 när lågtrycket passerat var det en nordlig vind över Bottenviken som pressade vattnet söderut. Kalix hade då -52 cm och Ratan -41 cm.

Mot slutet av månaden växte ett högtryck in över landet och vattenstånden sjönk. Kungsvik hade sitt månadslägsta den 27 med -68 cm.

 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i mars 2014.

Höga vågor

Flera lågtryckspassager gav upphov till höga vågor vid ett flertal tillfällen.

Natten mot den 8 rörde sig ett lågtryck upp över Norska havet. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på ca 20 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* till 3,7 meter. På ostkusten var det en sydlig vind på 13 m/s. Bojen vid Knolls grund registrerade då en signifikant våghöjd på 2,8 meter.

Natten mot den 15 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. Längst västkusten var det en sydvästlig vind på ca 20 m/s som vred mot nordväst. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,9 meter. På morgonen var det en nordvästlig vind på 22 m/s mellan Öland och Gotland. Då registrerades månadens högsta signifikanta våghöjd till 4,0 meter vid Knolls Grund.

På morgonen den 17 var det en västlig kuling längst västkusten och den signifikanta våghöjden steg till 3,3 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i mars 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i mars 2014. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna mars 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i mars 2014. Förstora Bild