Mars 2014 - Milt i Europa, ryska Arktis och Asien

Mars bjöd på fortsatt bister kyla i Nordamerika medan ryska Arktis, Europa och Asien dominerades av milt väder. I Arktis nådde havsisen sitt årliga säsongsmaximum den 21, vilket var både det femte senaste datumet samt den femte lägsta maximiutbredning sedan regelbundna satellitobservationer inleddes 1979.

Global temperaturanomali mars 2014
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i mars 2014 (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

Europa

Mars blev mild eller i östra Europa mycket mild. De största avvikelserna hade Vitryssland och Ukraina där det lokalt var 7 grader varmare än normalt.

Den 9 uppmättes för årstiden extremt höga temperaturer med omkring 20° på flera håll i Tyskland. I Aachen, Bremen och Hamburg där temperaturdata finns från 1891, 1890 samt 1890 var detta de högsta temperaturerna som uppmätts (20,8°, 19,5° samt 20,0°) där under perioden 1-10 mars.

I Centraleuropa fick man en försmak av sommarvärme då rekordhöga temperaturer rapporterades den 17-18 från bland annat Frankrike, Italien och Schweiz. I samband med kraftig föhn noterades 30,0° från Aosta i norra Italien den 18. Zenica i Bosnien-Hercegovina rapporterade 29,2°. Den mycket varma luften i kombination med svaga vindar gjorde att Paris drabbades av en ihärdig smog.

Medellufttryck över Europa i mars 2014.
Medellufttryck över Europa i mars 2014. Förstora Bild

Nordamerika

Vädret blev till stor del en upprepning av februari med bister kyla över stora delar av kontinenten. På den kanadensiska sidan i närheten av Lake Superior var månaden lokalt 8 grader kallare än normalt.

I öster inleddes månaden med bitande kyla och efter att ett snöväder passerat klarnade det upp och temperaturerna sjönk då till rekordlåga nivåer. Baltimore i Maryland tangerade då sitt köldrekord för mars från 1873. Atlantic City i delstaten New Jersey där temperaturmätningar finns från 1874 och framåt slogs det gamla köldrekordet för mars.

Den 6 täcktes de stora sjöarna (Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Erie och Lake Ontario) till 92,2% av is vilket är den näst största isutbredningen som observerats där sedan mätningarna började 1977. Bara i februari 1979 har de fem sjöarna varit mer istäckta (94,7% den gången).

I västra USA och västra Mexiko fortsatte det istället att vara mycket varmt för årstiden med betydande temperaturöverskott. De största avvikelserna på 2-3 grader fick sydvästra USA och nordvästra Mexiko. Även i Alaska var det milt med överskott på allmänt 1-4 grader med de största avvikelserna närmast Ishavskusten.

Den 22 drabbades Oso i den amerikanska delstaten Washington av omfattande översvämningar i samband med kraftigt regn. Detta gav upphov till ett av de värsta jordskreden i amerikansk historia och minst 20 människor omkom då. En privat mätstation drygt 16 km väster om olycksplatsen uppmätte sammanlagt omkring 350 mm under en 30-dygnsperiod.

Asien

Milt eller mycket milt väder dominerade i stora delar av Asien. I Indien, Pakistan samt sydöstra Iran fick man dock en lite kyligare månad än normalt.

I början av månaden nådde den tropiska cyklonen Faxai kortvarigt orkanstyrka vilket är tidigt även för västra Stilla havets del.
 

Arktis

Större delen av Arktis fick temperaturer över eller mycket över de normala. De största avvikelserna återfanns i de västra delarna av ryska Arktis och på Svalbard med 7-10 grader över de normala.

Den 21 mars kulminerade havsisens utbredning med 14,91 miljoner km². Detta var det femte lägsta maximumet av havsisen sedan regelbundna analyser av havsisens utbredning inleddes på 1970-talet. Det var dessutom det femte senaste datumet som havsisens maximum nåddes. Det senaste datumet är från den 31 mars 2010.

På Grönland rapporterade Geosummit (3 255 m öh) den 23 säsongens lägsta temperatur (-63,3°) på norra halvklotet.

Sydamerika

Mars blev sammantaget varmare än normalt i Sydamerika med de största avvikelserna på omkring 2 grader i delar av Brasilien. I norra Argentina samt i Uruguay blev månaden drygt 1 grad kyligare än normalt.

Afrika/Indiska oceanen

I Egypten drabbades den normalt sett snustorra stationen Luxor av ett oväntat kraftigt regn den 9-10. Sammanlagt föll då 30 mm regn. Detta värde skall ställas mot det faktum att Luxors normala årsnederbörd är 1,4 mm. Även i Assuan föll regnet. Mängden var dock "bara" 15 mm men var trots det den första mätbara nederbörden där sedan oktober 2012.

Den 12 föll en intensiv hagelskur över Eritreas huvudstad Asmara.

På månadens sista dag rörde sig den mycket kraftfulla tropiska orkanen Hellen in över Madagaskar som en kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Hellen blev därmed en av de absolut intensivaste tropiska orkaner som uppträtt i Mozambiquekanalen mellan Afrika och Madagaskar.

Australien/Oceanien

Det blev en mild eller mycket mild höstmånad i Australien. Den 3-5 mars drog en oerhört kraftig mellanbreddscyklon in över Sydön på Nya Zeeland. Christchurch drabbades av översvämningar och de ymnigaste regnen på minst 40 år. Totalt föll 123 mm den 4 mars. Detta är den största dygnsnederbörden som observerats där i mars. Under en normal marsmånad får staden bara 45 mm. Sammantaget blev det den blötaste marsmånaden som observerats i Christchurch där nederbördsmätningarna går tillbaka till 1873.

Den 10 befann sig tre tropiska cykloner samtidigt utanför Australiens kust. Endast en av dessa, Gillian, berörde land. Efter att ha rört sig på en bana norr om Australien och vidare ut över södra Indiska oceanen intensifierades Gillian snabbt och nådde den 24 kortvarigt Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5.

Den 26-27 fick Yeppoon i sydöstra Queensland i Australien sammanlagt 557 mm regn.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 30,0° den 18 Aosta, Italien
 • -35,8° den 18 Nikkaluokta, Sverige
 • 144 mm den 23 Vogel, Schweiz

Asien

 • 43,5° den 30 Bhira, Indien
 • -51,8° den 2 Ekyuchchyu, Sibirien
 • 364 mm den 13 Yakoshima, Japan

Arktis

 • 10,8° den 30 Narsarsuaq, Grönland
 • -63,3° den 23 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -47,0° den 17 Eureka, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 41,4° den 20 San Miguel, El salvador
 • -49,2° den 5 Lac Benoit, Kanada
 • 200 mm den 29 Cuetzalan, Mexiko

Sydamerika

 • 39,8° den 21 och 29 Valledupar, Colombia
 • -13,0° den 30 Vilacota, Peru (4 400 möh)
 • 213 mm den 18 Torres, Brasilien

Antarktis

 • 6,8° den 6 Vernadsky
 • -74,5° den 23 Dome A (4 100 möh)

Afrika

 • 45,5° den 30 N'Guigmi, Niger
 • -5,0° den 11 Izana, Kanarieöarna (2 371 möh)
 • 210 mm den 14 Taolagnaro, Madagaskar

Australien/Oceanien

 • 44,6° den 7 Roeburne, Australien
 • -3,3° den 25 Pukaki, Nya Zeeland
 • 416 mm den 26 Yeppoon, Australien
Temperaturextremer mars 2014
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i mars 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera