Juni 2019 - Normala observationer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Vid kallfrontspassager med åska observerades snabba förändringar av vattenståndet. Den signifikanta våghöjden passerade 3 meter vid flera tillfällen vid västkusten. Uppvärmningen av ytvattnet tog fart vid några varmare perioder och kyldes av i samband med uppvällning av kallt djupvatten vid några tillfällen.

Ytvattentemperaturen

I början av månaden strömmade mycket varm luft upp över landet och snabbade på uppvärmningen av ytvattnet ända upp i norr. Den 6-8 nåddes närmast badtemperaturer utmed ostkusten med 14 till 16 grader i ytvattnet på flera platser.  

Därefter började svalare luft att strömma in från sydväst och uppvärmningen bromsade in. Vindarna gjorde också att kallare djupvatten vällde upp längs ostkusten och temperaturen i ytvattnet sjönk då snabbt flera grader. Den 9 sjönk ytvattentemperaturen vid Marviken i Östersjön från 16 till 12 grader på några timmar.

Nästa period med varmt väder inträffade i mitten av månaden fram till midsommar och uppvärmningen av ytvattnet tog åter fart.

Ytterligare några perioder med varmt väder inträffade under resten av månaden, framförallt i södra Sverige.

I slutet av månaden var det allmänt 15 till 19 grader i ytvattnet i Östersjön och Västerhavet, medan Bottniska viken hade 11 till 15 grader, med de högsta temperaturerna vid kusterna.

Månadens högsta ytvattentemperatur noterades vid Marviken i Östersjön den 30 med 19,4° och vid Väderöarna i Västerhavet den 28 med 19,0°.

Ytvattentemperatur i kustvatten juni 2019 (75 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2019. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

I juni var det små rörelser i vattenståndet. Vid månadens inledning var det omkring det normala från Kungsvik och vidare till Stockholm. Norr om Stockholm var det något över det normala. Månadsmedlen för juni hamnade strax under det normala.

De första 10 dygnen var det inga större förändringar och vattenståndet låg i stort sett kvar på samma nivå.

I samband med kallfrontspassager och åska den 3 och 12 juni kom det in rapporter om tendenser till små sjösprång. Den 3 rörde sig en sådan front från Bråviken och vidare mot Stockholm i nordost. Man kunde då se en vattenståndshöjning i Oxelösund och senare i Landsort.

Vattenståndsförändring 3 juni 2019 i Oxelösund och Landsort.
Vattenståndsförändring 3 juni 2019 i Oxelösund och Landsort. Förstora Bild
Väderläget 12 juni kl 00 UTC 2019
Väderläget 12 juni kl 00 UTC 2019 Förstora Bild

Den 12 var det Blekinges kust som berördes av en front med åska. Då steg vattenståndet snabbt från 12 cm till 55 cm.

Vattenståndsförändring 12 juni i Karlshamn.
Vattenståndsförändring 12 juni i Karlshamn. Förstora Bild

Den 11-12 var det en nordostlig vind över Sverige. I Bottenviken och Bottenhavet sjönk vattenståndet. Kalix rapporterade -32 cm och Ratan -30 cm. I de sydvästra delarna av Östersjön samlades vattnet och i Skanör noterades månadens högsta vattenstånd med +54 cm. Längs västkusten pressades vattnet ut från kusten och månadens lägsta vattenstånd observerades i Uddevalla med -63 cm. Kungsvik hade -62 cm och Göteborg -47 cm.

Under andra halvan av juni hände inte så mycket med vattenståndet och det låg kvar på i stort sett samma nivå.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2019 (138 kB, pdf)

Höga vågor

I juni rapporterades våghöjder över 3 meter vid några tillfällen längs västkusten. Detta är ganska normala våghöjder för att vara en junimånad.

Den 1 rörde sig ett lågtryck in från södra Norge och vidare över Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd* observerades vid Väderöarna och Brofjorden med 3,2 meter.

Den 9 passerade återigen ett lågtryck med ungefär samma bana och vind. Denna gång steg den signifikanta våghöjden vid Väderöarna till 3,1 meter och vid Brofjorden till 2,5 meter.

Den 12 passerade ett lågtryck över Skåne och på Östersjön var det en nordostlig vind på 12 m/s. Vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 2,8 meter och vid Knolls grund till 1,7 meter. I Bottenhavet noterade Finngrundet 1,9 meter.

Den 29-30 rörde sig ett lågtryck upp längs Norges kust. Vid västkusten var det en sydvästlig vind på 15 m/s. Väderöarna noterade då en signifikant våghöjd på 3,1 meter och Brofjorden 2,9 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Nytt våginstrument vid Vinga

Nytt våginstrument vid Vinga.
Nytt våginstrument vid Vinga.

I slutet av maj monterade SMHI ett instrument på botten ca 1,5 km sydväst om Vinga utanför Göteborg. Instrumentet registrerar bland annat signifikant våghöjd och har en kabel till land för el och dataöverföring. Detta instrument noterade en signifikant våghöjd på 2,5 meter den 1 juni och 2,3 meter den 9 juni.

Signifikant våghöjd vid Vinga juni 2019.
Signifikant våghöjd vid Vinga juni 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2019. Förstora Bild