Maj 2019 - Rekordhögt vattenstånd i Bottenviken

Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades i Bottenviken. I Kalix observerades ett nytt majrekord för högt vattenstånd. Våghöjderna var högst i början och slutet av månaden. Den högsta signifikanta våghöjden observerades vid Brofjorden. Isen luckrades snabbt upp, drev ut till havs och smälte och sedan stadig uppvärmning av ytvattnet.

Uppvärmning och avsmältning

En blåsig och lågtrycksbetonad inledning på maj bröt upp den kvarvarande ruttna fastisen, i Bottenvikens norra skärgård, som då täckte drygt 10 000 kvadratkilometer. Isen drev ut till havs och smälte snabbt. Till mitten av månaden var all is borta och säsongens sista iskarta publicerades 14 maj.

När isen så var borta värmdes ytvattnet snabbt upp i Bottenviken och var i slutet på månaden 4-6 grader i de centrala delarna. Temperaturen i Bottenhavet och Västerhavet steg med cirka 2 grader under månaden, till 5-6 grader respektive 11-12 grader. Störst temperaturskillnad blev det i Östersjön där ytvattentemperaturen i de centrala delarna steg från 5-7 grader i början på månaden till 9-10 grader i slutet. Generellt låg månadens medelvärde för yttemperaturen något övre det normala, dock var Finngrundet nära det tidigare lägsta rekordet för maj från 2007 på 2,5°.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2019 (75 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 maj 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 maj 2019. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 maj 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 maj 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Vattenståndet var omkring eller något under det normala vid inledningen av maj.

Den 2-3 befann sig ett lågtryck öster om Sverige. På Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet söderut och månadens lägsta vattenstånd observerades i Furuögrund med -60 cm.

På västkusten hände inte så mycket med vattenståndet de två första veckorna. Omkring den 14 växte ett högtryck in över södra Sverige och vattenstånden sjönk i de västra farvattnen. Kungsvik hade -53 cm, Smögen -49 cm och Göteborg -42 cm vid mitten av månaden. Sedan började lågtryck passera landet och vattenståndet steg återigen på västkusten.

I Stockholm var det små variationer under månaden. Det lägsta vattenståndet observerades den 1 maj med -28 cm och det högsta 31 maj med +11cm.

Under månadens sista dagar passerade flera lågtryck upp över Sverige. På de norra farvattnen var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. I Ratan observerades +48 cm och det var den näst högsta majobservationen på platsen sedan mätningarna startade 1891. Månadens högsta vattenstånd noterades i Kalix med +90 cm vilket var den högsta majobservationen på platsen sedan mätningarna startade 1974. Detta är för övrigt det högsta vattenståndet som mätts upp en majmånad längs svenska kusten av Bottenviken. På finska sidan rapporterades det om ännu högre vattenstånd där Kemi hade +124 cm.

Högsta majobservationerna för Kalix (startår 1974)

 År Medelvattenstånd i cm

2019

90

2007

63

2012

59

2015

56

1982

52

Högsta majobservationerna i Ratan (startår 1891)

 År Medelvattenstånd i cm

2007

49

2019

48

2015

45

1982

43

1927

42

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2019 (139 kB, pdf)

Höga vågor

De högsta vågorna i maj observerades i början och slutet av månaden med en lugnare del i mitten.

Den 2 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och på Bottenhavet var det nordlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden* vid Finngrundet steg till 3,2 meter.

Den 5 var det en sydvästlig vind längs västkusten på 11 m/s. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter och vid Väderöarna till 2,2 meter.

I mitten av månaden var det en något lugnare period och den signifikanta våghöjden höll sig under 2 meter.

Den 26 passerade ett lågtryck mellersta Sverige och på västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades då i Brofjorden med 3,6 meter och Väderöarna registrerade 3,0 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2019. Förstora Bild