Juni 2021 - Sjösprång kring Varberg och Falkenberg

Det var små rörelser i vattenstånden under juni 2021 och de högsta samt lägsta observerades i de västra farvattnen. I samband med en frontpassage med åska så observerades ett sjösprång kring Varberg och Falkenberg. Det var förhållandevis små signifikanta våghöjder i juni. Ytvattentemperaturerna var höga i de sydöstra farvattnen och Hoburgen noterade ett nytt junirekord. I norr gjorde ihärdiga sydvästvindar att det lokalt var kallt hela månaden. I de västra farvattnen var månadsmedlen något under det normala.

Ytvattentemperatur

Inledningen av juni var mycket varm och ett högtrycksbetonat väder bidrog till att ytvattnet snabbt värmdes upp i samtliga havsbassänger. Redan kring den 10 var det allmänt 17-18 grader i centrala Östersjön och i Bottenviken hade då ytvattentemperaturen stigit till cirka 13 grader.

Därefter blev det en blåsigare period, med svalare sydvästliga vindar över landet. Kallare djupvatten vällde då upp till ytan längs den svenska ostkusten och i de centrala havsbassängerna sjönk åter ytvattentemperaturen med flera grader i mitten av månaden. Så sent som på dagen före midsommarafton var det fortfarande under 10 grader i ytvattentemperatur i centrala Bottenviken och centrala Bottenhavet.

Varmare luft avancerade åter upp över de södra havsområdena från sydost i midsommarveckan och senare även upp över Bottniska viken. Uppvärmningen av ytvattnet tog därmed åter fart. I Östersjön blev det i slutet av månaden allmänt 17-21 grader i ytvattentemperatur och lokalt varmare, framförallt i de östra delarna. I Västerhavet var det i slutet av månaden 16-19 grader i ytvattnet, i Bottenhavet och i Bottenviken 13-17 grader, men lokalt varmare närmast kusten.

Notera att på grund av ihärdiga sydvästvindar så var det lokalt vid södra Bottenvikskusten kallt vid ytan hela månaden och Ratan hade som högst 11,6 grader.

Ett nytt maximirekord i ytvattentemperatur för juni noterades vid Hoburgen med 21,4 grader. Det förra rekordet var från föregående juni med 20,1 grader. Månadsmedeltemperaturen i ytvattnet var i Östersjön, Bottenhavet och Vänern 1-2 grader högre än jämförelseperioden 2006-2020. I övriga havsbassänger nära eller något under den normala.

Ytvattentemperatur i juni 2021
Ytvattentemperatur i juni 2021 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2021. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2021. Förstora Bild

 

Vattenstånd

Juni inleddes med vattenstånd* omkring det normala eller något under på de norra farvattnen. Inga nya rekord observerades, månadsmedelen var något under det normala och det var inga större fluktuationer under månaden. Detta är ett ganska normalt beteende för att vara en junimånad.

Under månadens första 10 dygn var vädret högtrycksbetonat. På de östra farvattnen hände det inte så mycket med vattenstånden och de hamnade på omkring -20 cm.

Månadens lägsta vattenstånd noterades i Kungsvik den 3 då sjönk det till -56 cm. Smögen hade -48 cm och Göteborg -38 cm.

Den 12 berörde ett lågtryck Skandinavien och en nordvästlig vind längs västkusten pressade vattnet nedåt Öresund. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Viken med +51 cm.

Den 14-15 var det en sydvästlig vind som pressade vattnet norrut på Bottenviken och i Kalix steg det till +37 cm och i Spikarna till +18 cm.

Väderkarta 20 juni 2021
Frontpassage med åska som genererade sjösprång. Illustration SMHI

Den 19-20 juni passerade fronter med åska över landets södra delar. I samband med detta fick SMHI in uppgifter om att det varit konstiga vattenståndsrörelser kring Onsala. Vid närmare kontroll visade det sig att det uppstått ett sjösprång i samband med att en åskfront hade passerat. Störst utslag var det kring Varberg för att sedan klinga av söderut och norrut. Med ett intervall på 10 minuter sjönk respektive steg vattenståndet med som mest 50 centimeter och det hela varade i lite mer än en timme.

Sjösprång
Sjösprång kring Varberg och Falkenberg. Illustration SMHI Förstora Bild

 Läs mer om sjösprång

Sedan hände inte så mycket mer med vattenstånden i slutet av månaden utan det höll sig omkring det normala på samtliga platser.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2021 (387 kB, pdf)

Höga vågor

I juni var den signifikanta våghöjden* under 3 meter hela månaden på samtliga platser vilket är lite ovanligt. Tittar man på månadsmedel så var de ganska normala för att vara en junimånad.

På månadens första dag var det en nordostlig vind på Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 1,5 meter. Vid Huvudskär ost så noterades en signifikant våghöjd på 1,1 meter.

Nästa tillfälle med högra vågor var den 14-15 då ett lågtryck passerade Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Brofjorden där den steg till 2,9 meter och Väderöarna hade 2,8 meter. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 11 m/s och Huvudskär ost noterade höjden 1,8 meter. På Bottenhavet blåste det sydväst 22 m/s och vid Finngrundet observerades höjden 2,1 meter.

Den 22 blev det återigen lite högre vågor. På västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Både Brofjorden och Väderöarna observerade signifikanta våghöjder på 2,4 meter. På Bottenhavet var det en nordlig vind på 12 m/s och vid Finngrundet steg våghöjden till 1,6 meter.

Den 30 var det en nordlig vind på 14 m/s på Östersjön och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,0 meter medan den vid Huvudskär ost steg till 1,6 meter.

För Väderöarnas del så var maximivärdet för den signifikanta våghöjden för juni 2,8 meter, vilket är det näst lägsta sedan mätningarna startade 2005. Det lägsta maximivärdet för juni 2,7 meter är från 2016.

För Huvudskär ost är motsvarande maximivärde för juni 1,8 meter. Vilket är det näst lägsta sedan mätningarna startade 2001. Det lägsta maximivärdet för juni är 1,7 meter från 2013.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2021. Förstora Bild