Juni 2020 - Nya rekord för ytvattentemperatur

Uppvärmningen av ytvattentemperaturen gick trögt den första veckan men sen tog den fart och under den andra halvan sattes flera rekord. Högst temperatur hade Väderöarna med 23,7ºC. Det var inte så stora variationer i vattenståndet under månaden. Det högsta observerades i norr och det lägsta i söder. Det var normala signifikanta våghöjder för att vara en junimånad. De högsta vågorna observerades vid Huvudskär.

Värmen kopplades in på allvar, och vattentemperaturen steg med flera grader per vecka

Efter den långsamma uppvärmningen under den överlag kyliga majmånaden var det dags för sommarens intåg. Det var visserligen lite trögt även den första juniveckan, men från den 8 var solvärmen inkopplad för fullt. Ytvattnet i haven runt Sverige svarade villigt på instrålningen, och vid de flesta stationerna ökade temperaturen med flera grader i veckan fram till midsommar. Den sista juniveckan var det en del blåst som blandade om ytvattnet, och temperaturen i det ytligaste skiktet sjönk därför med några grader.

Spännvidden på temperaturen var mycket stor. På flertalet stationer var det runt tio graders skillnad mellan min- och maxtemperaturen för månaden, vid Finngrundet nästan 15 grader. Av stationerna i tabellen var det bara Furuögrund som inte satte nytt maxrekord för juni, men det var bara två tiondels grader ifrån.

För Väderöarnas del var 23,7ºC den högsta observationen oavsett månad sedan mätningarna startade 2005.

Ytvattentemperatur i juni 2020.
Ytvattentemperatur i juni 2020. Förstora Bild

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2020 (84 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2020. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2020.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid inledningen av juni var vattenståndet* något under det normala på västkusten och omkring det normala på ostkusten. Månadsmedlen var omkring det normala i de södra farvattnen men längre norrut hamnade de under det normala. Det lägsta vattenståndet observerades i söder och det högsta i norr.

I början av månaden försköts ett högtryck åt öster och lågtryck närmade sig från väster. Detta fick till följd att vattenståndet steg på västkusten från omkring -30 cm till +30 cm under månadens första vecka.

Den 6 rörde sig ett lågtryck upp över norra Skandinavien med sydvästlig vind. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och i Skanör sjönk det från +23 cm till -54 cm på 12 timmar för att sedan stiga till -3 cm. I Kungsholmsfort var förfarandet detsamma och det sjönk från +14 cm till -29 cm. På Bottenhavet pressades vattnet norrut och i Kalix noterades månadens högsta vattenstånd till +71 cm.

Sedan följde en period med mestadels högtrycksbetonat väder och det hände inte så mycket med vattenstånden utan de höll sig omkring det normala.

Omkring den 27 började ett lågtryck närma sig västerifrån med sydvästliga vindar som följd och vattenståndet steg längs västkusten dag för dag. På månadens sista dag noterade Uddevalla +66 cm och både Kungsvik samt Göteborg hade +57 cm. På Östersjön pressades vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -56 cm.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2020 (138 kB, pdf)

Höga vågor

De högsta vågorna observerades vid tre olika tillfällen under månaden. Signifikanta våghöjder* på över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen. Inga nya rekord noterades. Fördelningen var ganska normal för en junimånad där lågtryck och högtryck varvades.

Den 6 rörde sig ett lågtryck upp över norra Skandinavien. På Östersjön var det en sydvästlig vind på 16 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd observerades vid Huvudskär med 3,6 meter. Knolls grund hade 3,3 meter.

Vid västkusten blåste det 18 m/s från sydväst och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,2 meter och vid Brofjorden till 2,5 meter.

På Bottenhavet blåste det 9 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 1,8 meter.

Den 22-23 passerade ett system med kallfronter södra Sverige. På väst- och ostkusten steg den signifikanta våghöjden i samband med dessa. Brofjorden registrerade en signifikant våghöjd på 2,2 meter och Huvudskär 1,6 meter.

I slutet av månaden berördes Skandinavien av ett omfattande lågtryckssystem. På västkusten var det en sydvästlig vind på 18 m/s. Innan juni gick över till juli hann Väderöarna registrera en signifikant våghöjd på 2,4 meter och Brofjorden 2,9 meter.

På Östersjön blåste det 13 m/s och Huvudskär noterade en signifikant våghöjd på 2,0 meter. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 1,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2020. Förstora Bild